• Infakkru li hu pprojbit li jsir ħruq tan-nar minn fuq il-knejjes jew minn proprjetà tal-Knisja.

    Din hi policy li għandha tapplika għal kull knisja u proprjetà li tagħha hi responsabbli l-Knisja. Ma jsirux eċċezzjonijiet f’anniversarji jew ċirkustanzi oħra.

    Hu dmir tal-arċipriet/kappillan jew tar-rettur tal-knisja partikulari li jara li din il-policy tkun segwita.