Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udejnza: L-Ewropa għandha bżonn issib mill-ġdid passjoni u ħeġġa

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra mort Marsilja biex ħadt sehem fl-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes, fejn ħadu sehem Isqfijiet u Sindki tar-reġjun tal-Mediterran, flimkien ma’ għadd kbir ta’ żgħażagħ, biex il-ħarsa tkun miftuħa għall-futur. Fil-fatt, dak li seħħ f’Marsilja kien intitolat “Mużajk ta’ tama”. Din hija l-ħolma, din hi l-isfida: li l-Mediterran jerġa’ jsib il-vokazzjoni tiegħu, li jkun laboratorju ta’ ċiviltà u ta’ paċi

Il-Mediterran, dan nafuh, hu benniena ta’ ċiviltà, u benniena qiegħda hemm biex tagħti l-ħajja! … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Tinsewhomx il-foqra

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ katekeżi fuq il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni, jiġifieri ż-żelu appostoliku, illum se nieqfu fuq ix-xhieda ta’ San Danjel Comboni. Hu kien appostlu mimli żelu għall-Afrika. Fuq dawk il-popli kiteb: “ħadu pussess ta’ qalbi li tħabbat biss għalihom” (Kitbiet, 941), “immut bl-Afrika fuq xofftejja” (Kitbiet, 1441). Kemm hu sabiħ!… U lilhom qalilhom hekk: “L-isbaħ fost il-jiem tiegħi ikun dak li fih għad inkun nista’ nagħti ħajti għalikom” (Kitbiet, 3159)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Jien preżenti quddiem min fid-dinja jbati l-iżjed?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżijiet tagħna, inkomplu niltaqgħu max-xhieda appassjonati tat-tħabbira tal-Vanġelu. Niftakru li din hi serje ta’ katekeżi fuq iż-żelu appostoliku, fuq ir-rieda u anki l-ħeġġa interjuri biex immexxu ’l quddiem il-Vanġelu. Illum se mmorru l-Amerika Latina, preċiżament fil-Veneżwela, biex niltaqgħu mal-figura ta’ lajk, il-Beatu José Gregorio Hernández Cisneros. Twieled fl-1864 u rċieva l-fidi fuq kollox mingħand ommu, kif irrakkonta hu stess: “Ommi għallmitni l-virtù sa mill-benniena, rabbietni fl-għarfien ta’ Alla u tatni l-karità bħala gwida”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: is-sabar u qalb miftuħa għal Ġesù huma r-riċetta biex ngħixu tajjeb

  Is-Sala Pawlu VI

Katekeżi: Il-passjoni għall-evanġelizzazzjoni: iż-żelu appostoliku ta’ min jemmen. 19. Nitolbu u naqdu bil-ferħ: Kateri Tekakwitha, l-ewwel qaddisa nativa tal-Amerika ta’ Fuq

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Issa, waqt li nkomplu bil-katekeżi tagħna fuq it-tema taż-żelu appostoliku u tal-passjoni għax-xandir tal-Vanġelu, illum nagħtu ħarsa lejn Santa Kateri Tekakwitha, l-ewwel mara nativa tal-Amerika ta’ Fuq li ġiet ikkanonizzata. Imwielda lejn is-sena 1656 f’raħal fil-parti għolja tal-Istat ta’ New York, kienet bint kap Mohawk mhux imgħammed u omm Nisranija Algonchina, li lil Kateri għallmitha titlob u tkanta innijiet lil Alla… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ejjew nitgħallmu mmorru għand l-Omm bid-diffikultajiet tal-ħajja

Udjenza Ġenerali

  Awla Pawlu VI, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna biex niskopru mill-ġdid il-passjoni għat-tħabbira tal-Vanġelu, biex naraw kif iż-żelu appostoliku, din il-passjoni biex jitħabbar il-Vanġelu, żviluppa fl-istorja tal-Knisja, f’din il-mixja llum qed inħarsu lejn il-kontinent Amerikan. Hawnhekk l-evanġelizzazzjoni għandha għajn dejjem ħajja: Guadalupe. Hija għajn ħajja. Il-Messikani qed jieħdu pjaċir! Ma għandniex xi ngħidu, il-Vanġelu kien wasal għandkom diġà qabel dawk id-dehriet, imma b’xorti ħażina kien ġie akkumpanjat ukoll minn interessi mondani… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Tlabt għall-paċi

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-jiem li għaddew mort il-Portugall għas-37 Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Dan il-JDŻ f’Lisbona, li ġie wara l-pandemija, kulħadd għexu bħala don ta’ Alla li reġa’ ċaqlaq il-qlub u l-passi taż-żgħażagħ, tant żgħażagħ mill-irkejjen kollha tad-dinja – tant! – biex imorru jiltaqgħu ma’ xulxin u jiltaqgħu ma’ Ġesù. 

Il-pandemija, dan nafuh tajjeb, ħalliet effett peżanti fuq l-imġibiet soċjali tagħna: l-iżolament spiss spiċċa f’għeluq, u ż-żgħażagħ dan ħassewh b’mod partikulari… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Teduka jfisser tgħin lil dak li jkun jaħseb tajjeb

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum neħtieġu naqra paċenzja, b’din is-sħana kollha! Grazzi li ġejtu xorta f’din is-sħana, b’din ix-xemx tiżreġ, grazzi ħafna taż-żjara tagħkom!

F’din is-serje ta’ katekeżi fuq iż-żelu appostoliku, qed niltaqgħu ma’ xi figuri eżemplari ta’ rġiel u nisa ta’ kull żmien u post, li taw ħajjithom għall-Vanġelu. Illum se mmorru ’l bogħod, fl-Oċeanja, f’kontinent magħmul minn ħafna gżejjer, kbar u żgħar… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udejnza: Ejjew nistaqsu lilna nfusna – Jiena koerenti?

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-katekeżijiet aħna qed inkomplu nitkellmu fuq iż-żelu appostoliku, jiġifieri dak li jħoss in-Nisrani biex imexxi ’l quddiem it-tħabbira ta’ Ġesù Kristu. U llum nixtieq nippreżenta eżempju ieħor kbir ta’ żelu appostoliku: tkellimna dwar San Franġisk Saverju, dwar San Pawl, iż-żelu appostoliku ta’ nies kbar żelanti; illum se nitkellmu fuq wieħed – Taljan – imma li mar ukoll iċ-Ċina: Matteo Ricci… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Int dixxiplu ta’ Ġesù?

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din is-serje ta’ katekeżi noqogħdu fl-iskola ta’ xi qaddisin irġiel u nisa li, bħala xhieda eżemplari, jgħallmuna ż-żelu appostoliku. Niftakru li qed nitkellmu fuq iż-żelu appostoliku, dak li għandu jkollna aħna biex inxandru l-Vanġelu.

Eżempju kbir ta’ qaddis b’passjoni għall-evanġelizzazzjoni llum immorru nsibuh f’art imbiegħda ħafna, jew aħjar, fil-Knisja Koreana. Ejjew inħarsu lejn il-martri u l-ewwel saċerdot Korean Sant’Andrija Kim Tae-gon… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: X’kuraġġ kellhom dawn il-qaddisin missjunarji

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq xi mudelli eżemplari ta’ żelu appostoliku… niftakru li qed nitkellmu fuq l-evanġelizzazzjoni, fuq iż-żelu appostoliku, fuq kif inxerrdu aktar l-isem ta’ Ġesù, u fl-istorja għandna tant nisa u rġiel li għamlu dan b’mod eżemplari. Illum, ngħidu aħna, nagħżlu lil San Franġisk Saverju: hu meqjus, skont xi wħud, l-ikbar missjunarju taż-żminijiet moderni… Kompli aqra »