Arkivji mensili: April 2021

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Mejju 2021

Matul ix‑xahar ta’ Mejju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Kompli aqra »

Kliem li jagħmlilna l-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifikira ta' Papa San Piju V

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-kliem ta’ Ġesù hu kliem ta’ inkoraġġiment lid-dixxipli, u lilna wkoll. Tajjeb li nifhmu l-kuntest ta’ dan li qed jgħid Ġesù. Kien għadu kif qal lid-dixxipli, ftit qabel, li sejjer, u qalilhom “fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu”. Dan ħoloq ħafna mistoqsijiet, Pietru l-ewwel wieħed qallu: “Fejn sejjer, Mulej?” U Tumas qallu: “Aħna ma nafux fejn inti sejjer.”

Ġesù għaraf dan, li d-dixxipli kienu mħawdin, imbeżżgħin, konfużi… Kompli aqra »

L-importanza li nisimgħu lit-tfal – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju fi tmiem il-webinar 'Knisja li Tisma''

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jien nixtieq nirringrazzjakom ħafna. Nirringrazzja lill-grupp organizzattiv, lil min ta l-kontribut tiegħu anke permezz tal-ideat u permezz taċ-chats; u fuq kollox lil dawk kollha li semgħu, għax aħna Knisja li tisma’, u hemm bżonn nisimgħu ħafna. Jiena naħseb dawn it-tliet punti – li nisimgħu l-Kelma t’Alla, nisimgħu lil xulxin u nisimgħu r-realtà ta’ madwarna – huma ta’ għajnuna kbira għalina fil-missjoni tagħna, kull fejn aħna, ilkoll kemm aħna… Kompli aqra »

Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed: Il-Knisja f’Malta tkompli l-proċess tas-smigħ

Webinar ‘Knisja li Tisma’’

Il-Knisja f’Malta organizzat it-tieni laqgħa online dwar il-proċess ekkleżjali ‘Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed’, li saret it-Tlieta 27 ta’ April 2021. Għall-webinar bit-tema ‘Knisja li tisma’’ attendew madwar 170 parteċipant fuq il-pjattaforma Zoom. Il-preżentazzjoni, il-filmat u d-diskussjoni fil-gruppi permezz tal-breakout rooms iffukaw fuq l-attitudni pastorali tas-smigħ b’enfasi fuq x’tip ta’ smigħ għandna nagħmlu bħala dixxipli missjunarji u bħala Knisja.

Il-parteċipanti ddiskutew tliet mistoqsijiet marbuta ma’ din il-proċess: x’inhu meħtieġ biex is-smigħ tal-Kelma jitpoġġa fiċ-ċentru u x’riżorsi hemm bżonn biex dan isir; x’inhu meħtieġ biex is-smigħ iwassal għal għaqda ikbar tal-komunità Nisranija u biex ikun hemm komunikazzjoni aħjar; u s-smigħ tar-realtà li jwassal ghal tweġiba pastorali kuraġġjuża li hi meħtieġa fis-sitwazzjoni tal-lum li ġiet affettwata daqstant mill-pandemija… Kompli aqra »

Liġi ġdida kontra l-korruzzjoni għall-membri tal-maniġment fil-Vatikan

Pope Francis releases a Motu proprio requiring a declaration on the part of senior management and administrators that they are clear of convictions or investigations regarding terrorism, money laundering or tax evasion. They will also be prohibited from placing assets in tax havens or investing in companies whose principles are against the Church’s doctrine. All employees are prohibited from receiving gifts worth more than €40.

“According to Scripture, faithfulness in matters of little consequence is related to faithfulness in more important ones.”

These words introduce Pope Francis’s new Motu proprio on transparency, released on Thursday, through which the Pope will require everyone in a management position in the Holy See, and all who carry out administrative, judicial or supervisory functions, to sign a declaration stating they have never received a conviction, and that they are not subject to any pending criminal trials or investigations regarding corruption, fraud, terrorism, money laundering, exploitation of minors, or tax evasion… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ April, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 13, 26-33
Salm: Salm 2, 6-7.8-9.10-11

L-Evanġelju: Ġw 14, 1-6

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tħallux qalbkom titħawwad! Emmnu f’Alla, u emmnu fija wkoll. Fid-dar ta’ Missieri hemm ħafna postijiet. Li ma kienx hekk, kont ngħidilkom: “Sejjer inħejjilkom fejn toqogħdu”? U meta mmur u nħejjilkom post, nerġa’ niġi biex neħodkom miegħi biex, fejn inkun jien, tkunu intom ukoll… Kompli aqra »

Ta’ Pinu jingħaqad ma’ santwarji Marjani oħra fit-talba tar-rużarju għat-tmiem tal-pandemija

Il-Papa Franġisku ta widen għax-xewqa ta’ tant Insara biex fix-xahar Marjan ta’ Mejju, il-Knisja kollha tingħaqad fit-talb lil Ommna Marija għat-tmiem tal-pandemija li issa ilha iktar minn sena tagħfas fuq id-dinja kollha. Għalhekk il-Kunsill Pontifiċju għall-Promozzjoni tal-Evanġelizzazzjoni nieda l-inizjattiva li f’kull ġurnata tax-xahar ta’ Mejju, fis-6pm, tixxandar minn santwarji Marjani differenti t-talba tar-Rużarju li fiha jkunu jistgħu jipparteċipaw il-fidili Nsara tad-dinja kollha. Il-Papa Franġisku se jiftaħ u jagħlaq din il-“katina ta’ talb” billi jitlob minn żewġ postijiet Marjani sinifikattivi fil-Vatikan… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Udjenza: Il-meditazzjoni hi mod kif niltaqgħu ma’ Ġesù

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum se nitkellmu fuq dik l-għamla ta’ talba li hi l-meditazzjoni. Għan-Nisrani, li “timmedita” jfisser tfittex sinteżi: ifisser noqogħdu quddiem il-paġna kbira tar-Rivelazzjoni biex nagħmluha tagħna, nitwaħħdu magħha kompletament. U n-Nisrani, wara li jkunu laqa’ l-Kelma ta’ Alla, ma jżommhiex magħluqa fih, għax dik il-Kelma trid tiltaqa’ ma’ “ktieb ieħor”, li l-Katekiżmu jsejjaħlu “dak tal-ħajja” (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 2706)… Kompli aqra »