• It-Tnejn
   
  It-Tlieta                                                                                  
   
  L-Erbgħa
   
  Il-Ħamis
   
  Il-Ġimgħa
  4.30 p.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill Rapresentattiv Djoċesan u tal-Kunsill Finanzjarju Djoċesan, il-Kurja. 
  8.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għall-ftuħ tal-Esebizzjoni kommemorattiva tal-Ewwel Gwerra Dinija, f’Dar il-Mediterran għall-Konferenzi, il-Belt Valletta.

  Is-Sibt
   
  Il-Ħadd
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Duminku, il-Belt Valletta.