Stqarrijiet għall-Istampa

Il-miżuri ta’ prevenzjoni fil-knejjes

Minn nhar it‑Tnejn, 2 ta’ Mejju, il‑miżuri ta’ prevenzjoni kontra l‑imxija tal‑COVID‑19 mhux se jibqgħu fis‑seħħ waqt il‑quddiesa u ċelebrazzjonijiet oħra bil‑preżenza tal‑pubbliku fil‑knejjes. Dan wara t‑tibdil fil‑liġijiet mħabbra mill‑awtoritajiet tas‑saħħa l‑ġimgħa li għaddiet u sakemm ma jinħarġux miżuri oħra.

Hu rrakkomandat li fil‑knejjes jibqa’ jintuża s‑sanitiser speċjalment minn dawk involuti direttament fiċ‑ċelebrazzjoni tal‑quddiesa, fosthom dawk li jqarbnu. 

L-Insara huma mħeġġa sabiex jattendu għaċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa fil-knejjes, b’mod partikolari fil-jum tal-Ħadd… Kompli aqra »

L-Arċisqof qatt ma talab li tiġi posposta ż-żjara tal-Papa

The Archdiocese categorically denies an allegation made by The Shift News website that Archbishop Charles Jude Scicluna requested a postponement of the visit to Malta by His Holiness Pope Francis.

A spokesperson for the Archdiocese said: “Nothing could be further from the truth. The visit had the Archbishop’s full support and it is hugely disappointing that a media outlet relies on anonymous and uninformed sources to erroneously state that the Apostolic Nuncio ‘overruled’ the Archbishop”… Kompli aqra »

L-ordinazzjoni ta’ ħames djakni ġodda

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jordna ħames djakni ġodda nhar is‑Sibt li ġej, 30 ta’ April 2022. Il‑quddiesa se ssir fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta, fid‑9:30 a.m. Din se tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑ħames djakni huma tliet seminaristi u żewġ reliġjużi. It‑tliet seminaristi huma Gylan Camilleri mill‑Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il‑Għajn; Ian Diacono mill‑Parroċċa ta’ Stella Maris, Tas‑Sliema; u Clive Seychell mill‑Parroċċa ta’ San Ġużepp, il‑Kalkara… Kompli aqra »

L-Iskejjel tal-Knisja huma mħeġġa jużaw il-maskri

Today, the Public Health Authorities published the updated COVID-19 Guidelines for the education sector. These guidelines point out that “evidence to date still shows that wearing a mask is an effective means of preventing viral spread”. The guidelines also state that “each School should adapt these guidelines according to the specific setup of the School itself and in line with any other guidelines as issued from time to time by the Public Health Authorities”… Kompli aqra »

Ġbir ta’ affarijiet essenzjali għall-poplu Ukren

Nhar is‑Sibt li ġej, 23 ta’ April 2022, għadd ta’ parroċċi f’Malta se jiġbru affarijiet bażiċi u essenzjali li għandu bżonn bħalissa l‑poplu Ukren. Din l‑inizjattiva qed tiġi kkordinata mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta permezz tal‑Koperattiva LOOP. 

Il‑prodotti meħtieġa jinkludu: ikel tat‑trabi, frott, ħaxix u laħam fil‑bottijiet, ħalib long‑life, juices, cereal bars, ikel li jsir malajr bħal noodles, ħrieqi tat‑trabi u l-adulti, diżinfettanti, prodotti għall‑iġene personali għall‑irġiel u għan‑nisa, toothpaste u mouthwash, sleeping bags, kutri, vacuum flasks kbar, lampi rechargeable u power banks għall‑mobile phones… Kompli aqra »

L-Arċisqof jgħammed erbatax-il adult minn għaxar pajjiżi differenti

Illejla, waqt il‑Vġili Solenni tal‑Qawmien tal‑Mulej mill‑Imwiet fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser jiċċelebra s‑Sagramenti tad‑Dħul fil‑Ħajja Nisranija (magħmudija, griżma u tqarbin) lil erbatax‑il katekumenu, jiġifieri persuni li f’età adulta jagħżlu l‑ħajja Nisranija.

L‑erbatax‑il adult, li llejla b’dawn is‑sagramenti ser isiru membri ġodda tal‑Knisja Kattolika, huma minn għaxar pajjiżi differenti: Malta, iċ‑Ċina, il‑Kosta tal‑Avorju, il‑Portugall, ir‑Repubblika Ċeka, ir‑Russja, il‑Libja, il‑Kuwajt, in‑Nepal u l‑Albanija… Kompli aqra »

Nipproteġu l-paċi fost it-tifrik tal-gwerra

Taħdita pubblika mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi

Hekk kif il-gwerra fl-Ukrajna qiegħda fis-seba’ ġimgħa tagħha, il-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi se torganizza taħdita pubblika dwar kif it-Tagħlim Soċjali tal-Knisja jitfa’ dawl fuq ir-responsabbiltà li għandha l-komunità internazzjonali, inkluż dik ta’ Malta, b’rabta mal-protezzjoni ta’ ħajjiet innoċenti mill-ħruxija tal-kunflitti u l-gwerer. Din se ssir nhar it-Tlieta, 19 ta’ April 2022, f’Dar Ħanin Samaritan f’Santa Venera, u tibda fis-7pm. Il-pubbliku hu mħeġġeġ jattendi.

Patri René Micallef SJ, li huwa Professur Assoċjat tal-Università Pontifiċja Gregorjana f’Ruma, se jindirizza t-taħdita… Kompli aqra »

It-tneħħija tal-maskri fl-iskejjel tista’ twassal għal klassijiet mingħajr edukaturi

Stqarrija mill-iskejjel tal-Knisja

Church Schools would like to express their strong reservations at the unilateral decision taken by Government to remove the mandatory use of face masks in schools as of Wednesday 13th April 2022. 

This decision, taken at a time when schools have been hardest hit by COVID-19, with record numbers of sick students and staff, is also expected to leave an impact on parents who will have to remain at home to take care of their children… Kompli aqra »

Arċipriet u kappillan ġdid għall-parroċċi ta’ Ħad-Dingli u Ħal Safi

Dun David Farrugia Arċipriet ġdid għall-parroċċa ta’ Ħad-Dingli

L‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ħatar lil Dun David Farrugia bħala arċipriet tal‑parroċċa ta’ Santa Marija, Ħad‑Dingli.

Dun David Farrugia twieled Ħ’Attard fl‑24 ta’ April 1979. Huwa rċieva l‑edukazzjoni primarja f’Ħal Qormi (San Ġorġ), l‑edukazzjoni sekondarja fil‑Liċeo Mikiel Anton Vassalli tal‑Ħandaq, Ħal Qormi, u l‑edukazzjoni postsekondarja fil‑Junior College, l‑Imsida. Kompla l‑istudjiu terzjarji (Filosofija u Teoloġija) fil‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑Università ta’ Malta… Kompli aqra »

Pellegrinaġġ nazzjonali bl-istatwa tad-Duluri u l-Kurċifiss Mirakoluż

  Il-Belt Valletta

Nhar it‑Tnejn li ġej, 11 ta’ April, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jmexxi l‑pellegrinaġġ nazzjonali bl‑istatwa devota tad‑Duluri u l‑Kurċifiss Mirakoluż ta’ Ġieżu, fit‑toroq tal‑Belt Valletta. Il-pellegrinaġġ se jibda fis‑6pm mill‑Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu). Fi tmiem il‑pellegrinaġġ tingħata l‑barka sagramentali.

Matul il‑pellegrinaġġ se jsir talb sabiex il‑Mulej jgħinna waqt dan iż‑żmien ta’ nuqqas ta’ paċi fid‑dinja, b’mod speċjali fl‑Ukrajna u r‑Russja… Kompli aqra »