L-Attivitajiet tal-Arċisqof

L-Arċisqof fi żmien il-Milied u l-bidu tas-Sena l-Ġdida

Il-funzjonijiet reliġjużi li ser imexxi l-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-okkażjoni tal-Milied jibdew filgħaxija f’lejlet il-Milied.

It-Tlieta 24 ta’ Diċembru, lejlet il-Milied, fil-5:00 p.m. Monsinjur Arċisqof imexxi l-ewwel għasar tal-Milied solenni fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, u fil-5:30 p.m., jiċċelebra l-Quddiesa tal-Vġili.

Dakinhar stess, fil-10:45 p.m. jibda l-uffiċċju tal-qari li matulu ssir ukoll il-prietka tat-tfal, kif ukoll programm ta’ għanjiet tal-Milied… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet Liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Diċembru 2019

Il-Ħadd 1 ta’ Diċembru, fl-4:30pm, l-Arċisqof Charles J. Scicluna jamministra s-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija.

L-Erbgħa 4 ta’ Diċembru, fis-6:00pm, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja tal-Madonna ta’ Loreto, il-Gudja, li matulha jinawgura l-pavimentar il-ġdid tal-irħam.

Il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru, fid-9:00am, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa għall-istudenti tal-iskejjel tal-Istat, tal-Knisja u Indipendenti, fil-bidu tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Novembru 2019

Il‑Ġimgħa 1 ta’ Novembru, fis‑6:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Iċ‑ċelebrazzjoni tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

Is‑Sibt 2 ta’ Novembru, fl‑10:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fit‑Tifkira Solenni tal‑Mejtin Kollha, fil‑Knisja taċ‑Ċimiterju tal‑Addolorata, Raħal Ġdid. Il‑Quddiesa tixxandar fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’MaltaKompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ottubru 2019

 • It-Tlieta, 1 ta’ Ottubru, fid‑9:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil‑ftuħ tas‑Sena Forensi, fl‑Oratorju tal‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

  L-Erbgħa 2 ta’ Ottubru, fl-10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa f’Jum l-Armata, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Settembru 2019

 • Il-Ħadd, 1 ta’ Settembru, fil‑11:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja ta’ San Pawl tal-Ħġejjeġ, San Pawl il-Baħar.

  Is-Sibt, 7 ta’ Settembru, fis-6:00 p.m., lejlet il‑festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, Monsinjur Arċisqof imexxi Traslazzjoni tar-relikwa u wara jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa.

  Il‑Ħadd 8 ta’ Settembru, fl‑10:00 a.m., festa tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Kappella tat‑Twelid tal‑Verġni Marija, fil-Forti Sant’Anġlu, il-Birgu…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Awwissu 2019

 • It‑Tnejn, 5 ta’ Awwissu, fis‑6:30 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jmexxi Traslazzjoni Solenni lejlet il‑festa tas‑Salvatur, fil‑parroċċa ta’ Ħal Lija.

  It‑Tlieta, 6 ta’ Awwissu, fid‑9:15 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‑festa tas‑Salvatur, fil‑Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Lija.

  L‑Erbgħa, 14 ta’ Awwissu, fil‑5:00 p.m., lejlet il‑festa ta’ Santa Marija Mtellgħa s‑Sema, Monsinjur Arċisqof imexxi l‑investitura tal‑kanonċi l‑ġodda tal‑Kapitlu Metropolitan, Traslazzjoni Solenni, l‑Ewwel Għasar u Quddiesa, fil‑Katidral ta’ San Pawl l‑Imdina…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Lulju 2019

 • Il-Ħadd 7 ta’ Lulju, fit-8:30 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Martirju ta’ San Pawl, fil-Parroċċa ta’ San Pawl, ir-Rabat.

  Il-Ħamis 11 ta’ Lulju, fil-5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-festa ta’ San Benedittu, fil-Monasteru ta’ Santa Skolastika, il-Birgu.

  Il-Ġimgħa 12 ta’ Lulju, fid-9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fl-okkażjoni ta’ Jum il-Pulizija…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Ġunju 2019

 • Is‑Sibt 1 ta’ Ġunju 2019, fis‑6:00 p.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa f’għeluq il‑50 sena tal‑Parroċċa San Ġwann tas‑Salib, Ta’ Xbiex.

  Il‑Ħadd 2 ta’ Ġunju, fl‑10:30 a.m., Monsinjur Arċisqof jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti fil‑Parroċċa San Pietru fil‑Ktajjen, Birżebbuġa. Fil‑5:30 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l‑pussess lil Dun Josef Mifsud bħala l‑arċipriet il‑ġdid tal‑Parroċċa San Nikola ta’ Bari, is‑Siġġiewi…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’Mejju 2019

 • Il-Ġimgħa 3 ta’ Mejju 2019, fis-6:30 p.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa li matulha jbierek il-Kurċifiss Ta’ Ġieżu, fil-Knisja ta’ Santa Marija Ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il-Belt Valletta.

  Il-Ħadd 5 ta’ Mejju, fid-9:00 a.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil‐festa ta’ San Publiju, il‐Furjana. Fis-6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jiċċelebra Quddiesa li matulha jagħti l-pussess lil Dun Joseph Grech bħala l-kappillan il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Ħ’Attard…

 • Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles J. Scicluna f’April 2019

 • Il‑Ħamis 4 ta’ April 2019, fl‑10:00 a.m., l‑Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa Solenni tal‑Inawgurazzjoni tal‑President George Vella fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑Quddiesa ser tixxandar live fuq il‑Youtube Channel tal‑Knisja f’Malta.

  Il‑Ġimgħa 12 ta’ April, Jum id‑Duluri, fis‑6:00 p.m., Monsinjur Arċisqof jieħu sehem f’purċissjoni bl‑istatwa ta’ Marija Addolorata, li tibda mill‑Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu), il‑Belt Valletta…

 • Kompli aqra »