Stqarrijiet tal-Isqfijiet

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Isqof-elett Henry Joseph Balzan

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna, l‑Isqof Anton Teuma u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi jifirħu lil Mons. Henry Joseph Balzan għall‑ħatra mill‑Papa Franġisku ta’ Isqof Awżiljarju tal-Arċidjoċesi ta’ La Serena, fiċ-Ċilì. L‑Arċidjoċesi ta’ Malta u d‑Djoċesi ta’ Għawdex jingħaqdu fit‑talb għall‑Isqof‑elett biex il‑Mulej jagħtih l‑għajnuna f’din il‑missjoni ġdida afdata lilu.

Mons. Henry Joseph Balzan, saċerdot tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, twieled fl-1 ta’ Novembru 1963 il-Ħamrun. Daħal fis-Seminarju fl-1982 u kiseb il-Baċellerat u l-Liċenzjat fit-Teoloġija fl-Università ta’ Malta… Kompli aqra »

Talb għall-paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni

Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex

Aħna l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qed nissieħbu mal‑Patrijarka ta’ Ġerusalemm, il‑Kardinal Pierbattista Pizzaballa, li f’isem l‑Ordinarjati tal‑Art Imqaddsa għamel appell għat‑talb għal dawk kollha li qed ibatu fil‑baħar ta’ vjolenza, qerda u mibegħda fl‑Art Imqaddsa – li diġà ħalla tant vittmi.

B’mod partikolari, il‑Patrijarka ta’ Ġerusalemm għamel sejħa biex nhar it‑Tlieta, 17 ta’ Ottubru 2023, tkun ġurnata ta’ talb u sawm għall‑paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni… Kompli aqra »

Nieħdu ħsieb is-saħħa mentali tagħna u ta’ xulxin

Stqarrija mill-Isqfjiet ta' Malta u Għawdex għall-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali 2023

Fl‑okkażjoni tal‑Jum Dinji għas‑Saħħa Mentali 2023, bit‑tema ‘Is‑saħħa mentali hija dritt universali tal‑bniedem’, aħna l‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex nixtiequ nenfasizzaw kemm hu importanti li lkoll kemm aħna nieħdu ħsieb is‑saħħa mentali tagħna u tal‑oħrajn.

Niftakru, b’mod speċjali, f’dawk li għaddejjin minn problemi fis‑saħħa mentali tagħhom. Inħeġġukom bil‑ħerqa: fittxu l‑għajnuna li teħtieġu.

Nirringrazzjaw lil dawk kollha, fosthom NGOs, li qed jiddedikaw ruħhom b’impenn kbir biex joffru terapija u jagħtu risposta dinjituża fejn hemm problemi ta’ saħħa mentali… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lil Dr Roberta Metsola

L-Isqfijiet Maltin jilqgħu lil Dr Roberta Metsola waqt żjara ta’ korteżija fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana, 02.03.2021

Il-Knisja f’Malta tifraħ lil Dr Roberta Metsola għall-ħatra tagħha bħala President tal-Parlament Ewropew. L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw li permezz ta’ ħidmietha, il-proġett Ewropew ikompli jinbena fuq il-valuri fundamentali li jirrispettaw id-dinjità u d-drittijiet tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza u s-saltna tad-dritt taċ-ċittadini kollha Ewropej b’mod partikolari tal-persuni vulnerabbli.

Congratulations and prayers for Roberta Metsola on her election as President of the European Parliament… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Kardinal-elett Mario Grech

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw lill-Isqof Mario Grech, tal-ħatra tiegħu mill-Papa Franġisku bħala kardinal. L-Arċisqof Charles Jude Scicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Joseph Galea-Curmi, jifirħu lid-Djoċesi ta’ Għawdex u l-familja tal-Kardinal-elett, ta’ din l-ewwel ħatra ta’ kardinal Għawdxi. Huma jwegħduh it-talb tagħhom biex ikompli jaqdi l-Knisja Universali skont ir-rieda ta’ Alla.

✠  Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta
    President tal‑Konferenza Episkopali Maltija

✠  Anton Teuma
    Isqof ta’ Għawdex 

✠ Joseph Galea‑Curmi 
    Isqof Awżiljarju ta’ Malta

Kompli aqra »

Appoġġ lill-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali

Stqarrija mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex għall-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali

Il‑Jum Dinji tas‑Saħħa Mentali, li jitfakkar fl‑10 ta’ Ottubru, huwa jum internazzjonali li għandu l‑għan iqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali u jixpruna sforzi li jappoġġaw is‑saħħa mentali.

Persuni li jaffaċċjaw sfidi ta’ saħħa mentali, u qrabathom, jistgħu jsibuha diffiċli ħafna. Dawn l-isfidi għadhom iġorru stigma kbira. Nies bi problemi ta’ saħħa mentali jistgħu jitqiesu bħala ta’ rieda dgħajfa, u jistgħu jaslu biex jemmnu dan huma stess… Kompli aqra »

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-Ugwaljanza

Fil‑Parlament bħalissa qed jiġu diskussi żewġ abbozzi ta’ liġijiet li l‑għanijiet tagħhom huma li  pajjiżna jippromovi l‑ugwaljanza u li jaħdem biex tinqered kull forma ta’ diskriminazzjoni fis‑setturi kollha tas‑soċjetà.

Favur l‑ugwaljanza u kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni

Il‑Knisja ma tistax ma tisseħibx mal‑isforzi kollha li qed isiru biex f’pajjiżna jkun hawn ugwaljanza u tinqered kull forma ta’ diskriminazzjoni. L‑ebda persuna m’għandha tiġi diskriminata minħabba l‑kulur tal‑ġilda, in‑nazzjonalità, l‑orjentazzjoni sesswali, id‑diżabbiltà, ir‑reliġjon, l‑età, l‑opinjoni politika jew karatteristiċi oħra li jagħmluha persuna unika… Kompli aqra »

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar il-pellegrinaġġi

Wara li nnutajna u segwejna l-indikazzjonijiet pubbliċi li qed jagħtuna l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qed jiddeċiedu li ma jsirux aktar pellegrinaġġi matul is-sena 2020.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta
President tal-Konferenza Episkopali Maltija

✠ Mario Grech
    Amministratur Appostoliku ta’ Għawdex

✠ Joseph Galea-Curmi 
    Isqof Awżiljarju ta’ Malta

✠ Anton Teuma
    Isqof-elett ta’ Għawdex Kompli aqra »

Talba mill-Isqfijiet Maltin lill-Vatikan biex jintervjeni fir-rilokazzjoni ta’ migranti li jiġu salvati mill-baħar

Il-Konferenza Episkopali Maltija bagħtet ittra lill-Vatikan indirizzata lill-Kardinal Pietro Parolin, is-Segretarju tas-Sanata Sede, sabiex jintervjeni mal-istati l-oħra membri tal-Unjoni Ewropea u jitlobhom jappoġġjaw lil Malta billi jaċċettaw rilokament tal-migranti kollha abbord jew uħud minnhom.

Waħda mir-raġunijiet li ssemmiet kienet li l-pajjiż għadu kif daħħal 64 migrant minn fuq il-baħar bit-total għal din is-sena jitla’ għal 1,200 ruħ. Minkejja li matul is-snin sar rilokament ta’ migranti li jiddaħħlu f’Malta mill-baħar, xorta l-biċċa l-kbir jibqgħu f’pajjiżna… Kompli aqra »

Stqarrija mill-Konferenza Episkopali Maltija dwar il-ħatra ta’ Prim Ministru ġdid

L‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw kull ġid u barka lill‑Prim Ministru l‑ġdid ta’ Malta, l‑Onorevoli Dr Robert Abela, filwaqt li jawguraw ukoll li l‑ħidma u l‑koperazzjoni bejn il‑Knisja u l‑Istat ikomplu fi spirtu ta’ rispett tal‑awtonomija reċiproka u fi spirtu ta’ kollaborazzjoni għall-ġid komuni.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Mario Grech u l-Isqof Joseph Galea-Curmi jagħmlu appell lill‑Insara kollha f’pajjiżna biex jitolbu għal dawn l‑intenzjonijiet… Kompli aqra »