Arkivji mensili: Ġunju 2014

Attendenza regolari fl-iskejjel tal-Knisja u eżenzjoni f’każijiet serji ta’ żmien barra minn Malta

 • Is-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija jfakkar li tfal irreġistrati fi skola tal-Knisja huma obbligati li jattendu regolarment l-iskola rreġistrati fiha.

  Tista’ tingħata eżenzjoni f’każ ta’ ġenituri li flimkien ma’ uliedhom ser ikunu barra minn Malta għal xi raġuni serja, bħal xogħol, mard jew studju għal perijodu ta’ sena skolastika minn meta t-tfal suppost jibdew jattendu l-iskola. Sabiex dan iseħħ, il-ġenituri għandhom jiktbu lill-Bord tad-Dħul sabiex jinfurmawh b’din il-ħtieġa, iż-żmien tal-permanenza, u jibagħtu d-dokumentazzjoni relevanti li turi li huma se jkunu barra minn Malta għal xi raġuni serja…

 • Kompli aqra »

30 ta’ Ġunju – 6 ta’ Lulju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  ​It-Tlieta
  6.30 p.m.         L-Arċisqof jiċċelebra l-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ seba’ saċerdoti ġodda, fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta.

  L-Erbgħa
  9.00 a.m.         L-Arċisqof jirċievi żjara ta’ kortezija mill-Kor Santa Monica fl-okkażjoni tal-50 anniversarju mit-twaqqif tal-kor, il-Kurja.
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kulleġġ tal-Kappillani, fid-Dar tal-Kleru, Birkirkara…

 • Kompli aqra »

23 – 29 ta’ Ġunju

 • It-Tnejn
  9.15 a.m.         L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-uffiċċjali prinċipali tal-Kurja, fir-residenza tiegħu, Ħ’Attard.

  ​It-Tlieta
  10.00 a.m.       L-Arċisqof jattendi laqgħa tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel tal-Knisja, fil-Kurja.

  L-Erbgħa
  11.30 a.m.       L-Arċisqof jippresiedi laqgħa tal-Kunsill tal-Kappillani, il-Kurja.
  7.00 p.m.         L-Arċisqof jiltaqa’ ma’ żgħażagħ li se jagħmlu esperjenza ta’ volontarjat matul is-sajf, waqt l-attivita “Sendoff” organizzata mill-KDŻ, f’Dar San Ġużepp, Santa Venera…

 • Kompli aqra »

Il-Grazzja ta’ Alla ttransformat lil Pietru u Pawlu – il-Papa Franġisku

  • Peter and Paul were “transformed” by the God’s mercy, Pope Francis said at his weekly Angelus address on Sunday.

   The Church in Rome, the Pope noted, has always celebrated a single feast for the two great Apostles of Rome. “Faith in Christ made them brothers, and martyrdom made them one,” he said.

 • Both Saint Peter and Saint Paul were personally chosen by Christ, “and they responded to the call by offering their whole lives.” Although Peter had denied Christ, and Paul had persecuted the Church, “the grace of Christ accomplished great things in them, it transformed them!” the Pope said…

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-jum – 30 ta’ Ġunju

 • Matthew 8,18-22

  Meta ra ruħu mdawwar b’ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu għax-xatt l-ieħor. Mbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk.” Imma Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu.” Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: “Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” Ġesù wieġbu: “Imxi warajja, u ħalli  l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom.”

   
  Il-Qaddisin  tal-jum: L-ewwel Martri tal-Knisja f’Ruma
   

 • Kompli aqra »

The Gospel of the day – 29th June

 • Matthew 16, 13-19

  When Jesus came to the region of Caesarea Philippi he put this question to his disciples, ‘Who do people say the Son of man is?’ And they said, ‘Some say John the Baptist, some Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets.’ ‘But you,’ he said, ‘who do you say I am?’ Then Simon Peter spoke up and said, ‘You are the Christ, the Son of the living God.’ Jesus replied, ‘Simon son of Jonah, you are a blessed man! …

 • Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-lum – 28 ta’ Ġunju

 • Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Marija
   
  Luqa 2, 42-51
   

  Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa ta’ l-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skond id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh…

 • Kompli aqra »

Ippreżentat l-‘Instrumentum Laboris’ għall-Assemblea tas-Sinodu f’Ottubru

 • On the 26th of June 2014, a press conference was held in the Holy See Press Office to present the Instrumentum Laboris of the 3rd Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops (5-19 October 2014) which will focus on “pastoral challenges to the family in the context of evangelisation”. The speakers were Cardinal Lorenzo Baldisseri, secretary general of the Synod of Bishops; Cardinal Peter Erdo, archbishop of Esztergom-Budapest, Hungary, and relator general of the 3rd Extraordinary General Assembly of the Synod of Bishops; Cardinal Andre Vingt-Trois, archbishop of Paris, France and delegate president; Archbishop Bruno Forte of Chieti-Vasto, Italy, and special secretary, and Professors Francesco Miano and Pina De Simone…

 • Kompli aqra »

Seba’ saċerdoti ġodda

 • Nhar it-Tlieta l-1 ta’ Lulju 2014, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P ser jordna seba’ saċerdoti ġodda (tlieta djoċesani u erba’ reliġjużi) waqt Quddiesa fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta. Iċ-ċelebrazzjoni tibda fis-6:30 p.m. Is-seba’ djakni li ser jiġu ordnati saċerdoti huma:

  Rev. Christian A. Borg OFM Conv,
  Rev. David Cortis OSA,
  Rev. Luke Cutajar mill-Parroċċa tar-Rabat,
  Rev…

 • Kompli aqra »