Arkivji mensili: Lulju 2020

Aktar ħajjiet maħsuda b’kapriċċ? – Kummissjoni Ambjent

Xprunata mill‑aħbar tal‑mewt traġika ta’ Miriam Pace, fit‑13 ta’ Marzu 2020, f’waħda mill-istqarrijiet tagħha, il‑Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) tenniet dak li kienet qalet fi stqarrijiet oħra qabel, jiġifieri, li kien “wasal iż‑żmien li l‑awtoritajiet juru biċ‑ċar fejn huma l‑prijoritajiet tagħhom u, b’kuraġġ, jieħdu d‑deċiżjonijiet diffiċli li messhom ilhom li ttieħdu. Minkejja li jistgħu jkunu skomdi għal xi wħud, dawn id‑deċiżjonijiet jagħmlu ġieħ lill‑maġġoranza assoluta tal‑popolazzjoni… Kompli aqra »

Il-Papa jikteb prefazju għal ktieb dwar it-tama waqt il-pandemija tal-Covid-19

Pope Francis leads the Special Urbi et Orbi blessing on 27 March 2020  (Vatican Media)

In a book preface released on Tuesday, Pope Francis reflected on the lessons Christians have learned from the Covid-19 pandemic.

“Communion and Hope” was prepared by Cardinal Walter Kasper and Father George Augustin, and contains theological reflections from various authors about “witnessing the faith in times of coronavirus”… Kompli aqra »

“Grazzi talli ġibtu lura l-ideal missjunarju fuq l-aġenda tal-Knisja f’Malta” – L‑Arċisqof

Quddiesa bl-inkardinazzjoni ta' żewġ saċerdoti mill-ICPE Mission

  Il-Kappella fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

“Follow me,” these were the first words Simon, Son of Jonah, heard on the Sea of Galilee when Jesus called him. He was with his brother Andrew. These are also the last words which Jesus addresses to Peter towards the end of the Gospel of John. There is another passage where Peter is curious about what is going to happen to John and Jesus snubs him and says: “It is not your business… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 29 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 4, 7-16
Salm: 33, 2-11

L-Evanġelju: Lq 10, 38-42

F’dak iż-żmien: Ġesù daħal f’raħal, u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet bilqegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed ighid.

Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: “Mulej, mintix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? … Kompli aqra »

Kummissjoni dwar il-Komunità Ġesù Salvatur

L-Arċidjoċesi ta’ Malta waqqfet kummissjoni biex tisma’ l-esperjenzi tan-nies dwar il-Komunità Ġesù Salvatur.

Kull min jixtieq jiltaqa’ mal-Kummissjoni jew jgħaddi xi informazzjoni, għandu jibgħat imejl fuq [email protected]. Min diġà għamel kuntatt mal-Kummissjoni m’għandux għalfejn jibgħat imejl. Kompli aqra »

“Ġesù tħallinix ninfired minnek” – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Hu Ġesù stess li jispjega l-parabbola tas-sikrana u tal-qamħ u jgħid li Bin il-Bniedem jiżra’ l-qamħ u x-xitan jiżra’ s-sikrana. Jgħid ukoll li ż-żerriegħa t-tajba huma “wlied is-saltna” u s”-sikrana huma wlied il-ħażin”.

Wieħed jifhem mill-lewwel li din l-għażla ma tiġix mit-twelid. Ħadd ma jitwieled tajjeb u ħadd ma jitwieled ħażin. Kulma ħalaq Alla huwa tajjeb. Bl-għażliet tagħna mbagħad nagħżlu wkoll ulied min inkunu… Kompli aqra »

Covid-19: Il-Vatikan iniedi l-kampanja #sendyourhug biex jgħin lill-anzjani

Pope Francis on Sunday invited young people around the world to perform “gestures of tenderness” toward the elderly, as many are forced into isolation to observe Covid-19 health guidelines.

The Vatican’s Dicastery for Laity, Family, and Life quickly answered that call and launched “The elderly are your grandparents” campaign.

Kindness for the elderly

In a communiqué released on Monday, the Dicastery invited young people “to do something that shows kindness and affection for older people who may feel lonely.”

“The pandemic has hit the elderly particularly hard and it has disconnected the already weak links between generations,” reads the statement… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 28 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġer 14, 17-22
Salm: 78 (79), 8.9.11 u 13

L-Evanġelju: Mt 13, 36-43

F’dak iż-żmien, Ġesù ħalla n-nies u mar id-dar. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu u qalulu: “Fissirhielna l-parabbola tas-sikrana fl-għalqa”.

U weġibhom: “Dak li jiżra’ ż-żerriegħa t-tajba huwa Bin il-bniedem. L-għalqa hija d-dinja; iż-żerriegħa t-tajba huma wlied is-Saltna; is-sikrana huma wlied il-Ħażin, u l-għadu li żeragħha huwa x-Xitan… Kompli aqra »