Arkivji mensili: Jannar 2013

Xi jfisser li ssejjaħ lil Alla ‘Missier’

Pope in Paul VI audience hall

Fl-udjenza ta’ kull nhar t’Erbgħa, il-Papa Benedittu XVI dil-ġimgħa kompla bil-katekeżi tiegħu dwar il-Kredu, b’riflessjoni dwar xi jfisser li lil Alla nsejħulu Missier.

Meta kien qed jindirizza lil dawk miġbura fl-awla Pawlu VI, il-Papa rrifletta li llum mhux dejjem faċli li titkellem dwar li tkun missier. Dan speċjalment fil-Punent, fejn it-tkissir fil-familji, iż-żieda fl-impenji tax-xogħol, it-tħassib dwar kif il-familji jibbilanċjaw il-baġits tagħhom  u l-invażjoni tal-media li taljena lill-bniedem fil-ħajja tiegħu ta’ kuljum qed iżommu milli jkun hemm relazzjonijiet kostruttivi u ta’ paċi bejn il-missirijiet u l-ulied… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-31 ta’ Jannar

Mark 4,21-25

U qalilhom: “Jaqaw il-musbieħ iġibuh biex iqegħduh taħt  is-siegħ jew taħt is-sodda? M’hux fuq l-imnara jqegħduh? Għax ma hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, u xejn ma hu mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl. Jekk hawn min għandu widnejn biex jisma’, ħa jisma’!” U qalilhom: “Oqogħdu attenti x’tisimgħu! Bl-istess kejl li tkejjlu intom jitkejjel lilkom, u jingħatalkom iżjed ukoll… Kompli aqra »

L-Arċisqof iżur l-iskola tas-Seminarju

Nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Jannar 2013, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. iltaqa’ mal-istudenti li jattendu l-iskola Primarja u Sekondarja tas-Subien fil-Seminarju, Tal-Virtù, r-Rabat.

Agħfas fuq ir-ritratti biex tkabbar. Ir-ritratti tal-attivitajiet tal-Arċisqof jistgħu jinxtraw mill-ħanut PHOTOCITY, il-Belt. Tel: 21236723… Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fil-quddiesa tat-Translazzjoni ta’ Missierna San Pawl

Katidral tal-Imdina

26 ta’ Jannar 2013

Ħuti, il-Papa Benedittu XVI nieda din is-sena bħala s-sena tal-fidi. Hu ħajjar lilna lkoll biex aħna nagħmlu mixja ta’ fidi. Illum aħna qegħdin niċċelebraw il-konverżjoni ta’ missierna S. Pawl u jiena għidt: ejjew niftakru fil-mixja li għamel S. Pawl biex jasal li ikun l-appostlu tal-ġnus. Araw ftit f’din ir-riflessjoni li se nagħmlu liema huma dawk il-punti tal-mixja li aħna għandna bżonn li nwelldu mill-ġdid fil-qalb tagħna… Kompli aqra »

Indulġenzi għall-Jum Dinji tal-Morda

Il-Papa Benedittu XVI se jkun qed jagħti indulġenza plenarja lil dawk li se jkunu qed jieħdu sehem fil-21 Jum Dinji tal-Morda, li se jkun iċċelebrat bejn is-7 u l-11 ta’ Frar 2013 f’Altotting fil-Ġermanja. Dan skont digriet ippubblikat u ffirmat mill-Kardinal Manuel Monteiro de Castro u l-Isqof Krzysztof Nykiel mill-Penitenzjarju Appostoliku.

Fuq l-eżempju tas-Sammartin it-tajjeb, kull min fi spirtu ta’ fidi jingħata għas-servizz tal-oħrajn li qed ibatu, speċjalment fil-mard, jirċevi indulġenza plenarja darba kuljum skont il-kundizzjonijiet marbuta magħhom… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-30 ta’ Jannar

Mark 4,1-20

Raġa’ beda jgħallem ħdejn il-baħar, u nġabret madwaru kotra kbira, hekk li kellu jitla’ bilqiegħda f’dgħajsa fuq il-baħar, u n-nies kollha l-art matul ix-xatt. U qagħad jgħallimhom ħafna ħwejjeġ bil-parabboli, u fit-tagħlim tiegħu qalilhom: “Isimgħu. Darba kien hemm bidwi u ħareġ jiżra’. Ġara li hu u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu fil-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f’art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija, u malajr nibtu, għax il-ħamrija ma kinitx fonda; meta mbagħad telgħet ix-xemx, nħarqu u nixfu, billi ma kellhomx għeruq… Kompli aqra »

Messaġġ tal-Arċisqof fil-Festa ta’ S. Franġisk de Sales, Padrun tal-Ġurnalisti

Leħen is-Sewwa, Istitut Kattoliku, il-Furjana

25 ta’ Jannar 2013

Ħuti, hemm żewġ modi kif aħna nikkunsidraw il-bnedmin. Meta qed nitkellmu fuq il-ġurnaliżmu, nistgħu nibdew mill-ġurnaliżmu, u ngħidu ġurnaliżmu li huwa kattoliku. Imma llum aħna qegħdin infakkru l-konverjoni ta’ S. Pawl u allura kont inbiddilha jiena; kont ngħid Kattoliku, Kristjan li huwa ġurnalist. Jiġifieri il-punt tat-tluq li aħna qegħdin nitkellmu fuqu huwa propju l-fatt li hu nisrani, li ghandu l-fidi tiegħu hija qawwija, li mbagħad jagħti lilu nnifsu biex ikun jista’ jwassal il-kelma bħala ġurnalist… Kompli aqra »

Direttivi lill-Kleru u lir-Reliġjużi dwar l-elezzjoni

Ċirkulari tal-Kurja tal-Arċisqof, maħruġa mill-Isqof Charles J. Scicluna, Isqof Awżiljarju u Vigarju Ġenerali tgħid li l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P. jixtieq ifakkar li, sabiex is-Saċerdoti u r-Reliġjużi kollha jkunu jistgħu jaqdu dejjem tajjeb il-missjoni tagħhom fil-Knisja u fis-Soċjetà, u jibqgħu dejjem sinjal u strument ta’ għaqda u mħabba fil-komunità:

1) F’ebda żmien m’għandhom jattendu ‘meetings’ u attivitajiet oħra politiċi.

2) Skond in-Normi tal-Konferenza Episkopali Maltija dwar l-użu ta’ mezzi tal-komunikazzjoni soċjali, m’għandhomx jieħdu sehem fi programmi jew xandiriet politiċi, jew jiktbu f’gazzetti jew perjodiċi politiċi, jew jieħdu sehem f’’programmi mxandra fuq stazzjonijiet ta’ radju jew televiżjoni mmexxija minn partiti politiċi, ħlief biss fejn is-sehem jew programm tagħhom ikun ta’ natura reliġjuża u bil-permess ta’ l-Ordinarji tagħhom… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-29 ta’ Jannar

Mark 3,31-35

Darba ġew ommu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejjħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru. “Ara”, qalulu, “ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk.” U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?” Mbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti… Kompli aqra »

Skejjel tal-Knisja: Postijiet vakanti Każijiet Umanitarji Gravi – It-Tielet Kriterju

1. F’Novembru 2012 intlaqgħu l-applikazzjonijiet tal-Ewwel Kriterju tal-Każijiet Umanitarji Gravi.  Minn dakinhar ‘l hawn, dawn il-każijiet ġew ipproċessati.

B’riżultat ta’ dan ix-xogħol nistgħu ninfurmaw lil dawk li se japplikaw għal Każ Umanitarju Gravi, għax it-tifel jew tifla għandu/ha bzonn ta’ LSA, li baqa’ ftit postijiet fl-iskejjel imsemmija hawn taħt:

1.1 fl-ewwel sena Kindergarten subien u bniet l-iskejjel huma:

St… Kompli aqra »