Iż-Żjara tal-Papa Benedittu XVI f’Malta

MESSAĠĠ LILL-PAPA BENEDITTU XVI FL-OKKAŻJONI TAL-EWWEL ANNIVERSARJU MIŻ-ŻJARA TIEGĦU F’MALTA

Il-filmat li jidher hawn fuq intwera fil-bidu taċ-Ċelebrazzjoni Ewkaristika li saret fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Ħadd 10 ta’ April, 2011, fl-okkażjoni tal-ewwel anniversarju miż-Żjara Pastorali f’Malta tal-Papa Benedittu XVI. Il-messaġġ li jidher hawn taħt, indirizzat lill-Qdusija Tiegħu, inqara fi tmiem l-istess Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr iċċelebrata mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP, l-Isqfijiet Maltin u n-Nunzju Appostoliku Tommaso Caputo.


Kompli aqra »

IN-NUNZJU APOSTOLIKU JIPPREZENTA ITTRA MILL-PAPA LILL-PRIGUNIERI

Hekk kif instemghet l-ahbar li l-Papa Benedittu XVI kien se jaghmel zjara f’Malta, id-domanda li qamet fost il-prigunieri mill-ewwel kienet: ‘tghid din id-darba se ssehh il-holma taghna?  Il-Papa se jkollu cans biex jigi jzurna bhalma ghamlu Papiet ohra, bhal Papa Gwanni XXIII ‘il fuq minn 50 sena ilu fil-habs Regina Coeli ta’ Ruma?’.  Nistqarr li mhux biss fil-prigunieri imma fija wkoll qamet xewqa u aspettativa kbira biex nara kemm hu possibbli li l-Papa jaghmel zjara fil-Facilita’ Korrettiva ta’ Kordin.  … Kompli aqra »

KOMPETIZZJONI GĦAT-TFAL DWAR IŻ-ŻJARA TAL-PAPA: AKTAR MINN 500 PARTEĊIPANT

It-Tlieta, 25 ta’ Mejju, 2010, il-Kummissjoni Djoċesana Tfal organizzat attivita’ li fiha l-Arċisqof ta’ Malta, Pawlu Cremona, qassam numru ta’ rigali lir-rebbieħa ta’ kompetizzjoni li kienet marbuta maż-żjara f’Malta tal-Papa Benedittu XVI.  Tfal minn 6 sa 12-il sena pparteċipaw f’din il-kompetizzjoni ta’ tpinġija, e-cards u kitba.  Waqt din l-attivita’ ntweriet preżentazzjoni awdjo-viziva li fiha qsamna ħsibijiet u mumenti sbiħ mill-merħba li taw it-tfal lill-Papa Benedittu XVI fi Pjazza San Ġorġ… Kompli aqra »

GĦOTJA TA’ 35,000 EWRO LILL-PAPA GĦALL-VITTMI F’HAITI

L-Isqfijiet Maltin jixtiequ jirringrazzjaw lill-poplu ta’ dawn il-Gżejjer għas-sehem tagħhom fl-Ewkaristija, madwar il-Qdusija tiegħu l-Papa, fuq il-Fosos tal-Furjana, kif ukoll dawk li segwew permezz tal-mezzi tax-xandri. Il-folla kbira ta’ nies miġbura minkejja li l-ġurnata bdiet bix-xita turi li Ġesu’ Kristu Hu fil-qalb tal-poplu tagħna.

F’din l-okkażjoni l-Isqfijiet offrew lill-Papa f’isem kulħadd, għotja ta’ €35,000, għall-vittmi tat-terremot ta’ Ħaiti miġbura mill-insara tad-Djoċesijiet ta’ Malta u Għawdex… Kompli aqra »

ELUF TA’ MALTIN JATTENDU GĦALL-QUDDIES IĊĊELEBRATA MILL-PAPA

Nhar il-Ħadd, 18 ta’ April, 2010, il-Papa Benedittu XVI iċċelebra Quddiesa fuq il-Fosos tal-Furjana. Minkejja li kmieni filgħodu ħareġ temp mdallam, eluf ta’ Maltin u Għawdxin ħarġu bi ħġarhom biex isegwu ċ-ċerimonja. Matul il-Quddies il-Papa ġie mogħti rigal, abbozz ta’ Kristu Re. Fl-omelija tiegħu il-Papa reġa wera l-ferħ tiegħu li jinsab fost il-Maltin, li huwa poplu ħerqan li jilqa’ u jitgħallem minn dawk kolla li żaru din il-gżira… Kompli aqra »

L-PAPA JINGĦATA STATWA TA’ KRISTU RE

L-Isqfijiet tal-gżejjer Maltin bħala rikonoxximent lill-Papa, taż-Żjara f’Malta, se jagħtuh skultura ta’ Krisut Re’. Din l-iskultura ġiet maħduma mill-artist Malti ta’ fama internazzjonali,  Antonio Sciortino. L-iskultura oriġinali ġiet inawgurata matul l-Kungress Ewkartistiku li seħħ f’Malta fis-sena 1913.

L-iskultura se tiġi ippreżentata mill-Isqfijiet f’isem il-poplu Malti kollu. Christopher Ebejer ġie inkarigat biex jaħdem l-abboz fit-tafal, filwat li Laga Ltd… Kompli aqra »

IL-PAPA BENEDITTU XVI JASAL F’MALTA

Is-Sibt 17 ta’ April 2010, fil-5.00pm, l-ajruplan li fuqu kien abbord il-Papa Benedittu XVI was fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta. Il-President ta’ Malta, Dr. George Abela fetaħ din iż-żjara bid-diskors ta’ merħba, flimkien mal-Papa Benedittu XVI li ukoll għamel diskors tal-okkażjoni.

Mill-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta, il-Papa ġie meħud lejn Pjazza San Ġorg, il-Belt, fejn eluf ta’ tfal ħonqu din il-pjazza biex jawguraw l-isbaħ xewqat lill-Papa, f’għeluq sninu… Kompli aqra »