Fid-dawl tad-direttivi mill-awtoritajiet tas-saħħa, li daħlu fis-seħħ għall-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei u li jeżiġu li jidħlu biss familjari stretti għal ħin limitat fil-kamra mortwarja bil-konsegwenza li t-tberik tal-mejjet/mejta ma jistax isir, b’direttiva tal-Isqfijiet is-saċerdot li jkun se jmexxi l-funeral ma jidħolx fil-kamra mortwarja imma jakkumpanja lill-mejjet/mejta minn hemmhekk saċ-ċimiterju fejn issir it-talba u t-tislima tal-aħħar li soltu ssir fil-knisja, u t-talba u t-tberik qabel id-difna.

Din id-direttiva ssegwi d-direttiva tal-Isqfijiet dwar il-funerali tas-16 ta’ Marzu 2020.

✠ Joseph Galea-Curmi
Isqof Awżiljarju