Arkivji mensili: Mejju 2020

Enerġija u kreattività – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Għid il-Ħamsin

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Nemmen fl-Ispirtu s-Santu, Mulej li jagħti l-ħajja”. Huwa dan li aħna se nistqarru ftit ieħor meta nagħmlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Hu dan li tfisser il-festa li qed niċċelebraw illum, il-festa ta’ Pentekoste, l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli; u għalhekk it-twelid tal-Knisja, li twieldet bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu.

Minn nies li aktar moħħhom kif se jsalvaw ġildhom, għamilhom nies li lesti li jagħtu ħajjithom… Kompli aqra »

Iżjed ma nagħrfu l-faqar tagħna, iżjed nattiraw f’qalbna l-Ispirtu tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Solennità ta' Għid il-Ħamsin

  Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 31 ta' Mejju, 9:30am

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 31 ta' Mejju, 9:30amPowered by Restream https://restream.io/

Posted by Archdiocese of Malta on Sunday, May 31, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna jerġa’ jeħodna għall-jum tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet, dak il-Ħadd filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa.

Fih innifsu l-ewwel jum tal-ġimgħa jfakkarna fil-ħolqien u llum qegħdin infakkru dan id-don kbir li jagħti Ġesù lilna lkoll skont il-wegħda tiegħu: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu” (Ġw 20:22)… Kompli aqra »

Quddies tal-Ħadd – 31 ta’ Mejju

Is-Solennità ta' Għid il-Ħamsin

  Il-Mellieħa u Ħal Balzan

Quddiesa bil-Malti mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fid-9:30am

Quddiesa bl-Ingliż mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa fl-10:30am

Quddiesa bil-Malti mill-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata f’Ħal Balzan f’12:00pm

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 31 ta’ Mejju

Għid il-Ħamsin – Solennità
Qari tal-Jum

L-Ewwel Qari: Atti 2, 1-11
Salm: 103 (104), 1ab.24aċ.29bċ-30.31.34
It-Tieni Qari: 1 Kor 12, 3b-7.12-13

L-Evanġelju: Ġw 20, 19-23

Dak il-Ħadd filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej… Kompli aqra »

L-Arċisqof b’messaġġ lill-adolexxenti li qed jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, li tfakkar il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli, l-Arċisqof Charles Scicluna wassal messaġġ ta’ kuraġġ lill-adolexxenti li qegħdin jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof.

Mill-uffiċċju tiegħu fil-Kurja, l-Arċisqof fakkarhom li l-Ispirtu s-Santu li se jirċievu ‘l quddiem f’dan is-sagrament huwa dak li se jibqa’ magħhom għal dejjem. Kompli aqra »

Stedina mill-Isqfijiet biex il-poplu jingħaqad fit-talb mal-Papa Franġisku

Il-grotta ta’ Lourdes fil-Ġnien tal-Vatikan (Ritratt: CNS photo/L’Osservatore Romano)

L‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jistiednu lill‑Poplu Malti u Għawdxi biex fil‑Jum Solenni ta’ Għid il‑Ħamsin, għada, meta kellha sseħħ fostna iż‑Żjara tal‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku, jingħaqad fit‑talb għall‑Qdusija Tiegħu, għall‑Knisja, għal pajjiżna u għad‑dinja.

L‑Isqfijiet ser jingħaqdu mal‑Papa Franġisku fit‑talb: l‑Isqof Mario Grech mis‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna Ta’ Pinu llejla fil‑5:30 p.m.; l‑Arċisqof Charles Scicluna mis‑Santwarju Nazzjonali tal‑Madonna tal‑Mellieħa għada fid‑9:30 a.m… Kompli aqra »

Live: Rużarju mill-Papa Franġisku – 30 ta’ Mejju, 5:30pm

  Il-Grotta ta’ Lourdes, il‑Ġonna tal‑Vatikan

Illum is‑Sibt 30 ta’ Mejju, fil‑5:30pm, il‑Papa Franġisku se jingħaqad ma’ santwarji Marjani minn madwar id‑dinja u jmexxi t‑talba tar‑Rużarju biex bl-għajnuna t’Alla tintemm il-pandemija tal-Covid-19 fid-dinja.

Ir‑Rużarju se jixxandar b’mod dirett mill‑Grotta ta’ Lourdes li tinsab fil‑Ġonna tal‑Vatikan, fuq TVM2, Newsbook.com.mt u knisja.mt, kif ukoll mill-paġna ta’ Facebook tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Kompli aqra »

Ir-Rużarju bil-lingwa tas-sinjali …

Il-kappillani b’għajnuna lill-istudenti għall-eżamijiet

54 parroċċa disponibbli għall-istudenti biex jagħmlu l-eżamijiet tagħhom

54 parroċċa f’Malta qed joffru għajnuna lill‑istudenti li ser ikunu qed jagħmlu l‑eżamijiet online fil‑ġranet li ġejjin, billi joffru spazji fejn l‑istudenti jkunu jistgħu jagħmlu l‑eżami. Numru ta’ kappillani qed joffru wkoll lill‑istudenti s‑servizz ta’ Wi‑Fi li għandhom fil‑bini tal‑parroċċa. L-ispazji offruti jinkludu uffiċċji, ċentri parrokkjali u klassijiet tad‑duttrina.

Din l‑inizjattiva mill‑kappillani għandha tgħin lill‑istudenti li minħabba diversi ċirkustanzi fid‑dar jew fil‑familja ma jkunx possibbli għalihom li joqogħdu għall‑eżami f’post għall‑kwiet… Kompli aqra »

Quddies tas-Sibt – 30 ta’ Mejju

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fid-9:30am

Segwi l-qari tal-Quddiesa tas-Sibt hawnhekk.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ minn Fr Brendan Gatt fis-7pm

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Mejju

Is-Sibt tas-Seba’ Ġimgħa tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 28, 16-20. 30-31
Salm: 10 (11), 4.5 u 7

L-Evanġelju: Ġw 21, 20-25

F’dak iż-żmien, Pietru dar, u ra lid-dixxiplu li kien iħobb Ġesù miexi warajhom, dak id-dixxiplu li waqt l-ikla kien imtedd fuq sider Ġesù u qallu: “Mulej, min hu li se jittradik?”. Pietru, mela, kif ra lil dan, qal lil Ġesù: “U dan, Mulej, x’se jsir minnu?”… Kompli aqra »