Arkivji mensili: Marzu 2021

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Id-dar imtliet bir-riħa tfuħ”. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann, f’dan ir-rakkont meta Marija, oħt Lazzru, ħadet fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u b’din il-fwieħa dilket riġlejn Ġesù. Kien ġest li juri l-imħabba kbira li hi kellha lejn Ġesù.

Marija kienet tħobbu tassew lil Ġesù. Niftakru dak ir-rakkont fl-Evanġelju skont San Luqa, meta Ġesù mar għandha u għand Marta… Kompli aqra »

Il-Papa f’Ħadd il-Palm: Nitolbu l-grazzja li nkunu kapaċi nistagħġbu

Kull sena din il-Liturġija tqanqal fina atteġġjament ta’ stagħġib: ngħaddu mill-ferħ li bih Ġesù jintlaqa’ huwa u dieħel Ġerusalemm għan-niket li narawh ikkundannat għall-mewt u msallab. Huwa atteġġjament ġewwieni li se jseħibna fil-Ġimgħa Mqaddsa kollha. Ejjew mela nidħlu f’dan is-sens ta’ stagħġib.

Ġesù mill-ewwel jgħaġġibna. Il-poplu tiegħu jilqgħu b’solennità, imma hu jidħol Ġerusalemm fuq felu ġwejjed. Il-poplu tiegħu qed jistenna għall-Għid il-ħellies qawwi, imma Ġesù jiġi biex iwettaq l-Għid bis-sagrifiċċju tiegħu nnifsu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Iż 42, 1-7
Salm: 26 (27), 1.2.3.13-14

L-Evanġelju: Ġw 12, 1-11

Sitt ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesù mar Betanja, fejn kien joqgħod Lazzru li Ġesù kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla; Marta bdiet isservi, waqt li Lazzru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma’ Ġesù. Marija ħadet libbra fwieħa tan-nard pur,
tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesù, imbagħad ixxttathomlu b’xagħarha; u d-dar imtliet bir-riħa tfuħ… Kompli aqra »

Dan kien tassew bin Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħadd il-Palm

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Dan il-bniedem kien tassew bin Alla!” Dan kien il-kliem li qal iċ-ċenturjun li kien hemm ħdejn Ġesù msallab, fil-konklużjoni tal-passjoni tiegħu, hekk kif Ġesù miet. Dan hu l-messaġġ importanti li jrid iwasslilna l-Evanġelista San Mark fl-Evanġelju tiegħu: li Ġesù li kien bin Alla għadda minn din il-passjoni kollha, biex lilna jsalvana, biex lilna jagħtina l-ħajja.

Il-passjoni tolqtok bħala storja mimlija ħażen… Kompli aqra »

Nafu lil Ġesù? Jien ma’ Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa f'Ħadd il-Palm

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Pietru jinsab fid-dar tal-qassis il-kbir. L-għajjat ta’ min qed jakkuża ’l Ġesù jinstema’. Pietru stess jiġi akkużat li huwa ħaġa waħda ma’ Ġesù.   “ ‘Int ukoll kont ma’ Ġesù ta’ Nazaret.’ Imma hu ċaħad u qal: ‘Ma nafx, m’iniex nifhem x’inti tgħid.’ U ħareġ ’il barra fid-daħla tal-palazz. U s-serduk idden.  Il-qaddejja ratu, u reġgħet bdiet tgħid lil dawk li kienu hemm: ‘Dan wieħed minnhom.’  U mill-ġdid ċaħad… Kompli aqra »

Is-CCEE jiċċelebra l-50 anniversarju

On 25 March 1971, the Council of the European Bishops’ Conferences “was born under the gaze of the Mother of Christ and of the Church, who would subsequently be venerated as Queen of Europe”.

The Council is made up of thirty-nine members, thirty-three of which are national Bishops’ Conferences.

It also includes the Archbishops of Luxembourg, the Principality of Monaco, the Maronite Archbishop of Cyprus and the Bishops of Chişinău (Moldova), the Eparchy of Mukachevo and the Apostolic Administration of Estonia… Kompli aqra »

Il-kreattività tal-imħabba

Message by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

This year, we will once again celebrate Holy Week in an unusual way. We cannot gather in our churches to relive the mystery of the passion, death and resurrection of Our Lord Jesus Christ. We are invited to follow these celebrations on TV or social media – and that will definitely help – but it is very different from being in church and taking an active part in the liturgy… Kompli aqra »

Quddiesa f’Ħadd il-Palm – 28 ta’ Marzu, 9:30am

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »