• Il‑Ħadd 9 ta’ Ġunju, fid‑9:15 a.m., l-Arċisqof Charles J. Scicluna jiċċelebra Quddiesa fil-festa tal-Għid il‑Ħamsin fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Matulha jamministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adolexxenti tal‑parroċċi tal‑Belt u l‑parroċċa ta’ Ġesù Nazzarenu ta’ Tas‑Sliema.