•  It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  It-Tlieta

  4.00 p.m.         L-Arċisqof jipparteċipa f’programm ‘live’ fuq Radju Marija.
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-parteċipanti tal-kunċert ‘Voices’, fil-Kappella tal-Università.

  L-Erbgħa

  11.00 a.m.       L-Arċisqof jiltaqa’ mal-kappillani fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Ġwann Vianney, il-qaddis patrun tas-saċerdoti magħruf bħala il-Kurat t’Ars, u jiekol magħhom, fil-Kunvent tal-Karmelitani, l-Imdina.
  8.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għal riċeviment fil-Każin tal-Ħamrun Liberty, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Gejtanu.

  I
  l-Ħamis
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa tal-Kwindiċina ta’ Santa Marija, fil-Katridral tal-Belt Victoria, Għawdex.

  ​I
  l-Ġimgħa
  7.30 p.m.         L-Arċisqof jattendi għall-ftuħ taċ-Ċentru taż-żgħażagħ ‘Tiberija Youths’ u jiċċelebra Quddiesa fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali ta’ San Pawl, ir-Rabat.
  Is-Sibt
   
  Il-Ħadd
  6.00 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni ta’ Jum is-Saċerdot bi tħehhija għall-Festa ta’ Santa Marija, Ħ’Attard.