Arkivji mensili: Ġunju 2010

BENEDITTU XVI LIS-SAĊERDOTI: IDDEDIKAW ĦIN GĦALL-QRAR U D-DIREZZJONI SPIRITWALI

Pope Benedict XVI

Il-Papa Benedittu XVI iddedika l-udjenza ġenerali ta’ kull nhar t’Erbgħa għal riflessjoni fuq San Ġużepp Cafasso fl-okkażjoni tal-150 anniversarju mill-mewt tiegħu. Il-Papa offra b’mod partikolari lil-lajċi u r-reliġjużi mudell ta’ ħersuna li għexet u ddedikat ħajjitha għall-edukazzjoni, il-qrar, id-direzzjoni spiritwali u l-apostolat fost il-fqar u l-priġunieri.

“Dak ta’ San Ġużepp Cafasso hu messaġġ ħaj u tipiku. Ifforma ħafna saċerdoti, inkluż lil San Ġwann Bosco… Kompli aqra »

IL-KUMMISSJONI EMIGRANTI TIRRINGRAZZJA LILL-MONSINJUR DE PIRO U LIS-SOĊJETA’ MISSJUNARJA TA’ SAN PAWL MWAQQFA MINNU

Is-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl, illum tagħlaq mitt sena mit-twaqqif tagħha (1910 – 2010). Kien fit-30 ta’ Ġunju ta’ l-1910 li Mons. Ġiuseppe De Piro laqgħa l-ewwel żewg membri fis-Soċjeta’. Għal din l-okkażjoni, illejla fis-6.00 p.m., fil-Katidral tal-Imdina, il-membri kollha tas-Soċjeta’, se jingħaqdu ma’ l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. biex flimkien jirringrazzjaw lil Alla għall-grazzja ta’ tant ħidmiet imwettqa mis-Soċjeta’ hawn Malta, u fl-Abbisinja, Awstralja, Peru’, Filippini, Pakistan, Stati Uniti ta’ l-Amerika u l-Kanada… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 30 ta’ Ġunju

Mattew 8,28-34

Wasal ix-xatt l-ieħor, fil-pajjiż tal-Gadarin, u tnejn min-nies, maħkumin mix-xitan, ħarġu mill-oqbra u resqu fuqu. Kienu qliel wisq; ħadd ma kien jista’ jgħaddi bihom minn dik it-triq. U nfexxew jgħajjtu u jgħidu: “Aħna x’għandna x’naqsmu, Bin Alla? Ġejt hawn biex taħqarna qabel iż-żmien? ” Mela ftit ‘il bogħod minnhom kien hemm merħla kbira ta’ ħnieżer tirgħa… Kompli aqra »

MILL-UE, FL-2009 12-IL BILJUN GĦAL ŻVILUPP, SAĦĦA U EDUKAZZJONI

euros

Fl-2009, 140 pajjiż li qed jiżviluppaw ibbenefikaw mill-għajnuna finanzjarja allokata mill-Kummissjoni Ewropea għal għajnuniet umanitarji u koperazzjoni. Il-Kumitat Eżekuttiv ta’ Barroso adotta r-rapport dwar l-għajnuniet esterni tal-2010, li jekk wieħed jgħodd kollox, jammontaw għal madwar 12-il biljun ewro. Dawn mill-baġit annwali totali ta’ 143 biljun ewro.

Aktar minn hekk, pjani ġodda kienu adottati s-sena li għaddiet, bħall-‘Food Aid’, ‘Flex Vulnerability’ (jiġifieri sapport lill-baġits nazzjonali) uFast Start’ (bidla fil-klima)… Kompli aqra »

FESTA TAL-BEATU NAZJU FALZON

Nhar il-Ħamis, l-1 ta’ Lulju, 2010, hu jum il-festa tal-Beatu Nazju Falzon.

Dakinhar, fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Ta’ Ġieżu, Valletta, fejn hu midfun il-Beatu Nazju Falzon, il-ħinijiet tal-Quddiesa jkunu fis-7.15 a.m., fl-10.00 a.m. u  fil-11.00 a.m. Il-Quddiesa tal-10.00 a.m. tkun għall-morda. Fis-6.15 p.m. ssir konċelebrazzjoni  bis-sehem tal-membri tal-Catholic Enquiry Centre. Wara kull Quddiesa jsir talb għall-morda, fuq il-qabar tal-Beatu Nazju Falzon… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 29 ta’ Ġunju

Mattew 16,13-19

Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “Min jgħidu n-nies li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud, Ġwanni l-Battista; oħrajn, Elija; u oħrajn, Ġeremija jew wieħed mill-profeti. “Imma intom min tgħidu li jien?” staqsiehom. U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, Bin Alla l-ħaj.” U Ġesù wieġbu u qallu: “Hieni int, Xmun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-demm u l-laħam uriek dan, imma Missieri li hu fis-smewwiet… Kompli aqra »

RABJA MILL-VATIKAN WARA REJDS FUQ QASSISIN FIL-BELGIUM

Card. Tarcisio Bertone

Il-Papa Benedittu Sittax ingħaqad flimkien mal-Vatikan jikkundanna l-aħħar rejds tal-Pulizija Belġjana fuq l-Uffiċini tal-Knisja u r-residenza ta’ kardinal fil-pajjiż. Filwaqt li kkundanna dan l-aġir huwa esprima s-solidarjeta tiegħu f’dan il-mument ta’ dieqa mal-Isqfijiet Belġjani.

Il-Papa ddeskriva dawn ir-rejds bħala “sorprendenti u kundannabbli”. Waqt ir-rejds jidher li ġew elevati xi kompjuters u files. Dawn ir-rejds saru minħabba investigazzjoni li qed issir mill-awtoritajiet dwar atti ta’ pedofilija li allegatament twettqu minn xi qassisin… Kompli aqra »

MONS. CHARLES SCICLUNA F’MALTA

F’dawn il-ġranet Mons Charles J. Scicluna, Promotur tal-Ġustizzja fil-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, iltaqa’ ma’ diversi persuni allegati vittmi ta’ abbużi sesswali. Mons Scicluna irrefera lil dawn il-persuni għar-Response Team ta’ l-Arċidjoċesi ta’ Malta u inkoraġġihom jikkooperaw bis-sħiħ ma’ l-investigazzjoni li qegħda tagħmel il-Knisja f’Malta.

Qiegħdin nippublikaw ukoll l-ittra li biha l-Eċċellenza Tiegħu, Mons. Luis Ladaria S.I., Segretarju ta’ l-istess Kongregazzjoni, introduċa l-ħidma ta’ Mons… Kompli aqra »

L-INTERVISTA TAL-ARĊISQOF PAWLU CREMONA FUQ IS-SUNDAY TIMES

Archbishop Paul Cremona speaks to Kurt Sansone about the Holy Communion controversy, divorce, and Church leadership.

The Church is perturbed by secularisation. Why?

We have to distinguish between secularisation, which is the process of dividing state from Church, and secularism, which is a way of saying that any mention of God or religion is alien to society… Kompli aqra »