Pope Benedict XVI

Pope Benedict XVI

Il-Papa Benedittu XVI iddedika l-udjenza ġenerali ta’ kull nhar t’Erbgħa għal riflessjoni fuq San Ġużepp Cafasso fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-mewt tiegħu. Il-Papa offra b’mod partikolari lil-lajċi u r-reliġjużi mudell ta’ ħersuna li għexet u ddedikat ħajjitha għall-edukazzjoni, il-qrar, id-direzzjoni spiritwali u l-apostolat fost il-fqar u l-priġunieri.

“Dak ta’ San Ġużepp Cafasso hu messaġġ ħaj u tipiku. Ifforma ħafna saċerdoti, inkluż lil San Ġwann Bosco. Kien verament pastor b’ħajja interjuri rikka u kellu żelu kbir għall-kura pastorali. Kien bniedem ta’ talb, impenjat għall-katekeżi u l-qrar u ddedikat għall-Ewkaristija”. Il-Papa kompla jidentifika tliet virtujiet ta’ saċerdot qaddis – “kalma, viżjoni ċara u prudenza. It-tagħlim tiegħu ma kien qatt astratt pero dejjem kien ġej mill-esperjenza ħajja ta’ Alla”.

Il-Papa temm jirriafferma l-importanza tad-direzzjoni spiritwali biex jinftiehem mill-individwu dak li jrid minnu Alla.