It-Tnejn

9.30 a.m. L-Arċisqof iżur il-Faċilita’ Korrettiva ta’ Kordin.

8.30 p.m. L-Arċisqof iżur l-Istrina, il-Verdala Palace.

It-Tlieta

10.00 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa bejn membri tal-Fakulta tat-Teoloġija u l-istaff tas-Seminarju, fir-reżidenza tiegħu, Ħ’Attard.

4.00 p.m. L-Arċisqof iżur lis-Sorijiet tal-Monasteru S. Klara, S. Ġiljan.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa mal-Lajċi Dumnikani, fl-Istitut Apap, Santa Venera.

L-Erbgħa

Matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu l-Arċisqof iżur is-saċerdoti li huma rikoverati fid-djar tagħhom.

4.30 p.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet fil-Monasteru ta’ San Benedittu, l-Imdina.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mar-rezidenti ta’ San Blas u wara jiekol magħhom.

Il-Ħamis

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet fil-Monasteru ta’ Santa Margerita, il-Bormla.

10.30 a.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet fil-Monasteru ta’ S’Skolastika, il-Birgu.

Il-Ġimgħa

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet fil-Monasteru ta’ Sant’ Ursola, il- Belt Valletta.

10.30 a.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet fil-Monasteru ta’ Santa Katarina, il-Belt Valletta.

6.15 p.m. L-Arċisqof imexxi ċ-ċelebrazzjoni tal-bidu tal-ħidma pastorali tal-Kappillan il-ġdid, Fr. Joe Mamo OFM.Konv f’Burmarrad.

Is-Sibt

5.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u l-kant tat-Te Deum fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Il-Ħadd

9.30 L-Arċisqof iżur lill-E.T. il-President u s-Sinjura Abela fil-Palazz il-Belt biex jagħtihom l-awguri għas-sena l-ġdida. Wara jkun fil-Palazz tiegħu fil-Belt biex jilqa’ l-awguri tal-Korpi Kostitwiti u l-għaqdiet.

8.00 p.m. L-Arċisqof izur l-istazzjoni RTK u wara jżur id-Dar tal-Providenza fejn tkun qed issir il-maratona annwali għall-ġbir ta’ fondi.