Arkivji mensili: Jannar 2019

Live: Servizz Ekumeniku Djoċesan 2019

 • Illum il‑Ġimgħa, 25 ta’ Jannar 2019 fis‑6:30 p.m., ser jiġi ċċelebrat servizz ekumeniku fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta. L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ser jippresiedi dan is-servizz ekumeniku djoċesan. Ir-riflessjoni biblika se ssir mill-Kanonku Simon Godfrey, il-Kanċillier tal-Pro Katidral Anglikan ta’ San Pawl, il-Belt Valletta. Is-servizz ekumeniku ser ikun animat mill-kor Joy Gospel. 

  Is-servizz ekumeniku jagħlaq il‑Ġimgħa ta’ Talb għall‑Għaqda fost l‑Insara li tiġi ċċelebrata kull sena mill-Insara kollha madwar id-dinja bejn it-18 u l-25 ta’ Jannar…

 • Kompli aqra »

Il-Papa liż-żgħażagħ waqt il-JDŻ fil-Panama: Il-Knisja mhijiex “cool”– hija “mħabba”

 • The party began at dawn. As the sun rose over the Panama Canal, colourful groups of flag-waving, singing, swinging, World Youth Day pilgrims were already on the march. Their destination: the 2.5km-long Coastal Beltway, called the Cinta Costera, that flanks the Pacific Ocean on one side, and the Panama City skyline on the other.

  The Location

  The scenic beauty of the location, its easy accessibility and size, made it the perfect choice to host the Welcoming Ceremony and Official Opening of the 34th World Youth Day…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Jannar

 • Il-Konverżjoni tal-Appostlu Missierna San Pawl – Festa Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Atti 22: 3-16
  Salm: 116, 1.2

  L-Evanġelju: Mk 16: 15-18

 • F’dak iż-żmien: Ġesù wera ruħu lill-Ħdax, u qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Bxara t-tajba lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva, iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.

  U dawn huma l-mirakli li jsieħbu ’l dawk li jemmnu: f’Ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu jdejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.”

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku dwar il-vantaġġi u l-iżvantaġġi tal-midja soċjali

Il-messaġġ tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku fit-53 Jum Dinji tal-Komunikazzjoni

 • This year’s theme emphasizes the importance of giving back to communication a broad perspective, based on the person, and stresses the value of interaction always understood as dialogue and as an opportunity to meet with others.

   

 • «We are members one of another» (Eph 4:25).
  From social network communities to the human community

   

 • Dear Brothers and Sisters,

  Ever since the internet first became available, the Church has always sought to promote its use in the service of the encounter between persons, and of solidarity among all…

 • Kompli aqra »

It-tliet affarijiet li jgħallimna San Publiju

Quddiesa fil-festa ta' San Publiju

 • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

   


 • Il-Knisja Arċipretali, il-Furjana

  21 ta’ Jannar 2019

  San Publiju, il-prinċep tal-gżira, jissemma b’mod prominenti u mill-aktar pożittiv fil-ġrajja tan-nawfraġju ta’ San Pawl f’Malta. Ir-rakkont jgħidilna li Publiju laqa’ għandu bil-qalb lil Pawlu u lil dawk li kienu miegħu. Fil-festa ta’ San Publju, festa għażiża għal din il-parroċċa imma wkoll għal Malta, nixtieq li nirriflettu fuq tliet punti prinċipali…

 • Kompli aqra »

Il-Papa jasal fil-Panama u jibda l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ

 • There were those who had waited at the airport all day. And it was hot (33°C not counting the horrendous humidity).

  There were those who had practiced their dance routines for months. And they added elegance and energy to the event. There were those who had created costumes and national dresses for the occasion. And they brought colour and culture to this historical Panamanian afternoon…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 7, 25 – 8, 6
  Salm: 39 (40), 7-8a.8b-9.10.17

  L-Evanġelju: 3, 7-12

 • F’dak iż-żmien, Ġesù telaq flimkien mad-dixxipli tiegħu għan-naħa tal-baħar, u kotra kbira mill-Galilija marret warajh; u mil-Lhudija, minn Ġerusalemm, mill-Idumija, min-naħa l-oħra tal-Ġordan, u mill-inħawi ta’ Tir u Sidon, kotra kbira ta’ nies, li semgħu b’kulma kien għamel, marru ħdejh…

 • Kompli aqra »

Ftehim soċjali bejn il-Fondazzjoni Sebħ u l-Ministeru tal-Familja

 • L-entità tal-Knisja ‘Fondazzjoni Sebħ’, li kienet magħrufa bħala Kummissjoni Ejjew Għandi, iffirmat ftehim soċjali mal-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali Alfred Griscti, u mid-Direttur tal-Fondazzjoni Sebħ Andrew Azzopardi f’isem l-Arċidjoċesi ta’ Malta.

  Il-ftehim ta’ finanzjament fuq medda ta’ tliet snin ikopri erbat idjar tal-Knisja fi ħdan il-Fondazzjoni Sebħ, li lkoll jagħtu servizz u sapport kbir lil tfal u adolexxenti li huma vittmi bla ħtija, bil-konsegwenza li jkollhom joħorġu minn ambjent diffiċli…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Jannar

 • Qari tal-jum
 • L-Ewwel Qari: Lhud 7, 1-3.15-17 Salm: 109 (110), 1.2.3.4 L-Evanġelju: Mark 3, 1-6
 • F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ daħal fis-sinagoga, u kien hemm raġel li kellu idu niexfa. U qagħdu jgħassulu jekk ifejqux f’jum is-Sibt, biex ikollhom fuqiex jixluh. Imma hu qal lir-raġel li kellu idu niexfa: “Qum, ejja fin-nofs”.

  Imbagħad staqsa lilhom: “X’jiswa li tagħmel nhar ta’ Sibt, ġid jew deni? …

 • Kompli aqra »