Arkivji mensili: Marzu 2021

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu diffiċli li tifhem lil Ġuda. Dan kien wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù, li għażlu Ġesù; kien qrib tiegħu, kien semgħu ħafna drabi jagħti t-tagħlim sabiħ tiegħu u jarah ukoll jagħmel il-mirakli. Fuq kollox, gawda mill-imħabba tiegħu. Fl-Evanġelju skont San Ġwann, insibu lil Ġesù fl-Aħħar Ċena jaħsel saqajn Ġuda wkoll, flimkien mad-dixxipli l-oħra. Jiġifieri Ġesù wrieh imħabba sal-aħħar.

X’daħal f’moħħu Ġuda? … Kompli aqra »

Avviż

Minn għada l-Ħamis, 1 ta’ April, sa nhar it-Tnejn, 5 ta’ April 2021, il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana kif ukoll it-Tribunal Ekkleżjastiku fil-Belt Valletta se jkunu magħluqa għall-festi tal-Għid.

L-Uffiċċju Żwiġijiet fi ħdan il-Kurja, se jkun ukoll magħluq fid-dati msemmija hawn fuq. Kompli aqra »

Inkiteb f’KUNTATT: l-e-newsletter tal-Fakultà tat-Teoloġija

Il-Fakultà tat-Teoloġija fi ħdan l-Università ta’ Malta se tibda toħroġ e-newsletter bl-isem ta’ KUNTATT biex iżżomm aġġornati lil dawk li jinkitbu fil-lista bl-aħbarijiet, attivitajiet u servizzi tal-istess Fakultà.

Il-Viċi Dekan Dun Stefan Attard iħeġġeġ lill-alumni u l-ħbieb tal-Fakultà u dawk kollha li huma interessati biex jinkitbu fl-e-newsletter hawnhekk: www.um.edu.mt/theology/newsletter

Dun Stefan jistedinhom ukoll biex jgħaddu l-link lil ħbieb u nies oħra, u jfakkar li l-Fakultà tapprezza kull feedback biex ittejjeb is-servizzi tagħha… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: tagħti ħajtek għal Ġesù?

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Illum u għada l-Evanġelju jfakkarna fil-qalb maqsuma ta’ Ġesù, nisimgħu dwar it-tradiment ta’ Ġuda għaċ-ċaħda ta’ Pietru. Faċli nippuntaw subgħajna lejn dawn iż-żewġ appostli. Wieħed ittradieh u l-ieħor ċaħdu. L-oħrajn — barra d-dixxiplu l-maħbub li huwa wkoll protagonista fl-Evanġelju tal-lum — jaħarbu u jħalluh waħdu.

M’hemmx ħafna x’tagħżel! F’dawn iż-żewġ personaġġi naraw ukoll lilna nfusna. Tajjeb li llum u għada naħsbu ftit f’kemm-il darba lill-Mulej abbandunajnieh, ċħadnieh, u konna tradituri tiegħu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 50, 4-9a
Salm: 68 (69), 8-10.21bċd-22.31 u 33-34

L-Evanġelju: Mt 26, 14-25

F’dak iż-żmien, wieħed mit-Tnax, jismu Ġuda l-Iskarjota, mar għand il-qassisin il-kbar u qalilhom: “Xi tridu tagħtuni u jiena nagħtikom lil Ġesù f’idejkom?”. U huma tawh tletin biċċa talfidda bħala ħlas. Minn dak il-ħin beda jfittex okkażjoni tajba biexjagħtihom lil Ġesù f’idejhom.

Fl-ewwel jum tal-Ażżmi d-dixxipli resqu lejn Ġesù u qalulu: “Fejn tridna nħejjulek l-ikla tal-Għid?”… Kompli aqra »

Ktieb li jġib it-tama

Nhar il-Ħamis 25 ta’ Marzu, Patri Mario Attard OFM Cap, Patri Franġikan Kapuċċin, ħareġ ktieb ġdid bl-isem Ilħna mill-Onkoloġija.

Bħala wieħed mill-kappillani taċ-Ċentru tal-Onkoloġija Sir Anthony Mamo, Patri Mario kuljum jara ħafna tbatija ta’ dawk kollha li għaddejjin mill-vjaġġ iebes tal-marda tal-kanċer. Bħalma nafu din il-marda tolqot mhux biss lill-persuna fid-dimensjonijiet kollha tagħha imma wkoll lill-għeżież familjari tagħha.

Għalhekk, f’dan il-ktieb, Patri Mario jitħaddet mill-esperjenza tad-dinja tal-onkoloġija… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 49, 1-6
Salm: 70 (71), 1-2.3-4a.5-6ab.15 u 17

L-Evanġelju: Ġw 13, 21-33.36-38

F’dak iż-żmien, waqt li kien fil-mejda mad-dixxipli tiegħu, Ġesù ħass ruħu jitħawwad, u stqarr bil-miftuħ: “Tassew tassew ngħidilkom li wieħed minnkom se jittradini”. Id-dixxipli qabdu jħarsu lejn xulxin, ma jafux għal min qal hekk. Wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li Ġesù kien iħobb, kien maġenbu fuq il-mejda, b’rasu ma’ sider Ġesù… Kompli aqra »