• It-Tlieta 6 ta’ Settembru 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa Velja ta’ Talb bi tħejjijagħall‑Ordinazzjoni Episkopali ta’ Mons. Carmelo Zammit, Isqof-elett ta’ Ġibiltà. Matul il-Velja, Monsinjur Arċisqof bierek l-Insinji Episkopali li ser jintużaw dakinhar tal-Ordinazzjoni Episkopali. Il-Velja ta’ Talb saret fil-Knisja Parrokkjali tal-Gudja. Mons. Zammit twieled il-Gudja, u jgħix hemmhekk.

    

  Messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

 • Knisja Parrokkjali tal-Gudja 
   6 ta’ Settembru 2016

   

  Insellem lill-Isqof-elett, Mons. Carmel Zammit f’din il-Velja ta’ Talb illejla, fil-parroċċa tiegħu. Qabel bdejna, kont qed ngħid lill-Arċipriet – inħoss li meta f’parroċċa l-Mulej jagħżel wieħed minn uliedha biex ikun Isqof, suċċessur tal-Appostli, u jkun wassalha għall-maturità sħiħa ta’ dak li huwa maternità u frott. Nerġgħu ngħidu li din il-parroċċa, waħda mill-iżjed antiki ta’ dawn il-ġżejjer għeżież tagħna, ta’ Malta, illum qiegħda tagħti lill-Knisja,  lill-Mons. Carmelo Zammit li tkun bit-tqegħid ta’ l-idejn tal-Kardinal Nichols, tal-Isqof Heskett, tiegħi u ta’ Mons. Cremona, tagħna l-Isqfijiet bit-tqegħid tal-idejn tagħna, u bit-talba tal-Knisja, suċċessur tal-Appoostli. 

  Għalhekk, il-preżenza tagħkom hija sabiħa ħafna, għeżież membri ta’ din il-parroċċa. Nixtieq insellem il-familjari ta’ Mons. Carmelo, b’mod speċjali it-tifkira għażiża tal-ġenituri tiegħu u tal-familjari qrib tiegħu u s-saċerdoti ta’ din il-parroċċa. Is-saċerdoti li ħadmu miegħu, li jħobbuh, u l-preżenza tagħhom hawnhekk mhux biss hi ta’ inkoraġġiment għalik, għażiż Mons. Zammit, imma wkoll ta’ interċessjoni quddiem Alla biex inti tkun – u dan nixtiqulek – ragħaj qaddis, ragħaj li tħobb ħafna lill-poplu tiegħek, il-poplu ta’ Ġibiltà, u li inti tagħti ħajtek, bħalma qal Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb: “jagħti ħajtu għan-ngħaġ tiegħu” (Ġw 10, 11). 
  Aħna u nbierku l-insinji li se jingħatawlek jumejn oħra fil-Katidral ta’ l-Imdina, nitolbu biex dawn li għalina huma sinjali esterni, jikkorrispondu ma’ dik il-bidla fir-ruħ tiegħek u fir-ruħ tagħna l-Isqfijiet li tagħmilha – minkejja d-dnubiet tagħna u minkejja d-dgħufija tagħna – xbieha sabiħa ta’ Ġesù, ir-Ragħaj it-Tajjeb. 
  Aħna napprezzaw fik ħafna talenti sbieħ: l-għerf, il-kelma soda, l-imħabba kbira, id-dixxiplina imma bi spirtu ta’ ferħ u ta’ ġustizzja li kienu dejjem – ngħid għalija personali – ta’ konsolazzjoni u faraġ kbir. Meta inti, kont f’oqsma delikati ħafna tad-djoċesi, nistqarrlek issa, li ormai se jkollok ir-responsabbiltà tiegħek u se jibda l-inkwiet ġdid tiegħek, imma jiena nistqarrlek li jiena kont inserraħ rasi. U inti, ħallejt vojt li biex nimlih se jkolli negħreq l-għaraq tad-demm.  Imma aħna nagħtuk lill-Mulej li, permezz tal-Papa Franġisku sejjaħlek biex tkun Isqof f’Ġibiltà u tal-għotja li għalina tfisser sagrifiċċju, nagħmulha bil-qalb, nagħmluha bil-ferħ.  Inti taf, li minn mindu rċevejt in-nomina, mal-ewwel bdejt tħoss il-piż. Taf li din mhix promotion, mhix xi prize day, imma huwa s-salib li l-Mulej qed jgħabbik bih mingħajr ma jabbandunak. 
  Inti twelidt minn din il-parroċċa għażiża, antika li għandha devozzjoni kbira lejn Marija Santissima taħt ħafna titli u għalhekk hija verament parroċċa Marjana, u inti sejjer fi djoċesi fejn hemm devozzjoni kbira u antika lejn il-Madonna Sultana, Reġina tal-Ewropa. Inti diġà taf li hemm il-Madonna tistennik f’Ġibiltà. 
  Fuq l-istemma tiegħek għażilt li mhux biss ikollok l-isem tal-familja Zammit li jfakkrek fid-demm Malti jiġri fil-vini tiegħek, imma wkoll li jkollok is-salib ta’ Malta u n-‘Nome di Maria’. Dawn huma ż-żewġ elementi li jridu jwieżnu lilek bħala Isqof ta’ Ġibiltà. F’din is-Sena tal-Ħniena, inti għażilt il-motto tiegħek ikun talba lill-Mulej biex iħenn għalik u inti taf li aħna l-Isqfijiet għandna bżonn ħafna tal-ħniena tal-Mulej imma l-vokazzjoni tagħna hija li nitolbu nkunu ‘ħniena għall-poplu tagħna’, ħniena f’diversi forom: bil-ġustizzja, bil-kelma, bil-ħniena, bil-kuraġġ, bl-umiltà, bi tbissima, bil-paċenzja, bl-imħabba u bil-maħfra. Jalla inti tkun mhux biss Isqof tal-Ġublew tal-Ħniena imma ikona sabiħa tal-ħniena tal-Mulej. Nawgurawlek bil-qalb.
   Charles J. Scicluna

        Arċisqof ta’ Malta

 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja