Yearly Archives: 2021

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8, 18-25
Salm: 125 (126) 1-2ab.2ċd-3.4-5.6

L-Evanġelju: Lq 13, 18-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Lil xiex tixbah is-Saltna ta’ Alla, u ma’ xiex se nxebbhuha? Tixbah lil żerriegħa tal-mustarda li wieħed raġel qabad u żeragħha fil-ġnien tiegħu, u mbagħad kibret u saret siġra, u l-għasafar tal-ajru marru jbejtu fil-friegħi tagħha”.

U reġa’ qalilhom: “Ma’ xiex se nxebbahha s-Saltna ta’ Alla? … Kompli aqra »

Alla jridna nipproteġu l-ħajja u nħarsu s-saħħa – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“B’saħna fuqu”. Dan hu l-kliem li juża l-Evanġelju llum biex jiddeskrivi r-rabja li kellu l-kap tas-sinagoga għax Ġesù kien fejjaq dik il-mara li kienet ilha tmintax-il sena sħaħ marida, u kienet milwija ħafna minħabba l-marda, u għamel dan f’Jum is-Sibt. U l-kap tas-sinagoga mhux lil Ġesù qal, imma lin-nies: hemm sitt ijiem li fihom intom taħdmu, u f’dawk il-jiem ejjew biex titfejqu, mhux f’Jum is-Sibt… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Jeħtieġ li l-migranti ma jergġħux jintbagħtu lura lejn pajjiżi b’nuqqas ta’ sigurtà

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jirrakkonta li waqt li kien ħiereġ minn Ġeriko, Ġesù jagħti lura d-dawl lil Bartimew, għama li kien jittallab fit-triq (cfr Mk 10, 46-52). Hi laqgħa importanti, l-aħħar waħda qabel ma l-Mulej jidħol Ġerusalemm għall-Għid. Bartimew kien tilef id-dawl, imma mhux leħnu! Infatti, meta jisma’ li kien se jgħaddi Ġesù jibda jgħajjat: “Bin David, Ġesù, ikollok ħniena minni!” (v… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 25 ta’ Ottubru, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Ottubru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Rum 8: 12-17
Salm: 67 (68): 2 u 4. 6-7ab. 20-21

L-Evanġelju: Lq 13: 10-17

Darba s-Sibt, Ġesù kien qiegħed jgħallem f’waħda mis-sinagogi. U kien hemm mara li kienet ilha tmintax-il sena bi spirtu li kien imarradha; kienet milwija ħafna, u ma kinitx tista’ tieqaf dritta għalkollox.

Kif raha Ġesù sejħilha u qalilha: “Mara, inti meħlusa mill-mard tiegħek”… Kompli aqra »

Id-dawl għal ħajjitna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-30 Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Dan ir-rakkont sabiħ tal-fejqan tal-għama fl-Evanġelju skont San Mark hu rakkont li mhux biss jgħidilna fuq il-miraklu li jagħmel Ġesù imma jgħidilna ħafna wkoll fuq il-ħajja tagħna. Nixtieq li aħna u nirriflettu fuq din il-ġrajja, naraw x’nitgħallmu mill-għama, mill-folla, u minn Ġesù.

L-għama

Ħa nħarsu lejn l-għama. Dan kien bniedem imwarrab. L-Evanġelju jenfasizza li kien “bilqiegħda mal-ġenb tat-triq”, jittallab… Kompli aqra »

Xi jsejħilna nagħmlu Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ġurnata Missjunarja

  Is-Santwarju tal-Madonna ta' Atoċja (tas-Samra), il-Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jmur Ġeriko. Ġeriko huwa post speċjali. L-ewwel nett l-istudjuż jgħidilna li huwa l-eqdem belt li għadha teżisti sal-lum u li fiha għadhom jgħixu n-nies. L-arkeoloġija tgħallimna li l-bniedem kien jgħix f’Ġeriko 11,000 sena qabel Ġesù. Jiġifieri 13,000 sena ilu Ġeriko kien hemm jgħixu n-nies. Ġesù jmur f’dan il-post li jaf l-istorja tal-bniedem. Huwa wkoll post fond ħafna għaliex Ġeriko hi mibnija madwar 300 pied ’l isfel mil-livell tal-baħar… Kompli aqra »

Il-Ħadd tal-Missjoni fid-Dinja

Ta’ kull sena x-xahar ta’ Ottubru jkun iddedikat għall-missjoni. Ix-Xahar tal-Missjoni jibda bl-1 ta’ Ottubru, festa ta’ Santa Tereża ta’ Lisieux, il-patruna tal-missjonijiet filwaqt li t-tieni l-aħħar l-Ħadd huwa l-Ħadd tal-Missjoni Dinjija. Din hija opportunità biex tingħata attenzjoni speċjali lill-importanza li taqsam il-fidi fil-missjoni,” Mons. Valentino Borg, Direttur Nazzjonali ta’ Missio Malta.

Il-messaġġ li Papa Franġisku għażel għal din is-sena huwa ispirat mill-Iskrittura Biblika: “Għax aħna ma nistgħux ma nitkellmux fuq dak li rajna u smajna.” Atti 4:20

“Dan iġegħelna l-ewwel u qabel kollox sabiex nippruvaw nifhmu kif nistgħu nkunu xhieda tal-Vanġelu u kif nistgħu nkunu profeti t’Alla… Kompli aqra »

Il-fatti dwar l-art f’Għawdex

Miktub minn Michael Pace Ross, is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta

The Church has unwittingly got caught up in a controversy surrounding a decision by the Land Registration Agency to permit the registration of tracts of land in Gozo which left residents uncertain over whether they have legal title to their homes.

This land was registered in the name of the Abbazia San Antonio Delli Navarra Foundation, established by noblewoman Cosmana Cumbo Navarra in 1675, following the publication of a 2019 legal notice declaring these tracts as land registration areas… Kompli aqra »