Arkivji mensili: Mejju 2020

Taf li nħobbok! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-adolexxenti li kienu se jirċievu l-Griżma tal-Isqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jistaqsi lil Pietru għal tliet darbiet “Tħobbni int?”, bħalma rajna llum fl-Evanġelju ta’ San Ġwann, f’moħħna mill-ewwel nassoċċjaw dawn it-tliet darbiet li Ġesù staqsa “Tħobbni?” mat-tliet ċaħdiet li għamel Pietru fil-passjoni ta’ Ġesù. Niftakru f’dak l-episodju, li jsemmuh l-evanġelisti kollha, meta Pietru kien fejn il-qaddejja tal-qassis il-kbir u hemmhekk, meta staqsewh, ċaħad li kien jaf lil Ġesù. Beża’ u ċaħad… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 29 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Mejju

Il-Ġimgħa tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 25, 13b-21
Salm: 102 (103), 1-2.11-12.19-20ab

L-Evanġelju: Ġw 21, 15-19

F’dak iż-żmien, Ġesù deher lid-dixxipli tiegħu. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesù qal lil Xmun Pietru: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int aktar minn dawn?”. Wieġbu: “Iva, Mulej, int taf li nħobbok”. Qallu: “Irgħa l-ħrief tiegħi”.

Staqsieh għat-tieni darba: “Xmun bin Ġwanni, tħobbni int?”. Wieġbu: “Iva, Mulej, int taf li nħobbok”… Kompli aqra »

Quddiesa għaż-Żgħażagħ – 30 ta’ Mejju, 7pm

Il-Vġili ta' Għid il-Ħamsin

  Il-Kurja tal-Arċisqof

Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians

♫ Fall Afresh – Bethel ♫

Awaken my soul, come awake
To hunger, to seek, to thirst
Awaken first love, come awake
And do as you did, at first

Spirit of the living God come fall afresh on me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul
Pour in me to overflow

Come and fill this place
Let Your glory now invade
Spirit come and fill this place
Let your glory now invade

Qari I

Għadam niexef, jien se nġib fik ir-ruħ, u inti terġa’ tgħix… Kompli aqra »

Ħallu lill-Ewropa tirkupra permezz tal-ġustizzja

Il-Kummissjoni tal-Affarijiet Soċjali fi ħdan COMECE bi stqarrija dwar pjan ta' rkupru propost għall-UE

In the context of the current Covid-19 pandemic and its dramatic effects on all EU Member States, on Thursday 28 May 2020 the COMECE Social Affairs Commission releases the statement “Let Europe recover through justice”, giving the contribution of the Catholic Church to the proposed EU recovery plan. Mgr. Hérouard: “The EU has the opportunity to take an important step forward in asserting and expressing its solidarity”… Kompli aqra »

Ġesù jitlob fuqna u għalina d-don tal-għaqda – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-koppji miżżewġa biex ikunu hemm għal xulxin u jħobbu lil xulxin anke fl-isfidi li dan iż-żmien partikolari jġib miegħu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 17 ta’ San Ġwann hija silta għażiża għaliex huwa l-mument meta Ġesù f’Ħamis ix-Xirka jitlob għalina.

Fil-fatt, fil-bidu ta’ din is-silta l-kelma tiegħu hija ċara ħafna: “M’iniex nitlob għal dawn biss”. Dawn huma dawk li hemm madwaru li fuqhom kien talab it-talba tal-konsagrazzjoni. Kien tahom il-kmandamenti għeżież tiegħu. “M’iniex nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom” (Ġw 17:20)… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 28 ta’ Mejju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Mejju

Il-Ħamis tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 22, 30; 23, 6-11
Salm: 15 (16), 1-2a u 5.7-8.9-10.11

L-Evanġelju: Ġw 17, 20-26

F’dak iż-żmien, 1Ġesù rafa’ għajnejh lejn is-sema talab u qal: “M’iniex nitlob għal dawn biss, imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom; nitolbok li jkunu lkoll ħaġa waħda. Kif inti fija, Missier, u jiena fik, ħa jkunu huma wkoll ħaġa waħda fina, biex hekk id-dinja temmen li inti bgħattni… Kompli aqra »