L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar lil Dun Anton D’Amato bħala kappillan tal-Parroċċa ta’ Marija Mtellgħa s-Sema, Ħal Għaxaq.

Dun Anton D’Amato twieled fis‑27 ta’ Ottubru 1984 u trabba ż‑Żurrieq. Huwa ggradwa fl‑2009 mill‑Fakultà tal‑Liġi fl‑Università ta’ Malta. Sentejn wara beda l‑formazzjoni u l‑istudji tiegħu għall‑ħajja saċerdotali fis‑Seminarju tal‑Arċisqof u ggradwa mill‑Fakultà tat‑Teoloġija fl‑2019. Ġie ordnat saċerdot f’April 2018 u beda l‑ħidma pastorali tiegħu fil‑Parroċċa tal‑Imqabba u fl‑2019 bħala chaplain fil‑Junior College. Fl‑2021 inħatar Delegat għall‑Migranti u Direttur tal‑Kummissjoni Migranti fi ħdan l‑Arċidjoċesi ta’ Malta.

Huwa se jibqa’ jokkupa l-kariga ta’ Delegat għall-Migranti u Direttur tal-Kummissjoni Migranti, liema kummissjoni toffri għajnuna lill-immigranti biex jgħixu b’dinjità u tgħinhom fil-proċess ta’ integrazzjoni fis-soċjetà Maltija. 

Il-Parroċċa ta’ Ħal Għaxaq tiġbor fiha madwar 5,540 persuna f’1,500 residenza.