It-Tnejn

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Konferenza Episkopali.

4.30 p.m. L-Arċisqof jippresiedi l-elezzjoni tal-Madre Superjura tal-Qaddejja taċ-Ċenaklu, fid-Dar tal-Kleru.

It-Tlieta

9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Knisja.

4.00 p.m. L-Arċisqof jipparteċipa fi programm ‘live’ fuq Radju RTK.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Parroċċa ta’ Xbiex fl-okkazjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tal-Kappillan il-ġdid, Rev. P. Wistin Vella O.C.D.

L-Erbgħa

7.30  p.m. L-Arċisqof jipprezenta l-premju Mons. Azzopardi waqt attivita’, fil-Radisson Blu Resort, San Ġiljan.

Il-Ħamis

10.15 a.m. L-Arċisqof ibierek l-impjant tar-riċiklaġġ ta’ S. Antnin, Wied il-Għajn.

12.00 p.m. L-Arċisqof ibierek l-istatwa ġdida tal-Papa Ġwanni Pawlu II fir-residenza San Vincenz de Paule.

7.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ Bormla, fl-okkażjoni tad-90 sena mit-twaqqif tal-Partit Laburista.

Il-Ġimgħa

7.30 p.m. L-Arċisqof jipparteċipa f’laqgħa organizzata mill-grupp ta’ koppji mizzewġin  ‘Genesis 2’, fil-kulleġġ Stella Maris, Gzira.

Is-Sibt

6.00 p.m. L-Arċisqof imexxi Quddiesa li fiha Sr M. Claudia Mallia u Sr. M. Monica Vella, Sorijiet tal-Ursolini, se jagħmlu l-Professjoni Perpetwa, fil-Knisja tal-Ħniena Divina, Naxxar.

Il-Ħadd

10.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof, fil-Parroċċa ta’ Ħal Luqa.

5.30 p.m. L-Arċisqof imexxi ċelebrazzjoni fil-Katidral tal-Imdina fl-okkażjoni tal-pussess ta’  Mons. Karm Aquilina bħala kanonku tal-Kapitlu Metropolitan.

6.30 p.m. L-Arċisqof jattendi għall-attivita’organizzata mill-KDZ, fl-Oratorju Qalb ta’ Ġesu’, Mosta, fejn matulha se jwassal messaġġ liż-żgħazagħ fil-bidu tal-Avvent.