Arkivji mensili: Ottubru 2009

19 – 25 ta’ Ottubru

(San Ġorġ)

It-Tnejn

9.00 a.m. L-Arċisqof jilqa’ lill-membri tal-kor ta’ DOMCHOR ta’ Paderborn, mill-Ġermanja.

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja.

4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mas-seminaristi b’mod individwali.

7.00 p.m. L-Arċisqof jattendi kunċert mill-kor ta’ Paderborn, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann.

It-Tlieta

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi l-Konferenza Episkopali.

4.30 p.m… Kompli aqra »

ŻJARA PASTORALI MELLIEĦA

Wara ġimgħa ta’ konvalexxenza, l-Arċisqof Pawlu Cremona kompla bl-impenji tiegħu bi Żjara Pastorali fil-Mellieħa. Fost diversi attivitajiet li se jkomplu matul din il-ġimgħa, nhar il-Ħadd 18 ta’ Ottubru l-Arċisqof iċċelebra Quddiesa fil-Knisja ta’ Selmun fejn wara ltaqa’ man-nies preżenti. Aktar tard filgħodu, l-Arċisqof ltaqa’ mal-membri tas-Soċjeta Ċivili f’laqgħa li saret fiċ-Ċentru Parrokkjali.

Iż-Żjarat Pastorali bdew f’Jannar ta’ din is-sena… Kompli aqra »

KARDINAL JAPPELLA LILL-KATTOLIĊI SABIEX MA JWARRBUX IL-KULTURA

“Hemm il-ħtieġa għall-kattoliċi sabiex ma jwarrbux il-kultura moderna, jifhmu u japprezzaw l-aspetti pożittivi tagħha meta jkunu qed jiddiskutu l-punti negattivi”. Dan iddikjarah dak li kien President għall-Konferenza tal-Isqfijiet Kattoliċi fl-Italja.

Il-Kardinal Camillo Ruini afferma dan f’intervista ma’ Radju Vatikan dwar il-pubblikazzjoni tal-ktieb “Confini”, li jesponi diskusjoni sħiħa bejn il-Kardinal u l-istoriku Ernesto Galli della Loggia.

Il-Kardinal kompla jgħid li “jekk l-umanita tixtieq li tagħmel passi ‘il quddiem u tindirizza serjament il-problemi u l-isfidi kbar li għandha quddiemha, għandha jkollha raġuni ħielsa mill-ispirtu xjentifiku u mir-relattiviżmu”… Kompli aqra »

L-EWWEL LAQGĦA MAS-SOĊJETA SAN PIJU X

“L-ewwel laqgħa mil-laqgħat ippjanati ma’ rappreżentanti tas-Soċjeta San Piju X se ssir nhar it-Tnejn 26 t’Ottubru”. Dan kien ikkonfermat fi stqarrija maħruġa mid-Direttur għall-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan, Patri Federico Lombardi.

Skont il-Kummissjoni Pontifiċja ‘Ecclesia Dei’, għal-laqgħa se jattendu Mons Guido Pozzi, Segretarju, l-Arċisqof Luis Ladaria Ferrer, ġiżwita, Segretarju għall-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi, u esperti bħal Fr Charles Moreod, Segretarju għall-Kummissjoni Teoloġika Internazzjonali; Mons Fernando Ocariz, Vigarju Ġenerali tal-Opus Dei; Fr Karl Josef Becker, ġiżwita, ukoll konsulent għall-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi… Kompli aqra »

IL-ĠENSillum

Għadd ta’ kappillani li tkellmu ma’ IL-ĠENSillum qablu li t-taxxa tal-VAT fuq xogħlijiet ta’ restawr fuq knejjes u bini ieħor storiku li hu proprjeta’ tal-Knisja huwa ta’ piż u jnaqqas l-abbilta’ tagħhom li jwettqu xogħol ta’ restawr. Fl-istess ħin, appellaw lill-Gvern biex din it-taxxa fuq ix-xogħol ta’ restawr li jsir, titneħħa.

IL-ĠENSillum  din il-ġimgħa tkellmet ma’ erba’ kappillani li bħalissa qed iwettqu xogħol ta’ restawr fil-parroċċa tagħhom: il-kappillan ta’ Ħal Tarxien, Fr Reuben Deguara, il-kappillan ta’ Ħaż-Żebbug, Fr Daniel Cardona, il-kappillan ta’ Ħaż-Żabbar, Fr Bastjan Caruana, u dak tal-Birgu, Fr Joe Caruana… Kompli aqra »

Y Standup?

Qatt hsibt li tmur f’pajjizi fejn hemm il-faqar bhala voluntier? Hafna nies, specjalment iz-zghazagh, iqattghu il-vaganzi taghhom f’pajjizi bhall-Afrika, l-Etjopja u l-Brazil. X’ghandom komuni dawn il-pajjizi? Dawn huma ftit ezempji ta’ pajjizi fejn huwa maghruf li hemm persentagg kbir ta’ nies li jghixu fil-faqar. Imma xi nghidu dwar Matla? Jezisti il-faqar f’Malta? Il-faqar huwa biss meta tkun bil-guh, bla hwejjeg u bla dar? … Kompli aqra »

AĦBARIJIET MINN SPANJA, RUMANIJA U L-INGILTERRA

SPANJA: DIMOSTRAZZJONI F’MADRID FAVUR ID-DRITT TAL-ĦAJJA

Bħalissa għaddejjin għadd ta’ inizjattivi varjati maħsuba biex iqajmu kuxjenza fost il-familji dwar l-attendenza ta’ dimostrazzjoni kbira maħsuba li ssir nhar is-Sibt li ġej f’Madrid fi Spanja favur id-dritt għall-ħajja, speċjalment fejn jirrigwarda lin-nisa u dawk ommijiet. Wara dawn hija l-inizjattiva RIGHT TO LIVE li ngħaqdu fiha 40 organizzazzjoni ċivili fi Spanja, b’iffukar fuq il-motto “Every life matters” – “Kull ħajja tgħodd”.  … Kompli aqra »

Iż-Żwieġ u l-Familja għandhom Futur?

Konferenza Nazzjonali fl-anniversarju tac-Charter tal-Familja, organizzata minn ProġettImpenn bil-kollaborazzjoni tal-Fakulta’ tat-Teoloġija tal-Universita` ta’ Malta. Il-Konferenza ser issir nhar is-Sibt 17 ta’ Ottubru, f’Robert Samut Hall, il-Furjana, bejn id-9.30a.m. u l-11.30a.m.

Il-kelliema ser tkun Aldegonde Brennickmeiher li hi l-Fundatriċi u d-Direttriċi tal-INTAMS (The International Academy for Marital Spirituality). Ikun hemm ukoll ħin għall-interventi.  Profs. Manuel Agius, d-Dekan tal-Fakulta’ tat-Teoloġija fl-Universita’ ta’ Malta, ser jagħmel id-diskors ta’ l-għeluq… Kompli aqra »

IL-PAPA SE JŻUR S-SINAGOGA TA’ RUMA F’JANNAR LI ĠEJ

Il-Vatikan ħabbar li f’ġest ta’ qrubija bejn denominazzjonijiet differenti ta’ fidi, il-Papa Benedittu XVI f’Jannar li ġej se jżur is-sinagoga ta’ Ruma u jiltaqa’ mal-komunita Lhudija tal-belt.

Iż-żjara tal-Papa fis-17 ta’ Jannar li ġej, se taħbat mal-kommemorazzjoni Rumana Lhudija magħrufa bħala ‘Lead Mo’ed’, li tfakkar ix-xita qawwija li fl-1793 salvat lil-Lhud minn attack.

Iż-żjara tal-Papa tasal wara stedina tal-kap Rabbi ta’ Ruma, Riccardo di Segni… Kompli aqra »

IL-PAPA SE JŻUR IS-SUMMIT DWAR IS-SIGURTA FL-IKEL

Il-Papa Benedittu XVI se jżur il-kwartieri tal-Organizzazzjoni tal-Ikel u l-Agrikoltura tal-Ġnus Maqgħuda fil-ftuħ tas-Summit Dinji dwar is-sigurta fl-ikel.  Kien ikkonfermat fi stqarrija maħruġa mill-Vatikan li l-Papa se jżur il-FAO fil-15 ta’ Novembru.

Is-Summit Dinji dwar is-Sigurta fl-Ikel  se jsir qabel il-konferenza ġenerali tal-FAO bejn it-18 u t-23 ta’ Novembru.

L-aħbar tal-Vatikan qed tasal jum wara li Jacques Diouf, Direttur Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Maqgħuda, indirizza it-tieni Assemblea Speċjali tas-Sinodu tal-Isqfijiet għall-Afrika… Kompli aqra »