Stqarrijiet għall-Istampa

L-aħħar żewġ Arazzi jirritornaw Malta wara r-restawr

Nhar it-Tnejn 14 ta’ Novembru 2022, żewġ arazzi uniċi minsuġa fuq id-disinn tal-artist ta’
fama mondjali Peter Paul Rubens irritornaw Malta wara restawr li sarilhom fil-Belġju. Iż-żewġ arazzi li jiffurmaw minn sett ta’ disa’ u għoxrin, kienu l-aħħar żewġ arazzi li ntbgaħtu għar-restawr fl-2017. Huma juru xena tal-Annunzazzjoni ta’ Marija, u l-Erba’ Evanġelisti. Dan is-sett ġie trasportat lejn Malta grazzi għal Challenge Group, konglomerazzjoni internazzjonali tal-merkanzija bl-ajru li qed jopera għall-ewwel darba f’Malta… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet djoċesani fil-festa ta’ Kristu Re

L-Assemblea Djoċesana 2021

Nhar il‑Ħadd li ġej il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra l‑festa ta’ Kristu Re. B’rabta ma’ din il‑festa hekk importanti għall‑Knisja Kattolika, fil‑jiem li ġejjin il‑Knisja f’Malta se tiċċelebra tliet ċelebrazzjonijiet djoċesani importanti. Din is‑sena l‑Assemblea Djoċesana se terġa’ ssir fuq jumejn waqt li se jerġa’ jiġi ċċelebrat lokalment il‑Jum Dinji taż‑Żgħażagħ.

L‑Assemblea Djoċesana

Għada l‑Ħamis 17 ta’ Novembru u l‑Ġimgħa 18 ta’ Novembru, l‑Arċidjoċesi ta’ Malta ser tlaqqa’ l‑Assemblea Djoċesana li ser tkun ippreseduta mill‑Arċisqof Charles Scicluna… Kompli aqra »

L-ERA għandha tingħata veto fuq l-ippjanar

Stqarrija mill-Kummissjoni Ambjent għall-Jum Dinji tal-Ippjanar Urban 2022

Il-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent (KA) qed titlob lill-awtoritajiet biex jagħtu veto lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) fuq f’deċiżjonijiet li għandhom x’jaqsmu ma’ pjanijiet ta’ żvilupp, policies ta’ ppjanar u applikazzjonijiet għal żvilupp li jkollhom effett sinifikanti fuq il-kwalità tal-ħajja.

Il-Kummissjoni temmen li din is-setgħa ta’ veto għandha tingħata wkoll lill-Awtorità li se titwaqqaf biex tkun responsabbli mir-raba’.

Fi stqarrija fl-okkażjoni tal-Jum Dinji għall-Ippjanar Urban, il-Kummissjoni qalet li waqt li tilqa’ l-abbozz tal-Istrateġija Nazzjonali għall-Ambjent 2050 (NSE 2050) u l-White Paper dwar ir-Riforma fil-Qasam tar-Raba’, is-suċċess ta’ dawn iż-żewġ inizjattivi jiddependu ferm fuq qafas ta’ ppjanar tal-użu tal-art li jsostnihom… Kompli aqra »

Inawgurat il-Caritas Community Centre

  Il-Caritas Community Centre, il-Balata l-Bajda

Illum ġie inawgurat il‑Caritas Community Centre fil‑Blata l‑Bajda, il-binja l-ġdida minn fejn il-Caritas se tkun qed tkompli toffri s-servizzi u l-għajnuna tagħha lil kull min ikollu bżonn.

Iċ-ċentru ġie inawgurat mill‑Arċisqof Charles Scicluna u l‑Prim Ministru Robert Abela. Il‑binja taċ‑ċentru, li hi propjetà tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, ingħatat lil Caritas Malta b’titlu ta’ ċens għal 65 sena u l‑proġett sar b’investiment ta’ kważi €5 miljun bejn l‑Arċidjoċesi, Alfred Mizzi Foundation, il‑Malta Community Chest Fund, u l‑Kunsill Malti għas‑Settur tal‑Volontarjat u fondi Ewropej fosthom il-Fond Soċjali u għall-Iżvilupp Nazzjonali (NDSF)… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Novembru 2022

Matul ix‑xahar ta’ Novembru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra l‑quddies ta’ matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m., mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt, u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Kompli aqra »

Il-Festa tal-Qaddisin Kollha u t-Tifkira tal-Mejtin Kollha

Żewġ seminaristi se jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat

Nhar it‑Tlieta, l‑1 ta’ Novembru 2021, fis‑6 p.m., l‑Arċisqof Charles Scicluna ser jiċċelebra quddiesa fil‑festa tal‑Qaddisin Kollha, fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Waqt il‑quddiesa żewġ seminaristi jirċievu l-Ministeru tal-Akkolitat.

L-Erbgħa, 2 ta’ Novembru, fid‑9:30 a.m., fit‑Tifkira tal‑Mejtin Kollha, l‑Arċisqof ser jiċċelebra quddiesa fil‑Kappella taċ‑Ċimiterju tar-Resurrezzjoni, Ħal Qormi. L‑Insara huma mistiedna jitolbu wkoll għall‑erwieħ kollha li marru qabilna bis‑sinjal tal‑fidi u bit‑tama tal‑qawmien mill‑imwiet, biex bil‑ħniena ta’ Alla jitnaddfu minn kull dnub… Kompli aqra »

Baġit 2023: Mument kruċjali ta’ għażla

Sommarju tar-reazzjoni tal-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

Il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi tagħraf li l-Baġit 2023 ġie kkundizzjonat minn bosta kriżijiet.

Filwaqt li tilqa’ l-bosta miżuri soċjali mħabbra, il-Kummissjoni tixtieq tmur lil hinn minn kummentarju simplistiku dwar miżuri individwali, billi tistieden lill-Gvern jikkonsidra erba’ prinċipji gwida li l-Kummissjoni temmen li għandhom jiggwidaw l-għażla tagħna għall-mudell soċjo-ekonomiku li jwassal għal soċjetà aktar ġusta, sostenibbli u li tipprovdi lok għal rikonċiljazzjoni fejn saret ħsara… Kompli aqra »

Mons. Savio Hon Tai-Fai jinħatar Nunzju Appostoliku għal Malta

IIlum, it‑Tnejn, 24 ta’ Ottubru 2022, il‑Qdusija Tiegħu l‑Papa Franġisku ħatar lill‑Eċċellenza Tiegħu Mons. Savio Hon Tai‑Fai SDB, Arċisqof Titulari ta’ Sila u fil‑preżent Nunzju Appostoliku tal‑Greċja, bħala n‑Nunzju Appostoliku l‑ġdid għal Malta.

Mons. Savio Hon Tai‑Fai twieled f’Hong Kong fil‑21 ta’ Ottubru 1950. Ġie ordnat saċerdot fis‑17 ta’ Lulju 1982 u jappartjeni għall‑Provinċja Salesjana taċ‑Ċina, li tinkludi ċ‑Ċina, Hong Kong, il-Makaw u t‑Tajwan… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Ottubru 2022

Matul ix‑xahar ta’ Ottubru, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Kompli aqra »

Il-Palazz tal-Arċisqof jiftaħ il-bibien tiegħu għal Notte Bianca

  Il-Belt Valletta

Il‑Palazz tal‑Arċisqof fil‑Belt Valletta ser jerġa’ jiftaħ il‑bibien tiegħu waqt Notte Bianca 2022, nhar is-Sibt 1 ta’ Ottubru. Dakinhar, il‑viżitaturi jistgħu jżuru bosta swali fil‑palazz fosthom il‑piano nobile li jinkludi s‑sala tat‑tron, u l-Kanċellerija tat-Tribunal bl-għamara antika tagħha u s-soqfa mpittra. Il‑ġnien bis‑siġar taċ‑ċitru kif ukoll iċ‑ċisterni storiċi bl-għejun tal-ilma se jkunu miftuħin għall-pubbliku.

Kollezzjoni ta’ pitturi antiki se tkun għall-wiri, fosthom dik tal‑Isqof Pawlu Alpheran de Bussan tal‑artist Francesco Zahra, li reġgħet tqiegħdet fis‑Sala tat‑Tron wara li ġiet restawrata fl‑2017… Kompli aqra »