Il‑Laboratorju tal‑Konservazzjoni tal‑Arkivju tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta rrestawra b’reqqa ittra attribwita lil San Injazju ta’ Loyola, fundatur tal‑Ġiżwiti, u ppreżentaha lill‑Mużew tal‑Katidral fl‑Imdina. L‑ittra, li nkitbet bejn l‑1548‑1549, hija marbuta mat‑twaqqif tal‑kulleġġ u l‑università tal‑Ġiżwiti f’Messina.

Il‑Ġiżwiti f’Malta rċevew din l‑ittra imprezzabbli flimkien ma’ dokumenti oħrajn li jiddokumentaw it-tixrid ta’ din l-ittra, mingħand il‑Provinċja Ġiżwita ta’ Sqallija. Dawn ġew issiġġillati f’relikwarju u mpoġġija fil‑qalba tal‑knisja tagħhom fil‑Collegium Melitense fil‑Belt Valletta. Ir‑relikwarju nfetaħ għall‑ewwel darba fl‑1995 mill‑istoriku Mons. Vincent Borg. Fil‑kapaċità tiegħu ta’ President tal‑Kummissjoni Kapitulari tal‑Mużew tal‑Katidral, Mons. Borg kiseb il‑permessi meħtieġa mill‑awtoritajiet ekkleżjastiċi biex ir‑relikwarju jitpoġġa fil‑Mużew tal‑Imdina sabiex ikun jista’ jitgawda mill‑pubbliku u mill‑istudjużi.

Matul ix‑xhur li għaddew sar xogħol metikoluż ta’ restawr fil‑Laboratorju tal‑Konservazzjoni tal‑Arkivju Djoċesan sabiex dawn id‑dokumenti prezzjużi jiġu preservati għall‑ġenerazzjonijiet futuri.

Lil hinn mill‑importanza spiritwali bħala relikwa assoċjata ma’ San Injazju ta’ Loyola u miżmuma b’għożża għal kważi erba’ sekli, l‑ittra turi b’mod ċar il‑ħsieb li l‑formazzjoni akkademika soda hija għodda meħtieġa għall‑evanġelizzazzjoni.