Yearly Archives: 2021

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Jannar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 10, 11-18
Salm: 109 (110), 1.2.3.4

L-Evanġelju: Mk 4, 1-20

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra’… Kompli aqra »

Ħrief qalb l-ilpup – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Timotju u San Titu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħrief qalb l-ilpup”. Dan hu l-kliem li juża Ġesù fl-Evanġelju llum biex ifisser il-mod kif id-dixxipli tiegħu jaqdu l-missjoni tagħhom. Hawnhekk jibgħat it-72 dixxiplu biex imorru tnejn tnejn f’kull belt u post fejn kien sejjer hu, u jgħidilhom li qed jibgħathom bħal “ħrief qalb l-ilpup”.

L-ewwel ħaġa fl-Evanġelju li jinsisti fuqha, u li hi tant importanti, hi l-ħtieġa tat-talb… Kompli aqra »

Stqarrija mis-Safeguarding Commission

Is-Safeguarding Commission tal-Knisja tikkonferma li għaddiet lill-Pulizija informazzjoni li rċeviet dwar allegat każ ta’ abbuż fuq minorenni li jinvolvi żewġ saċerdoti Għawdxin.

Il‑Kummissjoni tal‑Knisja tħeġġeġ lil kull min jaf b’xi allegat każ ta’ abbuż biex jirrapporta direttament lill‑Pulizija u biex jikkuntattja lis‑Safeguarding Commission fuq info@safeguarding.mt. Kompli aqra »

Sirja: Aktar minn 50% tat-tfal huma mċaħħda mill-edukazzjoni

Syria’s education system is “overstretched, underfunded, fragmented and unable to provide safe, equitable and sustained services to millions of children,” UNICEF said in a statement on Sunday.

In conflict-ridden Syria, more than half of children continue to be deprived of education due to the nearly decade-long crisis that has adversely impacted the education system. In March 2021, the crisis will reach a grim milestone of ten years… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Jannar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Jannar

San Titu u San Timotju, isqfijiet – Tifkira obbligatorja
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Tim 1, 1-8
Salm: 95, 1-3.7-8a10

L-Evanġelju: Lq 10, 1-9

F’dak iż-żmien: Il-Mulej qabbad tnejn u sebgħin oħra u bagħathom tnejn tnejn qablu f’kull belt u post fejn kien sejjer hu. U qalilhom: “Il-ħsad hu kbir, tassew, imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela ’l sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu… Kompli aqra »

Inkunu bħal San Pawl u niltaqgħu ma’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' San Pawl u Jum l-Iskola

  Il-Kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet fis-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

Illum it-Tnejn, 25 ta’ Jannar 2021, fl-okkażjoni tal-festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, l-Arċisqof Charles Jude Scicluna ċċelebra quddiesa mill-kappella taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, hekk kif illum ukoll, l-iskola tas-Seminarju qed tiċċelebra lil San Pawl, patrun tagħha, u Jum l-Iskola. Wara l-quddiesa u t-talba tar-Rużarju, l-Arċisqof bierek ix-xbieha tal-Madonna, Mara tal-Ħobż, impittra minn Nathaniel Theuma. Wara bierek ukoll il-librerija tal-iskola li ssemmiet għall-Prof. Oliver Friggieri li kien eks student tas-Seminarju… Kompli aqra »

L-applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex

Stqarrija mis-Segretarjat għall‑Edukazzjoni Nisranija

Ġew ippublikati r-Regolamenti għad-dħul għall-iskejjel tal-Knisja f’Għawdex u ser jiftħu l-applikazzjonijiet għall-‘Applikanti Oħra’ għall-iskejjel tal-Knisja f’Malta, għas-sena skolastika li tibda f’Settembru li ġej. 

In-numru ta’ postijiet fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta għall-‘Applikanti Oħra’ huwa ta’ 835. L-applikazzjonijiet għal dawn il-postijiet vakanti qed jintlaqgħu online mid-29 ta’ Jannar sat-12 ta’ Frar. L-applikazzjonijiet isiru fuq knisja.mt/applikazzjonijiet. Għal aktar informazzjoni wieħed jista’ jċempel fuq 7999 0224, 7951 5491 jew 7786 5241 jew jibgħat email fuq admissions@maltadiocese.org… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju mis-Seminarju tal-Arċisqof – 25 ta’ Jannar, 9:30am

  Il-Kappella tal-Vocations Centre, is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »