It-Tnejn

9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja.

5.00 p.m. L-Arċisqof iżur il-fergħa tal-MUSEUM tal-bniet, Mosta, fejn qed jagħmel iż-żjara pastorali.

6.30 p.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kummissjoni Djakonija, fil-Mosta.

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Kateketika u mal-Katekisti tal-istess Parroċċa.

It-Tlieta

4.30 p.m. L-Arċisqof iżur il-komunita’ tas-sorijiet Franġiskani fil-Mosta.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella tal-Bidnija, Mosta, u wara jiltaqa’ man-nies.

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-komunita’ tal-Patrijiet Ġiżwiti u joqgħod magħhom għall-ikel, fil-Mosta.

L-Erbgħa

6.00 p.m. L-Arċisqof jipparteċipa fi djalogu mal-edukaturi f’attivita’ organizzata mill-Forum tal-Għaqdiet u l-Movimenti Kattoliċi, fl-Istitut Kattoliku, Floriana.

Il-Ħamis

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur l-Iskola Kindergarten tal-Mosta.

5.00 p.m. L-Arċisqof iżur iċ-Ċentru tal-Katekeżi, Marija Omm il-Knisja, f’ta’ Mliet, il-Mosta.

8.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Żgħażagħ u maż-żgħażagħ tal-Parroċċa tal-Mosta.

Il-Ġimgħa

10.00 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-uffiċjali tal-UĦM biex jipprezentawlu kopja tad-Dokument ‘Vizjoni Soċjali 2015’.

10.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tad-delegati, fil-Kurja.

4.30 p.m. L-Arċisqof iżur il-komunita’ tas-sorijiet tal-Karita’, fil-Mosta.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ saċerdoti individwali, fil-Mosta.

7.30 p.m. L-Arċisqof jippresiedi l-Assemblea Parrokjali, fil-Mosta.

Is-Sibt

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi l-Assemblea Ġenerali tal-Caritas, fil-Kurja.

Il-Ħadd

9.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella ta’ Santa Margerita fil-Mosta.

10.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-gruppi taż-żona ta’ Santa Margerita, fil-Mosta.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Parroċċa ta’ Marsaxlokk fl-okkażjoni tal-pussess tal-Kappillan il-ġdid, Fr. Mario Mangion.