L‑Arċisqof Charles Scicluna rringrazzja lill‑ministri straordinarji tat‑tqarbin għad‑dedikazzjoni u s‑servizz tagħhom fil‑parroċċi u f’komunitajiet oħra. Huwa għamel dan f’Ħamis ix‑Xirka, il‑ġurnata li fiha Ġesù Kristu waqqaf is‑sagrament tal‑Ewkaristija waqt l‑Aħħar Ċena.

F’ittra mibgħuta lill‑ministri kollha tat‑tqarbin fl‑Arċidjoċesi ta’ Malta, l‑Arċisqof qal li l‑missjoni tagħhom hi ferm importanti għall‑Knisja. Dan għaliex mhux biss joffru servizz waqt iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi, iżda wkoll iwasslu lil Ġesù Ewkaristija lill‑morda u lil dawk li għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux joħorġu minn darhom.

L‑Arċisqof qal lill‑ministri tat‑tqarbin: “Kunu afu li s‑servizz tagħkom huwa apprezzat u apprezzat ħafna. Grazzi ta’ dak kollu li tagħmlu biex il‑preżenza ta’ Kristu tinħass fid‑djoċesi tagħna. Il‑preżenza tagħkom tarrikkixxi l‑atti ta’ qima tagħna, u l‑isforzi tagħkom iġibu faraġ u serħan lil dawk fil‑bżonn”.

Huwa awguralhom sabiex dan il‑Ħamis ix‑Xirka jkun mument ta’ riflessjoni u tiġdid hekk kif ikomplu jaqdu l‑missjoni tagħhom b’umiltà u bi mħabba.

Il‑ministri straordinarji tat‑tqarbin huma persuni dedikati u rikonoxxuti mill‑Knisja bħala spiritwalment ippreparati biex jassistu fit‑tqarbin fil‑knisja u lill‑persuni morda fid‑djar. Huma jingħataw formazzjoni permezz ta’ kors offrut mill‑Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali (PFI). Dan il‑ministeru juri mogħdrija u kura għall‑membri l‑aktar vulnerabbli tal‑komunità u juri wkoll l‑imħabba u l‑preżenza ta’ Kristu b’mod tanġibbli.