Nhar il-Ħamis, 18 ta’ Novembru, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. ippresieda ċ-ċerimonja li fiha seba’ seminaristi ingħataw il-Ministeru tal-Akkolitat, fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal Luqa. Dawn huma: Dillon Bugeja (Parroċċa Zurrieq), Robin Camilleri (Parroċċa Luqa), Roderick Camilleri (Parroċċa Zabbar), Mario Dimech (Parroċċa Siggiewi), Anthony Paul Fitzpatrick (Parroċċa Gwardamanga), George Schembri (Parroċċa San Ġorġ Qormi) and Michael Zammit (Parroċċa S. Elena, Birkirkara).

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt. Tel: 21236723. Email: [email protected]