Is-Sibt 17 ta’ April 2010

5.45pm – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI jitlaq mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta fi triqtu lejn il-Belt Valletta u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Gudja

Quddiem il-Ministerial Lounge

Luqa

Triq l-Avjazzjoni Ċivili, Wasgħat il-Vittmi tal-Gwerra, Triq Sant’ Andrija, Pjazza tal-Knisja, Triq il-Karmnu, Triq Qormi

and Triq l-Imgieret.

Marsa

Triq Aldo Moro and Triq Diċembru 13.

Blata l-Bajda

Triq Nazzjonali

Floriana

Bieb tal-Bombi, Triq Sant’ Anna and Triq Nelson.

Valletta

Triq ir-Repubblika and Pjazza San Gorg.

7.15pm – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI jitlaq mill-Palazz tal-President fi triqtu lejn il-Grotta ta’ San Pawl fir-Rabat u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Valletta

Pjazza San Ġorġ and Triq ir-Repubblika.

Floriana

Triq Nelson, Triq Sant Anna and Bieb tal-Bombi.

Msida

Triq l-Indipendenza, Triq Marina, Triq ix-Xatt, Misraħ il-Menqa and Triq D’Argens.

Gzira

Triq D’Argens

Sliema

Triq Imrabat

San Ġiljan

Triq Birkirkara

San Ġwann

Triq in-Naxxar, Vjal ir-Riħan and Triq tal-Balal.

Naxxar

Triq il-Parroċċa, Triq tal-Labour and Vjal il-21 ta’ Settembru.

Mosta

Triq San Anton Abbati, Triq Sant’ Anna, Pjazza Rotunda, Triq il-Kostituzzjoni and Tarġa Gap Roundabout.

Mdina

Triq l-Infetti

Rabat

Triq is-Saqajja, Triq il-Kbira, Triq San Pawl and Misraħ il-Parroċċa.

8.15pm – Il-QT il-Papa Benedittu XVI imur in-Nunzjatura Appostolika, Tal-Virtu, Rabat u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Rabat

Misraħ il-Parroċċa, Triq San Pawl, Triq il-Mużew, Is-Saqajja, Triq Nikola Saura, Triq George Borg Olivier and Triq tal-Virtu.

Il-Ħadd 18 ta’ April 2010

9.15am – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI iħalli n-Nunzjatura Appostolika fi triqtu lejn il-Fosos tal-Furjana u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Rabat

Triq tal-Virtu, Triq Francesco Azzopardi, Misrah San Duminku, Triq George Borg Olivier, Triq Nikola Saura and Telgħa tas-Saqajja.

Attard

Triq l-Imdina and Vjal de Paule.

Balzan

Triq Birbal

Birkirkara

Triq il-Wied

Fleur de Lys

Triq Fleur de Lys

Sta. Venera

Triq il-Kbira San Ġużepp

Hamrun

Triq San Ġużepp

Blata l-Bajda

Triq Nazzjonali

Floriana

Bieb tal-Bombi, Triq Sant’Anna and Pjazza San Publiju.

12.20pm – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI  iħalli l-Fosos tal-Furjana fi triqtu lejn in-Nunzjatura Appostolika u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Floriana

Triq Sarrija, Triq Sant’ Anna and Bieb il-Bombi.

Blata l-Bajda

Triq Nazzjonali

Marsa

Triq Dicembru 13

Mriehel

Mriehel By Pass

Attard

Triq Valletta, Triq Notabile and Triq l-Imdina.

Rabat

Telgha tas-Saqajja, Triq Nikola Saura and Triq tal-Virtu.

4.15 pm – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI iħalli n-Nunzjatura Appostolika fi triqtu lejn ix-Xatt tal-Kalkara u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Rabat

Triq tal-Virtu, Triq Francesco Azzopardi, Misraħ San Duminku, Triq George Borg Olivier, Triq Nikola Saura and Telgħa tas-Saqajja.

Zebbug

Triq l-Imdina

Qormi

Triq l-Imdina, Triq il-Vitorja and Triq San Bastjan.

Marsa

Triq Hal Qormi, Triq it-Tigrija, Triq Aldo Moro and Triq tal-Labour.

Paola

Vjal Santa Lucia, Triq Palma, Triq Luqa, Pjazza Antionne de Paule and Triq Zabbar.

Fgura

Triq Zabbar, Triq Hompesch, Triq is-Sur and Triq A.M. Valperga.

Bormla

Triq l-Immakulata, Triq l-Inkurunazzjoni, Triq ix-Xatt and Triq Santa Tereża.

Birgu

Triq San Dwardu

Kalkara

Ix-Xatt, Pjazza Arcisqof Gonzi and Triq Marina.

6.15pm – Il-Q.T. il-Papa Benedittu XVI iħalli l-Valletta Waterfront fi triqtu lejn l-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta u jgħaddi minn dawn it-toroq :

Floriana

Telgħa tal-Kurċifiss, Triq il-Kapuċċini, Pjazza Robert Sammut and Bieb tal-Bombi.

Blata l-Bajda

Triq Nazzjonali

Marsa

Triq Diċembru 13 and Triq Aldo Moro.

Paola

Vjal Sta. Lucia

Zejtun

Triq tal-Barrani

Ghaxaq

Dawret Hal Ghaxaq

Gudja

Triq Raymond Caruana, Triq il-Kbira, Triq Girolamo Cassar, Triq San Mark and Triq iz-Zebbuga.