Arkivji mensili: Diċembru 2009

ŻEWĠ RELIĠJUŻI ONORATI F’JUM IR-REPUBBLIKA

Żewġ reliġjużi Maltin, Br Martin Borg fsc u Patri Donat Spiteri OFM Cap, ingħataw il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika waqt ċerimonja li matulha 19-il personalità ngħataw rikonoxximent għall-ħidma tagħhom b’risq is-soċjetà Maltija.

F’Jum ir-Repubblika, il-President George Abela onora 19-il persona: żewġ Uffiċjali Onorarji u sitt Membri fl-Ordni Nazzjonali tal-Merti, persuna ngħatat il-Midalja għall-Qlubija u għaxar personalitajiet ingħataw il-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika.

Minħabba li Patri Donat jinsab indispost, il-midalja tiegħu inġabret min-neputija Anna Spiteri, li f’kummenti lil IL-ĠENSillum online fissret li kif sar jaf li ngħata dan il-ġieħ, ħa pjaċir ħafna u “tgħidx kemm feraħ… barra li kien sorpriż ħafna”… Kompli aqra »

21 – 27 ta’ Diċembru

It-Tnejn

9.30 a.m. L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċjali prinċipali tal-Kurja.

1.30 p.m. L-Arċisqof jattendi ikla fl-okkażjoni tal-Milied għall-impjegati tal-Kurja.

4.30 p.m. L-Arċisqof jiltaqa mas-seminaristi, individwalment, jiċċelebra Quddiesa u joqgħod magħhom għall-ikel, fis-Seminarju f’tal-Virtu’.

It-Tlieta

10.00 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ l-E.T. Abdelmawgoud Elhabashy, Ambaxxatur tal-Eġittu, fil-Kurja.

11.30 a.m. L-Arċisqof jattendi festin tal-Milied ma’ l-impjegati fit-Tribunali tal-Knisja… Kompli aqra »

IL-VATIKAN IKEĊĊI LIL MILINGO MILL-ISTAT KJERIKU

Archbishop Emanuel Milingo

L-Arċisqof irtirat Emanuel Milingo taż-Żambja li kien prova jiżżewweġ fl-2001, tkeċċa mill-istat kjeriku li skont Kanoni 292 ifisser li jitlef id-drittijiet  u anki l-istess doveri li kellu fl-istat kjeriku, ħlief għall-obbligu lejn iċ-ċelibat. Ma jista jeżerċita l-ebda ministeru fil-Knisja, ħlief dak stabbilit f’Kanoni 976 tal-kodiċi tal-Liġi Kanonika fejn ikun hemm periklu ta’ mewt.

Komunikat maħruġ mill-Uffiċċju Stampa tal-Vatikan qal li din it-tkeċċija hi “straordinarja” u intweriet it-tama li Milingo “jagħraf l-iżball tiegħu”… Kompli aqra »

INAWGURATA L-ISTATWA TA’ SAN ĠORĠ PRECA

Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Diċembru 2009, wara Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr immexxija mill-Arċisqof Pawlu Cremona OP,  ġiet inawgurata l-istatwa l-ġdida ta’ San Ġorġ Preca, fil-Knisja Parrokkjali ddedikata lil San Gejtanu, l-Ħamrun.  F’din il-Knisja Dun Ġorġ għex bħala tifel u qeda lill-Poplu ta’ Alla bħala saċerdot.  L-istatwa tpoġġiet fil-post fejn Dun Ġorġ kien iqarar.  L-istatwa tal-bronz tal-iskultur Malta Ġanni Bonnici saret f’Caggiati, ġewwa Parma, l-Italja… Kompli aqra »

BENEDITTU XVI: “ID-DEGREDAZZJONI AMBJENTALI” HI “THEDDIDA GĦALL-PAĊI”

“Hu meħtieġ iktar impenn lejn il-ħolqien, kemm fuq livell politiku kif ukoll fuq livell individwali”, qal dalgħodu l-Papa Benedittu XVI meta laqa’ f’udjenza lill-ambaxxaturi għas-Santa Sede tad-Danimarka, tal-Uganda, tas-Sudan, tal-Kenya, tal-Kazakhastan, tal-Bangladesh, tal-Fillandja u l-Latvja fl-okkażjoni tal-preżentazzjoni tal-ittri tal-kredenzjali tagħhom.

Skont il-Papa, “ir-risponsabbilta ambjentali tmur id f’id mal-urġenza li tinħass biex jaslu fi tm,iemhom l-iskandli tal-ġuħ u l-miżerja”. Id-degredazzjoni ambjentali hi fil-fatt “theddida diretta għas-salvazzjoni u l-iżvilupp tal-bniedem” kif ukoll “għall-paċi”… Kompli aqra »

IBGĦAT KARTOLINA VIRTWALI TAL-MILIED LILL-PAPA BENEDITTU XVI

Pope2you.net

Il-paġna tal-Vatikan fuq l-internet Pope2you.net, dal-Milied għamlitha possibbli sabiex tintbagħat kartolina personalizzata tal-Milied lill-Papa permezz ta’ ittra elettronika jew permezz tal-Facebook. Il-koordinatur tal-proġett, Fr Paolo Padrini, qal lill-aġenzija tal-aħbarijiet reliġjużi Zenit dwar il-karatteristiċi l-ġodda li dis-sena għandu dan is-sit internet għal żmien il-Milied.

Meta tidħol fis-sit, imnedi f’Mejju li għadda mill-Kunsill Pontifiċju għall-Komunikazzjoni Soċjali, int mistieden tikklikkja fuq “Send the Pope your Christmas Greetings” biex tibgħat ix-xewqat tiegħek lill-Papa… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF JILTAQA’ MAŻ-ŻGĦAŻAGĦ GĦAWDXIN

It-Tlieta, 15 ta’ Diċembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP ltaqa’ mal-istudenti Għawdxin li jistudjaw u jaħdmu f’Malta.  Il-laqgħa ġiet organizzata mill-Kummissjoni Żgħażagħ tad-djoċesi t’Għawdex bil-kollaborazzjoni tac-Chaplaincy tal-Università. Il-laqgħa saret fil-Kappella tal-Università, f’Tal-Qroqq.

Agħfas fuq ir-ritratt biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinkisbu mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt… Kompli aqra »

IKTAR MINN SITT MILJUN PERSUNA JŻURU L-BAŻILIKA TA’ GUADALUPE

Lady of Guadalupe

Aktar minn sitt miljun u mitt elf ruħ żaru l-bażilika ta’ Guadalupe bejn il-Ġimgħa u s-Sibt sabiex ifakkru l-478 anniversarju mid-dehriet tal-Madonna lil Juan Diego fuq l-għolja ta’ Tepeyac. Dan skont ċifri uffiċjali li saru pubbliċi fil-jiem li għaddew.

Iċ-ċifra tikser ir-rekord storiku ta’ attendenza li kien inkiseb fl-2008 meta ftit iktar minn 6 miljuni żaru l-bażilika fil-festa tal-Madonna ta’ Guadalupe, jum meqjus bħala l-iktar importanti fil-kalendarju reliġjuż tal-Messikani… Kompli aqra »