It-Tnejn

Mit-8.30a.m. ‘l quddiem. L-Arċisqof iżur is-saċerdoti morda fid-djar.

4.30 p.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet tal-klawsura, il-Monasteru ta’ San Pietru, Mdina.

6.00 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-lajċi Dumnikani u wara jiċċelebra Quddiesa f’Apap Institute, St Venera.

It-Tlieta

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet tal-klawsura, il-Monasteru ta’ Santa Katerina, u wara ta’ Santa Ursola, Valletta.

5.30 p.m. L-Arċisqof iżur is-sorijiet tal-Klarissi fil-Monasteru, San Ġiljan.

7.00 p.m. L-Arċisqof jattendi għal-laqgħa u festin mal-membri tal-Kunsill tas-Segretarjat, fl-iskola Santa Monica, B’kara.

L-Erbgħa

Il-Ħamis

5.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa u l-kant tat-Te Deum fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

Il-Ġimgħa

9.00 am. L-Arċisqof jagħti l-Awguri tal-Milied lill-Awtoritajiet Ċivili u wara jirċievi l-awguri mingħand il-Korpi Kostitwiti, fil-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt.

8.30 p.m. L-Arċisqof iżur il-maratona ta’ ġbir ta’ fondi organizzata minn Radju RTK b’risq id-Dar tal-Providenza, fis-Siġġiewi.

Is-Sibt

Il-Ħadd

9.15 a.m. L-Arċisqof jmexxi Quddiesa Pontifikali tal-Festa ta’ l-Epifanija, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

6.00 p.m. L-Arċisqof jattendi Festin tal-Milied għas-saċerdoti, fid-Dar tal-Kleru, B’Kara.