Arkivji mensili: Jannar 2020

L-Isqof Galea-Curmi jiltaqa’ mal-komunità Filippina u Indjana fi Fleur-de-Lys

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi ċċelebra Quddiesa għall-komunità Filippina u Indjana, fil-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, Fleur-de-Lys. Il-quddiesa, li kienet animata mill-istess komunità, saret bħala parti miż-żjara pastorali fi Fleur-de-Lys. Wara, l-Isqof Galea-Curmi ltaqa’ ma’ dawk preżenti.

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti Kompli aqra »

F’kull diffikultà kienet tara opportunità – L-Isqof Awżiljarju

Quddiesa fl-Iskola Santa Monika waqt iż-żjara pastorali fi Fleur-de-Lys

  Skola Santa Monika, Birkirkara

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Kien kważi mitejn sena ilu, fl-1 ta’ Novembru 1820, li Maria Tereża Spinelli rċeviet il-missjoni biex tibda l-ħidma tagħha edukattiva. Is-sena ta’ wara waqqfet l-ewwel skola fi Frosinone, l-Italja, u mill-bidu l-kummenti mill-awtoritajiet kienu tajbin ħafna. Kienu jgħidu kemm kienet skola tajba.

Ftit snin wara, hi waqqfet il-Kongregazzjoni tal-Agostinjani Servi ta’ Ġesù u Marija. Illum, waqt li aħna nfakkru l-170 sena mill-mewt tagħha, nirringrazzjaw lil Alla ta’ din il-mara fundatriċi ta’ din il-kongregazzjoni, li bis-saħħa tagħha u tal-viżjoni tagħha qegħdin hawn… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 6, 12b-15.17-19
Salm: 23 (24), 7.8.9.10

L-Evanġelju: Mk 3, 31-35

F’dak iż-żmien, ġew omm Ġesù u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru. Qalulu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk”. U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?”. 

Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti… Kompli aqra »

Filmat: Jekk aħna Nsara veri rridu nittrattaw lil xulxin u lil kull bniedem b’dinjità, rispett u mħabba – L-Arċisqof

L-Isqfijiet Maltin jiltaqgħu mal-membri tal-Kunsill Ekumeniku Malti fil-Ġimgħa ta' Talb għall-Għaqda fost l-Insara

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Message by Archbishop Charles J. Scicluna

After the extraordinary greeting by Mgr Scerri I am lost for words. I will not repeat what I said yesterday, but I would like to take the cue from the beautiful painting that is the background to our meeting today.

As you know, and as we always remember every year, today it is the feast of the conversion of St Paul – his meeting Jesus Christ on the way to Damascus and his baptism in Damascus… Kompli aqra »

Talb għall-paċi fil-Kappella tal-Università

  Il-Kappella tal-Università, l-Università ta' Malta, l-Imsida

Iċ-Chaplaincy tal-Università se tiddedika l-laqgħa ta’ talb ta’ nhar t’Erbgħa tad-29 ta’ Jannar filgħaxija għall-interċessjonijiet għall-paċi f’Malta u fid-dinja.

Dawn l-aħħar xhur, l-esperjenza li għadda minnha pajjiżna affettwat fil-fond lis-soċjetà tagħna. Il-gwerra u l-kriżi umanitarja li għaddejjin minnhom pajjizi bħall-Afganistan u l-Yemen, it-tensjonijiet etniċi fl-Etjopja, il-problemi f’Burkina Faso, il-possibbiltà dejjem ikbar ta’ iktar vjolenza u ġlied fil-Libja, il-ħruxija fir-relazzjonijiet bejn l-iStati Uniti u l-Iran, Iżrael u l-Golf Persjan, it-tensjoni dejjem ikbar bejn l-iStati Uniti u l-Korea ta’ Fuq, kunflitti ġodda bejn l-Indja u l-Pakistan dwar ir-reġjun ta’ Kashmir, il-faqar estrem u s-servizzi governattivi imminati riżultat tal-gvern fallut fil-Venezwela, u l-problemi kbar fl-Ukrajna bejn Kyiv u l-gruppi li għandhom is-sapport tar-Russja, kollha jheddu b’mod qawwi l-komunità dinjija… Kompli aqra »

Il-bżonn tax-xhieda tat-tjubija f’ħajjitna llum – L-Isqof Awżiljarju

  Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta

Il-wirja Bibles and Liturgical Books from Christian Churches in Malta: An Ecumenical Confluence fetħet nhar it-23 ta’ Jannar fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta u kienet parti mill-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda Fost l-Insara. L-Isqfijiet żaru l-wirja u l-Isqof Awżiljajru Joseph Galea-Curmi kien wieħed mill-kelliema ewlenin.

Il‑wirja kienet tinkludi testi divini mill‑Knisja Kattolika Rumana, il‑Knisja Anglikana, il‑Knisja tal‑Iskozja, il‑Knisja Ortodossa Koptika, il‑Knisja Kattolika Griega, il‑Patrijarkat Ekumeniku ta’ Kostantinopli, il‑Knisja Luterana, il‑Knisja Ortodossa Rumena, il‑Knisja Ortodossa Russa u l‑Knisja Ortodossa Serba… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: ‘Kunu xandara u xhieda tal-imħabba ta’ Alla’

Pope Francis reflects on the Gospel reading of the day and says all people of goodwill are called to be open to the mercy of the Father and allow themselves to be transformed by the grace of the Holy Spirit.

Pope Francis addressed the pilgrims gathered in St Peter’s Square for the Sunday Angelus encouraging them to allow themselves to be transformed by the grace of the spirit and to become heralds and messengers of the saving Word of God… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 5, 1-7.10
Salm: 88 (89), 20.21-22.25-26

L-Evanġelju: Mk 3, 22-30

F’dak iż-żmien, il-kittieba li kienu niżlu minn Ġerusalemm bdew jgħidu: “Dan Ġesù għandu fih lil Begħelżebul”, u wkoll: “Dan bis-saħħa tal-Prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten”.

Ġesù sejħilhom lejh u beda jkellimhom bil-parabboli: “Kif jista’ x-Xitan ikeċċi x-Xitan? Jekk saltna tinqasam fiha nfisha, dik is-saltna ma tistax iżżomm wieqfa… Kompli aqra »

Dikjarazzjoni fil-75 anniversarju tal-liberazzjoni tal-kamp ta’ konċentrament Ġermaniż Nazista Auschwitz-Birkenau

Dikjarazzjoni Konġunta mill-Presidenza tal-Kunsill tal-Konferenzi tal-Isqfijiet Ewropej (CCEE) u l-President tal-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-Isqfijiet tal-Unjoni Ewropea (COMECE)

  Ġinevra, Brussell, Londra, Varsavja

75 years have already passed since the liberation of the German concentration camp Auschwitz-Birkenau (27/01/1945), and this place still inspires terror.

1. It was the largest Nazi concentration camp, opened in 1940 in the occupied Polish territories. Initially intended for Poles (Auschwitz), it was significantly expanded in the area of the neighboring Brzezinka (Auschwitz-Birkenau) and in the years between 1942-1945 – as part of “the Final Solution” (Endlösung) – it became a place of mass extermination of the Jewish people… Kompli aqra »