Udjenzi Ġenerali

Il-Papa fl-Udjenza: Għandna dmir morali li nwaqqfu l-produzzjoni u t-traffikar tad-droga

Katekeżi fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fl-okkażjoni tal-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum niċċelebraw il-Jum Dinji kontra l-abbuż u t-traffikar illeċitu tad-droga, imwaqqaf mill-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda fl-1978. It-tema ta’ din is-sena hi Il-provi huma ċari: hemm bżonn ninvestu fil-prevenzjoni.

San Ġwanni Pawlu II afferma li “l-abbuż tad-droga jfaqqar kull komunità li fiha hu preżenti… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Is-Salmi, ‘it-talb ta’ Ġesù,’ huma għal kull staġun

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. 4. L-Ispirtu jgħallem lill-Għarusa titlob. Is-Salmi, sinfonija ta’ talb fil-Bibbja

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Bi tħejjija għall-Ġublew li jmiss, għamilt stedina biex niddedikaw is-sena 2024 “lil
‘sinfonija’ kbira ta’ talb”. Bil-katekeżi tal-lum irrid infakkar li l-Knisja għandha diġà
sinfonija ta’ talb li l-kompożitur tagħha hu l-Ispirtu s-Santu, u dan hu l-Ktieb tas-Salmi… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-Ispirtu s-Santu jagħmel l-Iskrittura ħajja u attiva

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi: L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna. 3. “L-Iskrittura kollha hi mnebbħa minn Alla”. Nagħrfu l-imħabba ta’ Alla mill-kliem ta’ Alla

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-katekeżi fuq l-Ispirtu s-Santu li jmexxi lill-Knisja lejn Kristu t-tama tagħna. Huwa l-gwida. L-aħħar darba kkontemplajna l-opra tal-Ispirtu fil-ħolqien; illum se narawha fir-rivelazzjoni, li tagħha l-Iskrittura Mqaddsa hi xhieda mnebbħa minn Alla u awtorevoli… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Fejn hemm l-Ispirtu tal-Mulej hemm il-ħelsien

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa
ma’ Ġesù t-tama tagħna. 2. “Ir-riħ fejn irid jonfoħ”. Fejn hemm l-Ispirtu ta’ Alla hemm il-ħelsien.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-katekeżi tal-lum nixtieq nirrifletti magħkom fuq l-isem li bih l-Ispirtu s-Santu huwa msejjaħ fil-Bibbja.

L-ewwel ħaġa li aħna nafu dwar persuna hija l-isem… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. L-Ispirtu u l-Għarusa. L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa
ma’ Ġesù t-tama tagħna. 1. L-Ispirtu ta’ Alla kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, b’din il-katekeżi qed nibdew ċiklu ta’ riflessjonijiet li għandu bħala tema: “L-Ispirtu u l-Għarusa – l-Għarusa hija l-Knisja – L-Ispirtu s-Santu jmexxi l-poplu ta’ Alla għal-laqgħa ma’ Ġesù t-tama tagħna”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-umiltà hi virtù soda

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi. Il-vizzji u l-virtujiet. 21. L-umiltà

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nagħlqu dan iċ-ċiklu ta’ katekeżijiet billi nieqfu fuq virtù li ma tagħmilx parti mis-settenarju ta’ dawk kardinali u teologali, imma li hi fil-bażi tal-ħajja Nisranija: din il-virtù hija l-umiltà. Din hi l-ikbar antagonista tal-iktar mortali qalb il-vizzji, jiġifieri s-suppervja. Waqt li l-kburija u s-suppervja jonfħu lill-qalb tal-bniedem, u jagħmluna nidhru iktar minn dak li aħna, l-umiltà terġa’ tqiegħed kollox fid-dimensjoni t-tajba: aħna ħlejjaq tal-għaġeb imma limitati, bi preġji u difetti… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Jingħad ħafna fuq l-imħabba, imma x’inhi l-imħabba?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum se nitkellmu fuq it-tielet virtù teologali, l-imħabba. It-tnejn l-oħra, niftakru, kienu l-fidi u t-tama: illum se nitkellmu fuq it-tielet waħda, l-imħabba. Hija l-qofol tal-mixja kollha li għamilna bil-katekeżijiet fuq il-virtujiet. Meta naħsbu fl-imħabba qalbna malajr titwessa’, il-ħsieb tagħna jitwessa’, jiġri lejn il-kelmiet imnebbħa ta’ San Pawl fl-Ewwel Ittra lill-Korintin… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Id-dinja għandha bżonn tat-tama

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fl-aħħar katekeżi bdejna nirriflettu fuq il-virtujiet teologali. Huma tlieta: fidi, tama u mħabba. L-aħħar darba rriflettejna fuq il-fidi, u llum imiss lit-tama. 

“It-tama hi dik il-virtù teologali li biha nixtiequ bħala ġid tagħna s-Saltna tas-smewwiet u l-ħajja ta’ dejjem, aħna u nafdaw fil-wegħdiet ta’ Kristu; nafdaw mhux fil-ħila tagħna iżda fl-għajnuna tal-grazzja tal-Ispirtu s-Santu” (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – L-akbar għadu tal-fidi hija l-biża’

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq nitkellem fuq il-virtù tal-fidi. Flimkien mal-imħabba u t-tama, din il-virtù hi msejħa “teologali”. Il-virtujiet teologali huma tlieta: fidi, tama u mħabba. Għaliex huma teologali? Għax nistgħu ngħixuhom biss b’don ta’ Alla. It-tliet virtujiet teologali huma d-doni kbar li Alla jagħti lill-ħila morali tagħna. Mingħajrhom nistgħu nkunu għaqlin, ġusti, qawwija u meqjusa, imma ma jkollniex għajnejn li jaraw anki fid-dlam, ma jkollniex qalb li tħobb anki meta ma hix maħbuba, ma jkollniex tama li tissogra kontra kull tama… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Is-suppervja hi velenu qawwi, qatra waħda hi biżżejjed biex tirvina l-ħajja

  Pjazza San Pietru fil-Vatikan

Katekeżi. Il-vizzji u l-virtujiet. 17. Il-ħajja tal-grazzja skont l-Ispirtu


Għeżież ħuti, l
-għodwa t-tajba!

Fil-ġimgħat li għaddew irriflettejna fuq il-virtujiet kardinali: għaqal, ħaqq, qawwa u qies. Huma l-erba’ virtujiet karidnali. Kif sħaqna iżjed minn darba, dawn l-erba’ virtujiet jappartienu għal għerf antik ħafna, li kien diġà minn qabel il-Kristjaneżmu. Diġà sa minn qabel Kristu kienu jipprietkaw l-onestà bħala dmir ċivili, l-għerf bħala regola tal-azzjonijiet, il-kuraġġ bħala ingredjent fundamentali għal ħajja miġbuda għat-tajjeb, il-moderazzjoni bħala kejl meħtieġ biex ma nitkaxkrux mill-esaġerazzjonijiet… Kompli aqra »