Stqarrijiet tal-Isqfijiet

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ tal-immigranti fil-Mediterran

 • L-Isqfijiet juru l-apprezzament għall-missjonijiet ta’ salvataġġ li twettqu mill-Forzi Armati ta’ Malta f’dawn l-aħħar sigħat, u jappellaw għal spirtu ta’ solidarjetà mill-pajjiżi kollha tal-Ewropa biex dawk il-persuni li għadhom bejn sema u ilma jingħatalhom port ta’ kenn.

  ✠ Charles J. Scicluna                                                        ✠ Mario Grech

      Arċisqof ta’ Malta                                                               Isqof ta’ Għawdex

                                                   

  ✠ Joseph Galea‑Curmi

      Isqof Awżiljarju ta’ Malta

   

 • Agħfas hawn biex taqra l-aħħar stqarrija tal-Isqfijiet b’appell għal solidarjetà konkreta…
 • Kompli aqra »

Appell għal solidarjetà konkreta

Stqarrija tal-Isqfijiet ta' Malta u Ghawdex

 • F’dawn il‑jiem ta’ festi meta faċilment inkunu aljenati, inħossuna fid‑dover li ntennu l‑appell li għamilna f’Ġunju li għadda biex il‑mexxejja ta’ pajjiżna, flimkien ma’ dawk tal‑Unjoni Ewropea, joffru soluzzjonijiet konkreti għall‑fenomenu tal‑immigrazzjoni fil‑Baħar Mediterran.

  L‑iżviluppi ta’ dawn il‑jiem dwar il‑persuni li kienu abbord il‑bastiment Open Arms u dawk li issa huma abbord il‑bastiment Sea Watch 3 joffru stedina lil Malta u lill‑pajjiżi Ewropej għal solidarjetà konkreta…

 • Kompli aqra »

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Lifeline

 • Aħna l‑Isqfijiet segwejna l‑ħidma diplomatika li wettaq b’suċċess il‑Gvern Malti fil‑jiem li għaddew biex tinstab soluzzjoni għall‑234 immigrant li jinsabu fuq il‑vapur Lifeline.

  Napprezzaw id‑deċiżjoni tal‑Gvern li jagħti permess lil dan il‑vapur biex jidħol f’Malta. Nifhmu li din ma kinitx ħidma ħafifa imma kien essenzjali li jsir dak kollu meħtieġ biex niggarantixxu li kull ħajja tiġi salvata. Minkejja ċ‑ċokon tagħna għal darba oħra pajjiżna għamel ġest kbir li nittamaw li pajjiżi wisq akbar minna jimitaw…

 • Kompli aqra »

Stqarrija mill-Isqfijiet Maltin dwar il-każ tal-vapur Aquarius

 • Ilna snin nisimgħu dwar il-fenomenu tal-immigrazzjoni li qed jisvolġi fil-Baħar Mediterran. Dan il-fenomenu jixhed is-sitwazzjoni ddisprata ta’ min iħossu mġiegħel iħalli pajjiżu biex jaħrab il-gwerer jew il-ġuħ; minn naħa l-oħra l-istess fenomenu juri wkoll it-tbatija, it-tħassib u s-sagrifiċċji tal-popli tal-pajjiżi li qegħdin jilqgħuhom.

  Anke f’dawn il-ġranet il-ġrajja tal-vapur Aquarius uriet il-kumplessità u d-delikatezza kemm tal-problema kif ukoll tas-soluzzjonijiet għaliha.

  Għalhekk, inħeġġu lill-awtoritajiet politiċi fl-Ewropa biex ikomplu jfittxu soluzzjonijiet umanitarji għal dawn il-persuni, mingħajr ma jinsew ir-realtajiet taċ-ċittadini tal-pajjiżi li jilqgħuhom…

 • Kompli aqra »

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar l-Att li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni

 • Aħna l‑Maltin għandna għożża għall‑ulied u għall‑ħajja sa mit‑tnissil tagħha. Din hi ħaġa pożittiva ħafna li nixtiequ ninkoraġġixxu bis‑sħiħ. Nuru għalhekk l‑apprezzament tagħna għall‑isforzi li jsiru biex il‑koppji li ma jistgħux ikollhom tfal jingħataw għajnuna xierqa u f’waqtha.

  Fl‑istess waqt, hu b’dispjaċir li qrajna emendi proposti għall‑Att dwar il‑Protezzjoni tal‑Embrijuni.

  Jidher li l-emendi proposti jmorru kontra l‑għan prinċipali tal‑liġi preżenti, li kien li jassisti koppji li qegħdin f’relazzjoni stabbli biex jista’ jkollhom tarbija…

 • Kompli aqra »

Ma nistgħux nagħlqu widnejna għall-karba ta’ min jitlef ħajtu fil-Mediterran – L-Isqfijiet Maltin

 • Għal darb’oħra qed nassistu, kważi bla saħħa u mingħajr wisq interess ġenerali, għal traġedja oħra ta’ persuni li mill‑kontinent Afrikan jaqsmu l‑Mediterran, ifittxu t‑tama ta’ ħajja aħjar għalihom u għall‑familji tagħhom. Din id‑darba, minkejja l‑oppożizzjoni li ltaqgħu magħha, it‑traġedja ma kinitx akbar grazzi għall‑intervent f’waqtu ta’ organizzazzjonijiet volontarji li jiddedikaw il‑mezzi u l‑ħiliet tagħhom biex jgħinu lill‑ifqar fost il‑fqar.[1] It‑traġedji tal‑foqra tad‑dinja qed isiru biss aħbar ta’ mument, li tintrema malajr fl‑iskart! …

 • Kompli aqra »

L-Isqfijiet jilqgħu l-ħatra ta’ Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta

 • L-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Mario Grech jilqgħu l-ħatra mill-Papa Franġisku, ta’ Nunzju Appostoliku ġdid għal Malta, l-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Alessandro D’Errico. 

  L-Isqfijiet iwiegħdu lill-Arċisqof D’Errico t-talb tagħhom u tal-Insara f’Malta u Għawdex.

  L-Arċisqof Scicluna u l-Isqof Grech jirringrazzjaw lill-Eċċellenza Tiegħu l-Arċisqof Mario Roberto Cassari, Nunzju Appostoliku, li llum huwa rtirat.


  ✠ Charles J…

 • Kompli aqra »

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar il-Valletta Summit

 • Fl-okkażjoni tal-Valletta Summit li qed jiġbor madwar mejda waħda l-mexxejja tal-Unjoni Ewropeja u ta’ pajjiżi tal-kontinent tal-Afrika, aħna l-Isqfijiet nesprimu l-apprezzament tagħna għar-rieda tajba u l-impenn li qed jintwerew sabiex jinstabu soluzzjonijiet konkreti biex tiġi ndirizzata s-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni.

  F’dawn is-sigħat, pajjiżna qed jgħix il-missjoni nobbli tiegħu li jkun pont bejn iż-żewġ kontinenti u jkun post fejn bħala bnedmin inwarrbu d-differenzi ta’ bejnietna, noħorġu mill-għeluq tat-tiftix esklussiv tal-interessi nazzjonali, u nissaħħu fl-ispirtu ta’ ospitalità u ta’ responsabiltà li għandna…

 • Kompli aqra »

Dikjarazzjoni konġunta mill-Isqfijiet tad-Djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex, Mons. Charles J. Scicluna u Mons. Mario Grech

 • L-Isqfijiet jixtiequ jagħtu assikurazzjoni lill-pubbliku li l-ħarsien tal-minuri huwa dejjem fost il-miri prinċipali tad-Djoċesijiet immexxija minnhom, u li l-liġijiet, kemm tal-Knisja kif ukoll tal-Istat, huma dejjem osservati u esegwiti f’din il-materja bħal f’kull materja oħra.

  Kif inhu magħruf, fil-ħarifa tas-sena 2014 l-Isqfijiet flimkien mas-Superjuri Maġġuri Reliġjuzi ta’ Malta u ta’ Għawdex adottaw u ppubblikaw il-policy il-ġdida dwar kif jiġu mistħarrġa allegazzjonijiet ta’ abbuż ta’ minuri minn membri tal-kleru u reliġjużi u minn funzjonarji pastorali oħra…

 • Kompli aqra »

Talb għas-Sinodu tal-Isqfijiet – Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija

 • Fi ftit ġimgħat oħra, Isqfijiet minn madwar id-dinja kollha ser jiltaqgħu Ruma għas-Sinodu Straordinarju dwar ‘L-isfidi pastorali tal-familja fil-kuntest tal-evanġeliżazzjoni’, li ser isir bejn il-5 u d-19 ta’ Ottubru li ġej. Dan ser ikun mument qawwi għall-Knisja kollha u għaldaqstant kull Nisrani hu msejjaħ biex jissieħeb u jagħti sehmu. Peress li fuq kollox din il-laqgħa

  tal-Isqfijiet ser tkun mument qawwi ta’ talb, il-Papa Franġisku qed iħeġġeġ biex nhar il-Ħadd 28 ta’ Settembru 2014, l-Insara tad-dinja kollha jingħaqdu qalb waħda u ruħ waħda fit-talb bi tħejjija għal dan is-Sinodu…

 • Kompli aqra »