Għas-sena akkademika 2023-2024, il-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi tal-Arċidjoċesi ta’ Malta qed toffri 10 boroż ta’ studju għal min jixtieq ikompli l‑istudji tat‑teoloġija, l-etika u l-pastorali fil‑Fakultà tat‑Teoloġija.

Se jitqassmu boroż skont dawn il-kriterji:

Il‑Fakultà tat‑Teoloġija tħabbar li f’Ottubru li ġej se tniedi kors ġdid ta’ Baċellerat fl-Arti (bl-Unuri) fl-Istudji tal-Iskrittura, Ii se jkun fuq bażi part‑time (filgħaxija).

L-applikazzjonijiet għall-boroż ta’ studju jagħlqu fit-2 ta’ Ottubru 2023. Aktar dettalji dwar l-iskema u l-applikazzjoni jinkisbu minn www.um.edu.mt/theology/courses.