Arkivji mensili: Diċembru 2009

MESSAĠĠ TAL-MILIED MILL-ARĊISQOF LILL-MALTIN KOLLHA

Ħuti, aħna qiegħdin f’dan iż-żmien tal-Milied, u x-xewqa tiegħi lejn kull persuna, lejn kull familja, lejn il-poplu tagħna kollu huwa li jkollna dik il-paċi li Sidna Ġesù Kristu ġabilna permezz tat-twelid tiegħu elfejn sena ilu. Jiena naħseb li ħafna familji għad għandhom il-presepju li huma jarmaw fid-djar tagħhom biex iffakkarhom f’dan il-misteru kbir.

Jien nixtieq li nħarsu lejn il-presepju bħala vetrina biex aħna nistgħu nifhmu aħjar x’ġara elfejn sena ilu… Kompli aqra »

MESSAĠĠ TAL-MILIED MILL-ARĊISQOF LILL-MISSJUNARJI

Ħuti: Nixtieq li nieħu din l-okkażjoni biex nawguralkom: IL-MILIED IT-TAJJEB.

Hemm ħafna modi kif aħna l-insara nistgħu nħarsu lejn il-Milied, iżda hu importanti li dak li naraw, inħossuh li qegħdin ngħixuh fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.

Naraw il-ferħ ta’ l-anġli meta twieled Ġesu’ Bambin, u għalhekk niċċelebrawh b’ħafna ferħ. Dan huwa l-ikbar aspett li hemm ċans li jiġi mmanipulat għall-qligħ. Għalhekk in-nisrani jagħmel l-isforz biex il-ferħ tiegħu jagħmlu madwar it-Twelid ta’ Gesu’… Kompli aqra »

MESSAĠĠ TAL-MILIED MILL-ARĊISQOF LILL-EMIGRANTI

B’ferħ kbir nilqa` din l-okkażjoni biex inwassal ix-xewqat tiegħi għal Milied hieni u s-sena t-tajba mimlija ġid u barka lill-emigranti kollha.  Għalkemm ’l bogħod, żammejtu r-rabta tagħkom ma` art twelidkom u tagħmlu l-almu kollu tagħkom biex din l-imħabba tgħadduha lill uliedkom u lill ulied uliedkom.

Il-Milied huwa l-aħar żmien biex wieħed iġedded u jiċċelebra din l-imħabba għaliex ifakkarna fil-fedelta ta` Alla lejn il-poplu tiegħu, u permezz ta` dan il-poplu, lejn l-umanita kollha.  … Kompli aqra »

RIĊEVIMENT TAL-MILIED FIL-KURJA

L-Arċisqof Pawlu Cremona OP, l-Isqof Annetto Depasquale u l-Arċisqof Emeritus Ġuzeppi Mercieqa, nhar l-Erbgħa 23 ta’ Diċembru 2009, waslu l-awguri tagħhom għal Milied lill-impjegati u l-kollaboraturi tal-Kurja. F’isem dawk kollha prezenti, Mons Lawrence Gatt rreċiproka dawn l-awguri lill-Isqfijiet. F’kelmtejn tal-okkażjoni, l-Arċisqof Pawlu Cremona awgura li dawk kollha li jaħdmu fil-Kurja jew f’xi istituzzjoni tal-Knisja jgħarfu li qed jaħdmu f’entita’ li l-għan ewlieni tagħha hu li tkun ta’ servizz għall-oħrajn… Kompli aqra »

IS-SUMMIT TA’ COPENHAGEN: GĦAS-SANTA SEDE – RIŻULTAT FQIR

Copenhagen summit on climate change

Wara s-summit ta’ Copenhagen, l-Osservatur Permanenti tas-Santa Sede għall-Ġnus Maqgħuda, Mons Celestino Migliore esprima t-tama li l-“konverżjoni ekoloġika” li jitkellem fuqha l-Papa Benedittu XVI tieħu sura “fuq kull livell” u tiġi tradotta “f’politika fejjieda” issa li għadda s-summit dwar il-bidla fil-klima, li beda fis-7 u ntemm fit-18 ta’ dan ix-xahar ta’ Diċembru f’Copenhagen.

Mons Migliore, li mexxa d-delegazzjoni tal-Vatikan għas-summit ta’ Copenhagen, tkellem u kkummenta dwar l-eżitu tas-summit f’intervista mal-aġenzija SIR online… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF IŻUR IR-RESIDENTI TA’ SAN BLAS

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Diċembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP għamel żjara lir-residenti u lill-ħaddiema f’San Blas. Il-laqgħa bdiet b’ħin ta’ talb fil-kappella u wara l-Arċisqof ġie mistieden jiekol mar-residenti. Wara l-ikel, l-Arċisqof żar ukoll wirja ta’ presepji li nħadmu mir-residenti. L-Arċisqof wera apprezzament kbir ghall-ħiliet u l-kreattivita’ tar-residenti. Iż-żjara tal-Arċisqof kompliet b’ħin ta’ diskussjoni fejn ir-residenti qasmu mal-Arċisqof ħsibijiet u esperjenzi minn ħajjithom… Kompli aqra »

ĠWANNI PAWLU II EQREB LEJN IL-KANONIZZAZZJONI

Pope John Paul II

Il-Papa Benedittu XVI awtorizza d-digrieti li jirrikonoxxu l-virtujiet eroiċi tal-Papa Ġwanni Pawlu II u ta’ Papa Piju XII, pass li jimbotta liż-żewġ kandidati eqreb lejn il-kanonizzazzjoni. Il-Papa approva fl-aħħar jiem 21 digriet, ħamsa minnhom huma ta’ mirakli attribwiti għal dawk beatifikati u li jikkwalifikaw għall-kanonizzazzjoni. Ħames digrieti jirrigwardaw mirakli attribwiti għal dawk venerabbli u li huma issa kwalifikati għall-beatifikazzjoni. Digriet ieħor jirrikonoxxi martirju u ieħor virtu erojka… Kompli aqra »

L-ARĊISQOF IŻUR IL-KAMPANJA TA’ RADJU RTK B’RISQ IL-FAMILJI FIL-BŻONN

ARCHBISHOP VISITS RTK'S CAMPAIGN 'FAMILJI FIL-BZONN'

Il-Ħadd 20 ta’ Diċembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP żar il-festin organizzat bħala parti mill-Kampanja ta’ Radju RTK b’risq il-Familji fil-Bonn. Madwar 300 tifel u tifla attendew ghal din l-attivita’ li saret fl-auditorium tas-Seminarju f’Tal-Virtu’.

L-Arċisqof Cremona enfasizza li dawn it-tfal g]andhom jiġu mogħtija attenzjoni biex id-dinjita’ tagħhom tiġi espressa minkejja l-problemi u ċ-ċirkostanzi li jkunu għaddejjin minnhom… Kompli aqra »

IL-MESSAĠĠ TAL-ARĊISQOF FIL-FTUĦ TAL-KAMPANJA ‘MILIED FLIMKIEN’

Fil-ftuħ tal-kampanja ‘Milied Flimkien’, is-Sibt 19 ta’ Diċembru 2009, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP tkellem dwar il-ħsieb Nisrani tal-Milied li qal għandu jġib spirtu ta’ mħabba u paċi. L-Arċisqof Cremona qal li l-ispiritwalita’ ta’ Marija u Ġużeppi hija ta’ ispirazzjoni għall-familji tal-lum. Dwar l-Istrina, l-Arċisqof qal li din se tkun sinjal ta’ ġenerożita li fiha l-flus li se jingħataw, jinbdilu f’għajnuna lil min jeħtiega… Kompli aqra »

IL-PAPA LILL-AFRIKANI: IL-PAĊI TEĦTIEĠ IL-ĠUSTIZZJA

Pope Benedict XVI

Il-Papa Benedittu XVI qed jappella għall-waqfien tal-vjolenza f’Darfur u Kampala, u qed ifakkar fl-istess waqt li n-nuqqas tal-kunflitt ma jikkostitwixxix paċi vera. Il-Papa sejjaħ għall-ġustizzja fis-Sudan u l-Uganda meta ta l-messaġġi individwali tiegħu bil-kitba lill-ambaxxaturi l-ġodda minn dawk iż-żewġ pajjiżi għas-Santa Sede, flimkien ma’ sitta oħra.  Tlieta mill-ambaxxaturi l-ġodda huma mill-Afrika, flimkien mar-rappreżentanti tas-Sudan u l-Uganda. Jippreżenta wkoll l-ittri ta’ kredenzjali tiegħu kien l-ambaxxatur Kenjan… Kompli aqra »