Stqarrijiet tal-Isqfijiet

L-Isqfijiet Maltin jifirħu lill-Kardinal-elett Mario Grech

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw lill-Isqof Mario Grech, tal-ħatra tiegħu mill-Papa Franġisku bħala kardinal. L-Arċisqof Charles Jude Scicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Joseph Galea-Curmi, jifirħu lid-Djoċesi ta’ Għawdex u l-familja tal-Kardinal-elett, ta’ din l-ewwel ħatra ta’ kardinal Għawdxi. Huma jwegħduh it-talb tagħhom biex ikompli jaqdi l-Knisja Universali skont ir-rieda ta’ Alla.

✠  Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta
    President tal‑Konferenza Episkopali Maltija

✠  Anton Teuma
    Isqof ta’ Għawdex 

✠ Joseph Galea‑Curmi 
    Isqof Awżiljarju ta’ Malta

Kompli aqra »

Appoġġ lill-persuni bi problemi ta’ saħħa mentali

Stqarrija mill-Isqfijiet ta' Malta u Għawdex għall-Jum Dinji tas-Saħħa Mentali

Il‑Jum Dinji tas‑Saħħa Mentali, li jitfakkar fl‑10 ta’ Ottubru, huwa jum internazzjonali li għandu l‑għan iqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet ta’ saħħa mentali u jixpruna sforzi li jappoġġaw is‑saħħa mentali.

Persuni li jaffaċċjaw sfidi ta’ saħħa mentali, u qrabathom, jistgħu jsibuha diffiċli ħafna. Dawn l-isfidi għadhom iġorru stigma kbira. Nies bi problemi ta’ saħħa mentali jistgħu jitqiesu bħala ta’ rieda dgħajfa, u jistgħu jaslu biex jemmnu dan huma stess… Kompli aqra »

Rispett sħiħ lejn l-ugwaljanza fid-diversità

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar l-abbozz ta’ liġi dwar l-Ugwaljanza

Fil‑Parlament bħalissa qed jiġu diskussi żewġ abbozzi ta’ liġijiet li l‑għanijiet tagħhom huma li  pajjiżna jippromovi l‑ugwaljanza u li jaħdem biex tinqered kull forma ta’ diskriminazzjoni fis‑setturi kollha tas‑soċjetà.

Favur l‑ugwaljanza u kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni

Il‑Knisja ma tistax ma tisseħibx mal‑isforzi kollha li qed isiru biex f’pajjiżna jkun hawn ugwaljanza u tinqered kull forma ta’ diskriminazzjoni. L‑ebda persuna m’għandha tiġi diskriminata minħabba l‑kulur tal‑ġilda, in‑nazzjonalità, l‑orjentazzjoni sesswali, id‑diżabbiltà, ir‑reliġjon, l‑età, l‑opinjoni politika jew karatteristiċi oħra li jagħmluha persuna unika… Kompli aqra »

Stqarrija mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex dwar il-pellegrinaġġi

Wara li nnutajna u segwejna l-indikazzjonijiet pubbliċi li qed jagħtuna l-awtoritajiet kompetenti tas-saħħa, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qed jiddeċiedu li ma jsirux aktar pellegrinaġġi matul is-sena 2020.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta
President tal-Konferenza Episkopali Maltija

✠ Mario Grech
    Amministratur Appostoliku ta’ Għawdex

✠ Joseph Galea-Curmi 
    Isqof Awżiljarju ta’ Malta

✠ Anton Teuma
    Isqof-elett ta’ Għawdex Kompli aqra »

Talba mill-Isqfijiet Maltin lill-Vatikan biex jintervjeni fir-rilokazzjoni ta’ migranti li jiġu salvati mill-baħar

Il-Konferenza Episkopali Maltija bagħtet ittra lill-Vatikan indirizzata lill-Kardinal Pietro Parolin, is-Segretarju tas-Sanata Sede, sabiex jintervjeni mal-istati l-oħra membri tal-Unjoni Ewropea u jitlobhom jappoġġjaw lil Malta billi jaċċettaw rilokament tal-migranti kollha abbord jew uħud minnhom.

Waħda mir-raġunijiet li ssemmiet kienet li l-pajjiż għadu kif daħħal 64 migrant minn fuq il-baħar bit-total għal din is-sena jitla’ għal 1,200 ruħ. Minkejja li matul is-snin sar rilokament ta’ migranti li jiddaħħlu f’Malta mill-baħar, xorta l-biċċa l-kbir jibqgħu f’pajjiżna… Kompli aqra »

Stqarrija mill-Konferenza Episkopali Maltija dwar il-ħatra ta’ Prim Ministru ġdid

L‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jawguraw kull ġid u barka lill‑Prim Ministru l‑ġdid ta’ Malta, l‑Onorevoli Dr Robert Abela, filwaqt li jawguraw ukoll li l‑ħidma u l‑koperazzjoni bejn il‑Knisja u l‑Istat ikomplu fi spirtu ta’ rispett tal‑awtonomija reċiproka u fi spirtu ta’ kollaborazzjoni għall-ġid komuni.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Mario Grech u l-Isqof Joseph Galea-Curmi jagħmlu appell lill‑Insara kollha f’pajjiżna biex jitolbu għal dawn l‑intenzjonijiet… Kompli aqra »

Stqarrija tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar il-mewt tal-Kardinal Prospero Grech OSA

L-Emminenza Tieghu l-Kardinal Prospero Grech OSA

L-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex isellmu l-memorja tal-Kardinal Prospero Grech – reliġjuż
għaref u dħuli, b’sens kbir ta’ umoriżmu u ta’ umanità.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna, l-Isqof Mario Grech u l-Isqof Joseph Galea-Curmi
jwasslu l-kondoljanzi tagħhom lill-qraba tal-Kardinal Prospero u lill-familja reliġjuża
Agostinjana kollha, filwaqt li jħeġġu lill-Insara kollha joffru talb ta’ suffraġju għal ruħu… Kompli aqra »

Impenn għall-Għaqda, il-Verità u l-Ġustizzja

Appell mill-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex

(xellug) L-Isqof Mario Grech, l-Arċisqof Charles J. Scicluna u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Bħala ragħajja spiritwali tal-Kattoliċi Maltin u Għawdin, aħna l-Isqfijiet nixtiequ nagħmlu appell biex f’dawn il-ġranet ta’ tensjoni nfittxu li naħdmu flimkien, b’mod kalm u konvint, għall-verità u l-ġustizzja fl-imħabba u b’rispett lejn xulxin.

L-appell tagħna jingħaqad mal-appell tal-Eċċellenza Tiegħu l-President tar-Repubblika Dr George Vella għall-għaqda, biex is-sitwazzjoni diffiċli li għaddejjin minnha ma tkabbarx il-firda u li, fi spirtu ta’ għaqda u għall-ikbar ġid tas-soċjetà Maltija u ta’ pajjiżna, naħdmu lkoll biex l-istituzzjonijiet tagħna jagħmlu d-dover tagħhom bir-reqqa u b’mod imparzjali… Kompli aqra »

Stqarrija tal-Isqfijiet Maltin dwar is-salvataġġ u r-rilokazzjoni tal-immigranti

 • L‑Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex jesprimu l‑apprezzament tagħhom lill‑Gvern ta’ Malta, lill‑Kummissjoni Ewropea u lit‑tmien pajjiżi Ewropej, għas‑solidarjetà li fl‑aħħar intweriet mad‑49 immigrant, li ħafna minnhom ilhom 18‑il jum bejn sema u ilma abbord żewġ bastimenti tas‑salvataġġ ta’ għaqdied mhux governattivi. Aħna wkoll grati lill‑għaqdiet kollha li ppromovew solidarjetà konkreta mal‑persuni involuti.

  Aħna nirrikonoxxu li Malta, l‑iżgħar stat membru tal‑Unjoni Ewropea, la kienet l‑awtorità responsabbli u lanqas l‑eqreb port ta’ kenn meta dawn l-immigranti ġew salvati, u nfaħħru l‑isforzi li saru mill‑partijiet kollha involuti biex jiġi żgurat li l‑ħajja tal‑bniedem tiġi qabel kull interess ieħor…

 • Kompli aqra »

L-appell tal-Isqfijiet Maltin lill-Isqfijiet Ewropej biex jiġu salvati l-immigranti li tħallew fuq il-baħar

Ittra mill-Konferenza Episkopali Maltija lis-Segretarju Ġenerali tal-COMECE (il-Kummissjoni tal-Konferenzi tal-isqfijiet tal-Unjoni Ewropea)

 • Fr Olivier Poquillon OP
  Commission of the Bishops’ Conferences of the European Union (COMECE)
  Square de Meeûs, 19/1
  B-1050 Brussels
  Belgium

  3 ta’ Jannar 2019

  Għażiż Fr Poquillon,

  Aħna, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex, qed niktbu din l-ittra biex nuru t-tħassib serju tagħna u nitolbu għas-sapport ta’ ħutna l-isqfijiet fl-Ewropa, dwar is-sitwazzjoni ta’ 49 migranti li ilhom jiem sħaħ bejn sema u ilma fil-Baħar Mediterran…

 • Kompli aqra »