Arkivji mensili: Ġunju 2022

‘Negħlbu l-polemika dwar il-liturġija biex niskopru mill-ġdid is-sbuħija tagħha’ – Il-Papa

With an Apostolic Letter to the people of God entitled “Desiderio desideravi”, Pope Francis calls for Catholics to overcome forms of aestheticism that appreciate only outward formality or allow sloppiness in liturgy, noting that “a celebration that does not evangelize is not authentic.”

The Pope has written an Apostolic Letter to the people of God on the liturgy, to recall the profound meaning of Eucharistic celebrations as it emerged from the Council and to encourage liturgical formation… Kompli aqra »

Il-ferħ tal-Knisja hu li tevanġelizza

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

“This is the joy of the Church: to evangelise”. This was a constant refrain in the words of Pope Francis in Malta, particularly in his homily in Gozo, in front of the Ta’ Pinu Shrine. Some may have missed the play on the word “joy”, which in Spanish, the Pope’s native language, is “gozo”.

Pope Francis emphasised that we are called to return to the origins, in order to renew our faith and common mission… Kompli aqra »

Għada tibda l-Maratona tal-Volleyball b’risq id-Dar tal-Providenza

Wara waqfa ta’ sentejn minħabba l‑pandemija, din is‑sena d‑Dar tal‑Providenza se terġa’ torganizza l‑Maratona tal‑Volleyball b’risq id‑Dar tal-Providenza. 40 plejer maqsuma f’ħames timijiet se jkunu qed jilagħbu l‑volleyball għal 53 siegħa sal-Ħadd f’nofsillejl.

Dan qalu Dun Martin Micallef, id‑direttur tad‑Dar tal‑Providenza, f’konferenza tal‑aħbarijiet li fiha ngħataw dettalji dwar it‑12‑il edizzjoni ta’ din il‑maratona.

Il‑maratona se terġa’ ssir fil‑carpark tad‑Dar tal‑Providenza fis‑Siġġiewi, minn għada l‑Ġimgħa l‑1 ta’ Lulju sal‑Ħadd 3 ta’ Lulju 2022… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ġunju

Qari tal-jum
L-Ewwel Qari: Għam 7:10-17
Salm: 18:8,9,10,11

L-Evanġelju: Mt 9:1-8

F’dak iż-żmien, Ġesù tala’ f’dgħajsa, qasam il-baħar u baqa’ sejjer fil-belt tiegħu. U ħadulu quddiemu wieħed mifluġ, mixħut fuq friex. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesù qal lill-mifluġ: “Agħmel il-qalb, ibni; dnubietek maħfura”. Xi wħud mill-kittieba bdew jgħidu fihom infushom: “Dan qiegħed jidgħi”.

Ġesù għaraf x’kienu qegħdin jaħsbu, u qalilhom: “Imma għaliex qegħdin taħsbu ħażin f’qalbkom? … Kompli aqra »

Il-festa tal-Imnarja tfakkarna li l-għeruq tagħna ma jistgħux jikbru fil-konkos u s-siment – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Pontifikal fis-solennità tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Il-Mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha hekk jien sfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-Mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema” (2 Tim 4:17-18). Dan il-kliem tal-Appostlu Missierna San Pawl lid-dixxiplu żagħżugħ Timotju jagħtina tifsira profonda ta’ din il-festa li qed nagħmlu llum.

L-ewwel qari jagħtina esperjenza qawwija ta’ Pietru li jiġi arrestat minn Erodi u jinħeles minn ħabs aħrax u x’aktarx mill-kundanna tal-mewt… Kompli aqra »

Luminous Kindness – Imnedija l-pubblikazzjoni uffiċjali taż-żjara tal-Papa f’Malta

L‑Arċisqof Charles Scicluna nieda l‑pubblikazzjoni uffiċjali tal‑Vjaġġ Appostoliku tal‑Papa Franġisku f’Malta. Din tinkludi sensiela ta’ ritratti mill‑isbaħ li saru waqt din iż‑żjara li saret fit‑2 u t‑3 ta’ April.

Il‑ktieb ġie ppubblikat minn Beacon Media Group, il‑kumpanija li tiġbor fi ħdanha lil Newsbook, 103 Malta’s Heart u Media Centre. B’168 paġna, il‑ktieb bl‑isem Luminous Kindness jinkludi wkoll id‑diskorsi u t‑talb li sar waqt iż‑żjara tal‑Papa f’għadd ta’ postijiet f’Malta u Għawdex… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl, Appostli – Solennità
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 12:1-11
Salm: 33:2-9
It-Tieni Qari: Tim 4:6-8,17-18

L-Evanġelju: Mt 16:13-19

F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti.” “Imma intom,” qalilhom, “intom min tgħidu li jien?” U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla ħaj.”

U wieġbu Ġesù u qallu: “Imbierek int, Xmun, bin Ġona, għax mhux il-laħam u d-demm urewk min jien, imma Missieri li hu fis-smewwiet… Kompli aqra »

Quddiesa fis-solennità tal-martirju ta’ San Pietru u San Pawl – 29 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

“X’jitlob minna l-Mulej?” – Jistaqsi l-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Permezz tas-silta li qrajna llum mill-Evanġelju, inħoss li Ġesù jgħallimna lezzjoni għażiża. Ħafna drabi nkunu għaddejjin mill-maltemp, kemm bħala Knisja, kemm bħala soċjetà, u kemm bħala individwi. Maltemp li jħabbatna personalment u individwalment. Lill-Mulej ngħidulu: “Salvana! Se nintilfu!” (Mt 8:25). Inħossuh li hu rieqed, la jisma’, la jara. Il-Mulej illum jgħidilna din il-kelma li ta’ min ngħożżuha. “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?” (Mt 8:26)… Kompli aqra »