Stqarrijiet tal-Isqfijiet

Dikjarazzjoni konġunta mill-Isqfijiet tad-Djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex, Mons. Charles J. Scicluna u Mons. Mario Grech

 • L-Isqfijiet jixtiequ jagħtu assikurazzjoni lill-pubbliku li l-ħarsien tal-minuri huwa dejjem fost il-miri prinċipali tad-Djoċesijiet immexxija minnhom, u li l-liġijiet, kemm tal-Knisja kif ukoll tal-Istat, huma dejjem osservati u esegwiti f’din il-materja bħal f’kull materja oħra.

  Kif inhu magħruf, fil-ħarifa tas-sena 2014 l-Isqfijiet flimkien mas-Superjuri Maġġuri Reliġjuzi ta’ Malta u ta’ Għawdex adottaw u ppubblikaw il-policy il-ġdida dwar kif jiġu mistħarrġa allegazzjonijiet ta’ abbuż ta’ minuri minn membri tal-kleru u reliġjużi u minn funzjonarji pastorali oħra…

 • Kompli aqra »

Talb għas-Sinodu tal-Isqfijiet – Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija

 • Fi ftit ġimgħat oħra, Isqfijiet minn madwar id-dinja kollha ser jiltaqgħu Ruma għas-Sinodu Straordinarju dwar ‘L-isfidi pastorali tal-familja fil-kuntest tal-evanġeliżazzjoni’, li ser isir bejn il-5 u d-19 ta’ Ottubru li ġej. Dan ser ikun mument qawwi għall-Knisja kollha u għaldaqstant kull Nisrani hu msejjaħ biex jissieħeb u jagħti sehmu. Peress li fuq kollox din il-laqgħa

  tal-Isqfijiet ser tkun mument qawwi ta’ talb, il-Papa Franġisku qed iħeġġeġ biex nhar il-Ħadd 28 ta’ Settembru 2014, l-Insara tad-dinja kollha jingħaqdu qalb waħda u ruħ waħda fit-talb bi tħejjija għal dan is-Sinodu…

 • Kompli aqra »

Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar l-immigrazzjoni

 • Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar l-immigrazzjoni
 • Il-Konferenza Episkopali Maltija tinnota b’sogħba l-inċidenti riċenti ta’ nies li kienu qed ifittxu l-ażil u li tilfu ħajjithom fuq il-baħar ta’ madwarna.  L-Isqfijiet jappellaw lill-Awtoritajiet Ċivili u  lill-Għaqdiet Non-Governattivi, b’mod speċjali dawk fi ħdan il-Knisja,  biex ikomplu fil-ħidma tagħhom favur il-ħajja umana u l-ħarsien tad-Drittijiet Fundamentali tal-bniedem.

  + MARIO GRECH                                                               + PAWLU CREMONA O.P…

 • Kompli aqra »

Stqarrija tal-Isqfijiet dwar il-Liġi tal-Unjoni Ċivili

 • Wara li l-Parlament ta’ Malta approva l-liġi dwar l-unjoni ċivili u l-adozzjoni tat-tfal minn koppji  tal-istess sess,  bix-xewqa li d-diskussjoni tkompli b’rispett lejn kull persuna indipendentament mill-orjentament sesswali tagħha u mill-għażla li tkun għamlet, aħna l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex inħossu li nistgħu nwasslu dawn il-punti:

  1. Minkejja t-tibdil li għaddejjin minnu, is-soċjetà tagħna għandha tkompli tagħmel kuraġġ u tirsisti biex tibqa’ tgħożż u tagħti preferenza lill-familja naturali mibnija fuq iż-żwieġ bejn raġel u mara…
 • Kompli aqra »