• Illejla fis-7:30pm, fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, Birkirkara, ser issir velja ta’ talb immexxija mill‑Arċisqof Charles J. Scicluna, lejlet l‑ordinazzjoni episkopali ta’ Mons. Joseph Galea‑Curmi bħala l‑Isqof Awżiljarju l‑ġdid ta’ Malta. Waqt il‑velja l‑Isqof Elett ser jagħmel l‑istqarrija tal‑fidi, jieħu l‑ġurament tal‑fedeltà u jitbierku l‑insinji episkopali (il‑baklu, il‑mitra u ċ‑ċurkett) li ser jintużaw waqt l‑ordinazzjoni.

     

  •