Arkivji mensili: October 2020

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Efes 3, 14-21
Salm: 32 (33), 1-2.4-5.11-12.18-19

L-Evanġelju: Lq 12, 49-53

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Nar ġejt inqiegħed fuq l-art, u kemm nixtieq li diġà qabad! Iżda hemm magħmudija li biha għandi nitgħammed, u x’diqa għandi sa ma dan iseħħ!

Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le, ngħidilkom, imma l-firda; għax mil-lum ’il quddiem ħamsa minn nies f’dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta; jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-omm kontra l-bint u l-bint kontra l-omm, omm ir-raġel kontra mart binha u mart l-iben kontra omm żewġha”… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jiffirma f’Ruma l-Appell għall-Paċi 2020

Pope Francis and religious leaders of the major world religions gathered in Rome on Tuesday 20 October for an international and interreligious Meeting for Peace organized by the Community of Saint Egidio.

Present at the Meeting in Rome’s Capitoline Square, were also political leaders who symbolically received a text of the 2020 Appeal for Peace.

The 2020 Appeal for Peace

Gathered in Rome, in “the spirit of Assisi”, and spiritually united to believers worldwide and to all men and women of good will, we have prayed alongside one another to invoke upon our world the gift of peace.  We have called to mind the wounds of humanity, we are united with the silent prayers of so many of our suffering brothers and sisters, all too often nameless and unheard.  We now solemnly commit ourselves to make our own and to propose to the leaders of nations and the citizens of the world this Appeal for Peace… Kompli aqra »

Preżentazzjoni tad-Direttorju għall-Katekeżi ġdid

Laqgħa online mill-Konferenzi tal-Isqfijiet Ewropej

The meeting of the CCEE Catechesis Section, which was held by videoconference on the morning of Wednesday 14 October 2020, had as its theme the presentation of the new Universal Directory for Catechesis.

27 Bishops and National Directors, responsible for the catechesis of the Bishops’ Conferences of Europe, met online to reflect on the effects and challenges that the new Directory will bring to pastoral realities throughout Europe… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 20 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Efes 3, 2-12
Salm: Iż 12, 2-3.4bċd.5-6

L-Evanġelju: Lq 12, 39-48

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf xħin ikun ġej il-ħalliel ma kienx se jħalli min jinfidlu l-ħajt ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem”… Kompli aqra »

COMECE tappella lill-UE biex tkompli tiġġieled it-traffikar uman

Dikjarazzjoni mis-Segretarju Ġenerali tal-COMECE f'Lejlet il-Jum Kontra t-Traffikar tal-UE

COMECE statement

Trafficking in persons and other contemporary forms of enslavement are a worldwide problem that needs to be taken seriously by the international community. It represents one of the most dramatic manifestations of the commercialization of the other, a crime that disfigures both the victims as well as those who carry it out, and a source of shame for humanitythat our authorities and societies must no longer tolerate, as Pope Francis has emphasized… Kompli aqra »

Riflessjonijiet fi żmien ta’ pandemija – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ f’għeluq is-seminar online 'Il-ħidma pastorali fl-iskejjel: Riflessjonijiet u Sfidi għal Żminijietna'

Il-messaġġ mill-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mid-drabi fejn kelli diversi reazzjonijiet għal omelija li għamilt waqt quddiesa fuq it-televixin kienet meta kont tkellimt fuq dak li wħud jgħidu: li l-pandemija Covid-19 hi kastig ta’ Alla. Kont għedt: “Min jgħid li hu kastig ta’ Alla qed jagħmel insult lil Alla.” Kien hemm uħud li bagħtu emails jew messaġġi jew qaluli li ma qablux. Ma’ xi wħud għamilt diskussjoni twila mhux ħażin anke bl-emails… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 20 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 20 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Efes 2, 12-22
Salm: 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14

L-Evanġelju: Lq 12, 35-38

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Żommu ġenbejkom imħażżma u l-imsiebaħ tagħkom mixgħula; kunu bħal nies jistennew lil sidhom lura mill-festa tat-tieġ, biex malli jiġi u jħabbat jiftħulu minnufih.

Henjin dawk il-qaddejja li meta jiġi sidhom isibhom jishru! Tassew ngħidilkom, li hu jitħażżem, iqegħedhom madwar il-mejda, u jgħaddi quddiemhom iservihom… Kompli aqra »