• Il‑Quddiesa praesente cadavere tal‑Isqof Sylvester Carmel Magro O.F.M., ser issir nhar it‑Tnejn, 22 ta’ Jannar 2018, fl‑10:00 a.m., fil‑Katidral tal‑Imdina. Jippresiedi l‑Quddiesa l‑Arċisqof Charles J. Scicluna.

    Għada, il‑Ħadd, 21 ta’ Jannar, fit‑8:30 a.m., korteo funebri ser jitlaq mill‑Isptar Mater Dei sas‑Saqqajja, ir‑Rabat, fejn il‑Banda L’Isle Adam u l‑Banda Sliema ser jakkumpanjaw il‑korteo sal‑Kunvent tal‑Patrijiet Franġiskani Minuri, fi Triq San Pawl, ir‑Rabat.

    It‑Tnejn, dakinhar tal‑funeral, fid‑9:30 a.m., il‑korteo jitlaq mill‑Kunvent tal‑Patrijiet Franġiskani sal‑Katidral tal‑Imdina.

    L‑Ordni tal‑Patrijiet Minuri tistieden lill‑komunità Nisranija sabiex tingħaqad magħhom fit-talb u tagħti l‑aħħar tislima lill‑Isqof Sylvester Carmel Magro.