• B’referenza għall-aħħar kummenti tal-UPE, is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jixtieq jinforma lill-Union li l-iskejjel tal-Knisja, bħal dawk tal-Istat, ikopru kwalunkwe danni kkawżati mill-studenti lil-laptops tal-edukaturi.