Arkivji mensili: Jannar 2020

Tintemm il-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys

L-Isqof Galea-Curmi f’laqgħa mat-tfal u katekisti fiċ-ċentru parrokkjali ta’ Fleur-de-Lys

Waslet fi tmiemha l-viżta pastorali fi Fleur-de-Lys, b’Quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi fil-knisja parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu. Għal din iċ-ċelebrazzjoni attendew ukoll il-komunità Filippina u Indjana li jattendu għall-Quddies hemmhekk.

Il-viżta pastorali bdiet bi żjara lill-komunità ta’ Dar Ħanin Samaritan fejn jgħixu membri anzjani tas-soċjetà tad-Duttrina Nisranija (M.U.S.E.U.M). Fil-ġranet ta’ wara, l-Isqof Galea-Curmi kellu l-opportunità jiltaqa’ mat-tfal, l-adolexxenti, il-katekisti u l-operaturi pastorali tal-parroċċa kif ukoll żar uħud mill-parruċċani ta’ Fleur-de-Lys f’darhom… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna fi Frar 2020

Il-Ħadd 9 ta’ Frar 2020, lejlet il-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil‑5:15pm, l‑Arċisqof  Charles J. Scicluna jmexxi t-Traslazzjoni Solenni tar-Relikwa u l-Ewwel Għasar Solenni, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.

It-Tnejn 10 ta’ Frar, fid‑9am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-festa tan-Nawfraġju ta’ Missierna San Pawl, fil-Knisja Arċipretali ta’ San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta.

L-Erbgħa 26 ta’ Frar, Ras ir-Randan, fil‑11am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa, fil-Kappella tal-Madonna ta’ Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana… Kompli aqra »

Is-soċjetà tkun ‘ċivili’ jekk tiġġieled kontra ‘il-kultura tal-ħela’ – Il-Papa Franġisku

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa' mal-Papa Franġisku waqt il-laqgħa plenarja tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi

  Il-Vatikan, Ruma

Pope Francis received members of the Congregation for the Doctrine of the Faith, who held their Plenary Assembly, on Thursday 30 January 2020. Archbishop Charles J. Scicluna, Adjunct Secretary of the Congregation, was also present.

During the Assembly Pope Francis said that modern society “is progressively eroding the understanding of that which makes human life precious” by evaluating life in terms of efficiency and utility… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 11, 1-4a.5-10a.13-17
Salm: 50 (51), 3-4.5-6a.6bċ-7.10-11

L-Evanġelju: Mk 4, 26-34

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 7, 18-19.24-29
Salm: 131 (132), 1-2.3-5.11.12.13-14

L-Evangelju: Mk 4, 21-25

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt is-siegħ jew taħt is-sodda? Mhux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!”. 

U qalilhom: “Oqogħdu attenti x’tisimgħu! … Kompli aqra »

Jiftħu l-applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Fis-sena skolastika li tibda f’Settembru li ġej, in-numru ta’ postijiet fl-Iskejjel tal-Knisja għall-‘Applikanti Oħra’ huwa ta’ 730. L‑applikazzjonijiet għal dawn il-postijiet vakanti qed jintlaqgħu online sal-14 ta’ Frar, u f’ċentri speċifiċi bejn it-3 u l-5 ta’ Frar. Aktar informazzjoni tinkiseb mir-Regolamenti għad-Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja.

Dawn l-applikazzjonijiet qed jintlaqgħu wara li f’Novembru li għadda ġew ippublikati r-regolamenti u wara li ntlaqgħu l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza Ġenerali: Il-Beatudnijiet iwasslu għal kuntentizza vera

Pope Francis begins a new cycle of catechesis at the General Audience on Wednesday. The new theme is the Beatitudes.

Dear Brothers and Sisters:

Today we begin a new series of catechesis on the Beatitudes in Matthew’s Gospel. Jesus’ teaching provides a kind of “identity card” for Christians. Like Moses on Sinai, Jesus gives these “new commandments” from a hillside… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 7, 4-17
Salm: 88 (89), 4-5.27-28.29-30

L-Evanġelju: Mk 4, 1-20

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra’… Kompli aqra »

Bombshell

***

Direttur:          Jay Roach

Atturi:              Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgo, Kate McKinnon, Connie Briitton, Malcolm McDowell u Allison Janney

Ħin tal-Film:    108 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             15

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  18

Roger Ailes hu r-ras ta’ Fox News, waħda mill-ikbar kumpaniji, konservattiva f’dak li għandu x’jaqsam max-xandir awdjoviżwali… Kompli aqra »

Waves

****

Direttur:          Trey Edward Shults

Atturi:              Kelvin Harrison Jr., Lucas Hedges, Taylor Russell, Alexa Demie, Renèe Elise Goldsberry, Sterling K. Brown, Clifton Collins,Vivi Pineda, Neal Huff u Bill Wise

Ħin tal-Film:    135 min

Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                             15

KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                                  15

Tyler Williams, student popolari ħafna, jinsab jilgħab fit-tim tas-sarar tal-kulleġġ fejn jattendi… Kompli aqra »