Arkivji mensili: Lulju 2021

Titwaqqaf il-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi flimkien mal‑Ministru għall‑Wirt Nazzjonali, l‑Arti u l‑Gvern Lokali Jose Herrera ppresedew għall‑iffirmar tat‑twaqqif tal‑Fondazzjoni tal‑Knisja tal‑Ġiżwiti.

Il‑Knisja taċ‑Ċirkonċiżjoni tal‑Mulej, magħrufa bħala l‑Knisja tal‑Ġiżwiti, hija waħda mill‑eqdem knejjes fil‑Belt Valletta, u waħda mill‑akbar fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta. Il‑Knisja kienet oriġinarjament inbniet bejn l‑1593 u l‑1609 mill‑Ordni tal‑Ġiżwiti. Il‑Knisja tinkludi xogħlijiet ta’ arti ta’ Mattia Preti, Giovanni Battista Caracciolo, Stefano Erardi u Alessio Erardi fost oħrajn, u l‑artal titulari huwa magħmul minn Filippo Paladini… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lev 25, 1. 8-17
Salm: 66 (67), 2-3.5.7-8

L-Evanġelju: Mt 14, 1-12

F’dak iż-żmien, Erodi t-tetrarka sama’ bil-fama ta’ Ġesù u lill-qaddejja tiegħu qalilhom: “Dan Ġwanni l-Battista! Iva, hu, qam mill-imwiet! U minħabba f’hekk il-qawwa tal-mirakli qiegħda taħdem fih!”.

Għax Erodi kien arresta lil Ġwanni, u qaflu l-ħabs u ħallieh hemm minħabba Erodja, mart ħuh Filippu… Kompli aqra »

Tfixklu minħabba xiex? – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tfixklu minħabba fih”. Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew. In-nies tal-pajjiż ta’ Ġesù, meta semgħuh jgħallem fis-sinagogi, baqgħu mistagħġba, u “tfixklu minħabba fih”.

Għalfejn tfixklu dawn in-nies meta semgħu lil Ġesù? Tfixklu għax semgħuh jgħid il-ħmerijiet? Jew għax semgħuh jgħid kliem li jinsulta jew kliem mhux f’postu? Tfixklu għax semgħuh jgħid kliem li jurta jew jipprova jimpressjona? … Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lev 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37
Salm: 80 (81), 3-4.5-6ab.10-11ab

L-Evanġelju: Mt 13, 54-58

F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom, u huma baqgħu mistagħġba hekk li bdew jgħidu: “Mnejn ġieb dan l-għerf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? … Kompli aqra »

L-istatwi tal-Appostli fil-Konkatidral ta’ San Ġwann

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Is-sett tal-istatwi tal-fidda tal-Appostli li darba kienu jappartjenu lill-Konkatidral ta’ San Ġwann irritornaw fl-istess Knisja fuq l-artal maġġur li għalihom kienu maħluqa. L-istatwi se jibqgħu esebiti sal-31 ta’ Lulju fl-okkażjoni tal-20 sena anniversarju mit-twaqqif tal-Fondazzjoni.

Cynthia de Giorgio, il-Kap Eżekuttiv u Kuratur, qalet: “Din l-okkażjoni se tkun opportunità unika biex naraw dawn l-istatwi fil-kuntest oriġinali tagħhom. Kienu ġew speċifikament ikkummissjonati biex isebbħu l-artal maġġur u biex jikkumplimentaw il-kumpless barokk kollu tal-Knisja Konventwali tal-Kavallieri ta’ Malta… Kompli aqra »

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament – L-Arċisqof

Omelija b'tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju jlaqqa’ flimkien lit-tliet ismijiet għeżież: Marta, Marija u Lazzru. Lazzru mhux parti mid-djalogu għax f’dan il-mument, mill-kapitlu 11 ta’ San Ġwann, Lazzru qiegħed fil-qabar u ilu mejjet għal erbat ijiem.

Marija baqgħet id-dar miġbura; hi Marta li toħroġ tilqa’ l-Imgħallem u tagħmel djalogu ħafna profond miegħu. Jekk aħna nammiraw lil San Pietru li, ispirat mill-Missier, jistqarr min hu Ġesù:  “Inti l-Messija, l-lben t’Alla ħaj” (Mt 16:16), illum irridu niftakru li l-Mulej inebbaħ lil Marta wkoll biex tgħid l-istess kliem: “Jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla, dak li ġie fid-dinja” (Ġw 11:27)… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1Ġw 4, 7-16
Salm: 33, 2-11

L-Evanġelju: Lq 10, 38-42

F’dak iż-żmien: Ġesù daħal f’raħal, u laqgħetu għandha waħda mara jisimha Marta. Din kellha oħtha, jisimha Marija, li niżlet bilqegħda f’riġlejn il-Mulej tisimgħu x’kien qiegħed ighid.

Iżda Marta kienet moħħha fuq il-ħafna xogħol tad-dar. Imbagħad resqet u qaltlu: “Mulej, mintix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? … Kompli aqra »