Arkivji mensili: Ottubru 2009

JUM IL-BIBBJA

Nhar il-Ħadd, 25 ta’ Ottubru 2009 jiġi ċċelebrat JUM IL-BIBBJA fl-Arċidjoċesi ta’ Malta u fid-Djoċesi ta’ Għawdex.  It-tema magħżula għal din is-sena hi “Il-Kelma ta’ Alla hi ħajja u qawwija, tgħarbel il-ħsibijiet u l-fehmiet tal-qalb”, silta meħuda mill-Ittra lil-Lhud.

F’messaġġi li stampat biex jitqassmu fid-djar, fl-iskejjel u fil-parroċċi, l-Għaqda Biblika Maltija spjegat li din it-tema hi stedina biex aħna l-insara nħallu l-Kelma ta’ Alla fil-Bibbja taħdem f’ħajjitna.  … Kompli aqra »

L-Arċisqof jilqa’ lill-Ġeneral tal-Ġiżwiti

L-Arċisqof Pawlu Cremona l-bierah laqa’ lill-Ġeneral tal-Ġiżwiti, Padre Adolfo Nicholas, għal żjara ta’ kortesija, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard. Padre Adolfo Nicholas kien Malta għall-Assemblea Ġenerali tal-Provinċjali Ġiżwiti tal-Ewropa, li saret bejn Il-Ħamis 15 u t-Tlieta 20 ta’ Ottubru. Fi tmiem din il-laqgħa, il-Provinċjali Ġiżwiti tal-Ewropa ħarġu dikjarazzjoni b’rabta mat-traġedja umana tal-immigrazzjoni. Biex taqra din l-istqarrija AGĦFAS HAWN.

Ritratt: Photocity, Valletta Kompli aqra »

SEGRETARJU ĠDID GĦALL-KUNSILL TAL-FAMILJA

Il-Papa Benedittu 16 ħatar lill-Viċi President tal-Akkademja Pontifiċja għall-Ħajja, Monsinjur Jean Laffitte, bħala Segretarju għall-Kunsill Pontifiċju tal-Familja, u ħatru Isqof. Imwieled f’Oloron-Sainte-Marie, fi Franza, Laffite, ta’ 57 sena, daħal fis-seminarju Pontifiċju Franċiż ta’ Ruma fl-1984. Huwa kien ordnat saċerdot fl-1989 għad-djoċesi ta’ Autun. Huwa rċieva d-dottorat fit-teoloġija morali mill-Istitut Pontifiċju għall-istudji dwar iż-żwieġ u l-familja, Istitut imsemmi għal Ġwann Pawlu II. Huwa serva wkoll bħala Professur f’dan l-Istitut sa mill-1994, u kien ukoll Viċi President għal dan l-Istitut mill-1999 sal-2001… Kompli aqra »

Il-Knisja Episkopali Tissokta bid-Djalogu Ekumeniku

Episcopal Church logo

Il-Knisja Episkopali se tissokta b’mod normali bid-djalogu ekumeniku hekk kif qed tevalwa l-implikazzjonijiet tal-pass li għamel il-Vatikan meta fl-aħħar jiem ħabbar kif se jgħin lill-Komunita Anglikana sabiex tintegra fi ħdan il-Knisja Kattolika.

L-Isqof Christopher Epting, uffiċjal ekumeniku fi ħdan il-Knisja Episkopali, qal dan fi stqarrija b’reazzjoni għal dak li ħabbar il-Vatikan permezz tal-Kostituzzjoni Appostolika li se tippermetti lill-Anglikani jingħaqdu fi ħdan il-Knisja Kattolika… Kompli aqra »

FIL-PARLAMENT EWROPEW: L-EWWEL INTERPELLANZI DWAR IT-TRATTAT TA’ LISBONA, IL-QGĦAD U D-DRITTIJIET UMANI FL-UNGERIJA

“Opportunita għal dibattitu politiku” u “ċans għal skambju ħaj ta’ ideat fuq kwistjonijiet topiċi” f’rabta mal-integrazzjoni Ewropea. Dawn il-frażijiet esprimihom Jose Manuel Barroso biex jiddeskrivi l-ewwel mument ta’ interpellanzi fl-istorja tal-Parlament Ewropew.

Il-proċedura ttestjata għall-ewwel darba llum, ssarrfet f’mistoqsijiet mill-mexxejja tal-partiti lill-President tal-Kummisjoni Ewropea fl-ewwel nofs siegħa. Imbagħad, kwalunkwe membru parlamentari Ewropew ikun jista’ jistaqsi mistoqsijiet fuq kwistjonijiet preċedenti, sabiex il-kap tal-Eżekuttiv tal-UE iħejji risposta… Kompli aqra »

ISQOF VJETNAMIŻ JIRRAPORTA 30,000 KATTOLIKU ĠDID

L-Isqof ta’ Kontum ċċelebra l-Ħadd Missjunarju Dinji billi ħabbar li kien hemm 30,000 kattoliku u kattolika ġdida mir-reġjun tul l-aħħar tnax-il xahar. Il-Ħadd, l-Isqof Michael Hoang Duc Oanh irrapporta lil AsiaNews li 20,000 persuna oħra mill-Highlands qed jitħejjew biex jingħaqdu fi ħdan il-Knisja Kattolika.

“Dan hu frott il-ħidma tal-Ispirtu s-Santu”, qal, “bis-sehem ta’ ħafna nies”.

Din is-sena, il-pajjiż qed jiċċelebra t-350 anniversarju mill-miġja tal-ewwel missjunarji Kattoliċi… Kompli aqra »

Seminar on Pastoral Work with Adolescents

Konxji mill-fatt li l-adolexxenti joffru sfida sabiħa lil kull min hu nvolut magħhom fil-pastorali, is-Segretarjat għall-Katekeżi qed jorganizza seminar ta’ nofs ta’ nhar fejn ser jiġu ppreżentati u diskussi:

– id-dokument dwar il-formazzjoni nisranija tal-adolexxenti

– il-viżjoni, missjoni u pjan ta’ ħidma,

– itinerarju-gwida kateketika għall-laqgħat mal-adolexxenti.

Dan is-seminar se jsir nhar is-Sibt 24 ta’ Ottubru, l-Istitut Kattoliku, Floriana mid-9.00am sa nofsinhar… Kompli aqra »

Rapport dwar il-laqgħa annwali tad-DISCERN

Is Secularisation on the Reverse Gear?

Bejn il-membri ta’ socjetajiet post-moderni, l-element li jiddomina huwa s-setgha ta’ l-gharfien iktar milli l-poter li taghti s-sahha fizika. Fatturi dominanti f’dawn is-socjetajiet huma l-kapitalizmu, il-post-industrijalizazzjoni, l-urbanizazzjoni, ir-razzjonalizmu, ix-xjenza, it-teknologija u s-sekularazzjoni. Kollettivament dawn il-karatteristici jikkonstitwixxu ghal sfidi kbar, kemm ghall-relazzjonijiet, kif ukoll ghall-istess istituzzjonijiet ta’ dawn is-socjetajiet, mhux l-inqas l-influwenza tal-knisja… Kompli aqra »

“KOSTITUZZJONI APPOSTOLIKA” GĦALL-ANGLIKANI LI JIĠU BIEX JINGĦAQDU MAL-KNISJA KATTOLIKA

Cardinal William Levada

Biex iġġib fi tmiem perjodu ta’ inċertezza, ma ddumx ma tkun ippubblikata Kostituzzjoni Appostolika li tippermetti gruppi ta’ Anglikani, kemm lajċi u reliġjużi, sabiex jidħlu f’komunjoni sħiħa mal-Knisja Kattolika.

Dalgħodu l-ġurnalisti ngħataw dettalji dwar din l-inizjattiva f’konferenza tal-aħbarijiet mogħtija fil-Vatikan mill-Prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi, il-Kardinal William Levada.

Fl-istess waqt ngħatat konferenza tal-aħbarijiet oħra f’Londra mill-Primat tal-Knisja Kattolika fl-Ingilterra u Wales, l-Arċisqof Vincent Gerard Nichols, flimkien mal-Primat tal-Knisja Anglikana, l-Arċisqof ta’ Canterbury Rowan Williams… Kompli aqra »

IL-VALURI NSARA JIBQGĦU JAGĦĠNU Ċ-ĊIVILTA EWROPEA

Meta laqa’ l-Ittri ta’ Kredenzjali ta’ Yves Gazzo, Kap tad-Delegazzjoni tas-Santa Sede għall-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej, il-Papa Benedittu XVI rrefera għall-valuri tal-Unjoni Ewropea li qal li huma “il-frott ta’ storja twila u kumplessa li matulha, wieħed ma jistax jiċħad li l-Kristjaneżmu kellu rwol indispensabbli”.

“Id-dinjita ugwali tal-bniedem, il-liberta tal-espressjoni tal-fidi bħala l-bażi ta’ libertajiet ċivili oħra, il-paċi bħala element deċiżiv għall-ġid komuni, l-iżvilupp uman (intelletwali, soċjali u ekonomiku) fid-dawl tas-sejħa minn Alla u l-għeruq storiċi – huma kollha elementi tar-rivelazzjoni nisranija li tkompli tagħġen iċ-ċivilta Ewropea”, kompla Benedittu XVI… Kompli aqra »