It-Tnejn

9.15 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja.

4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-komunita’ tas-Sorijiet Ursolini, r-Rabat, bħala parti miż-Żjara Pastorali tiegħu f’din il-parroċċa.

5.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Djakonija tal-istess parroċċa, fis-Sala St Patrick.

6.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ fis-Sala St Patrick mal-Kummissjoni Liturġija tar-Rabat.

7.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali, Kummissjoni Ekonomiku Parrokkjali u Kunsill Implimentazzjoni Sinodu, fis-Sala St Patrick tar-Rabat.

It-Tlieta

9.00 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-E.T. Isqof Richard Moth, lsqof tal-Forzi Armati fir-Renju Unit. u l-Vigarju Ġenerali Dun Pawl Owens, fir-reżidenza tiegħu, Ħ’Attard.

10.00 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ membri tal-istaff tas-Seminarju Maġġuri.

4.00 p.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa bejn il-membri tal-Istaff tas-Seminarju Maġġuri u membri tal-Fakulta’ tat-Teoloġija.

7.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ maż-żgħażagħ li fis-sajf kellhom esperjenza missjunarja,  f’Savio College, Ħad-Dingli.

L-Erbgħa

2.00 p.m. L-Arċisqof jħalli Malta għall Albanija biex jattendi laqgħa tal-Konferenza tal-Isqfijiet tal-Ewropa.

Il-Ħamis

Il-Ġimgħa

Is-Sibt

Il-Ħadd