Arkivji mensili: Awwissu 2015

L-Evanġelju tal-jum: 28 t’Awwissu

 • San Mattew 25:1-13

  “Mbagħad is-Saltna tas-Smewwiet ixebbhuha ma’ għaxar xebbiet li ħarġu bl-imsiebaħ tagħhom biex jilqgħu l-għarus. Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin, għax il-boloh ħadu l-imsiebaħ imma ma ħadux żejt magħhom, waqt li   l-għaqlin ħadu mhux biss l-imsiebaħ iżda wkoll iż-żejt fil-kwies. L-għarus iddawwar ma ġie, u għalhekk ilkoll ħadhom  in-ngħas u raqdu. Mbagħad f’nofs ta’ lejl instama’ min jgħajjat, ‘Ara l-għarus! …

 • Kompli aqra »

L-Arċisqof imexxi velja ta’ talb għal Mons. George Bugeja, Isqof-elett ta’ Tripli

 • Nhar il-Ħamis 27 t’Awwissu 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna għadda l-Omelija waqt Velja ta’ Talb għal Mons. George Bugeja, l-Isqof-Elett għall-Libja. Il-Velja ta’ Talb saret fil-Parroċċa ta’ Marija Bambina fix-Xagħra, Għawdex. L-Omelija tal-Arċisqof
 • Parroċċa tax-Xagħra, Għawdex 27 ta’ Awwissu 2015 Eċċellenza għażiż ħija Mario fl-Episkopat, għażiż Patri George,  Ejjew, kif inġbarna llum nitolbu għall-Isqof magħżul, l-għażiż Patri George, nirriflettu ftit fuq żewġ mumenti mill-kelma t’Alla li għadna kemm smajna…
 • Kompli aqra »

Il-Papa lill-ġenituri: sibu ħin għat-talb fil-ħajja mgħaġġla tal-familja

 • Pope Francis on Wednesday continued his reflections on family life, focusing especially on the importance of finding time for prayer.

  Greeting visitors from many different countries, gathered for the weekly General Audience in St Peter’s Square, the Pope said families often experience difficulty in devoting time for prayer. But he said a heart filled with the love of God can make even a silent thought or small gesture of devotion into a moment of prayer…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 t’ Awwissu

 • San Mattew 24:42-51 

  Ġesu qal lid-dixxipli: “Ishru, mela, għax ma tafuhx il-jum li fih jiġi Sidkom. Kunu afu dan, li kieku sid id-dar kellu jkun jaf f’liema sahra tal-lejl se jiġi l-ħalliel, kien jishar u ma jħallix min jinfidlu  l-ħitan ta’ daru. Mela kunu lesti intom ukoll, għax qatt ma tistgħu tobsru s-siegħa li fiha jiġi Bin il-bniedem.” “Intom min tgħidu li hu l-qaddej fidil u għaqli? …

 • Kompli aqra »

Il-Kardinali jsejħu għal bidla fl-attitudni lejn l-ambjent

 • Cardinal Peter Turkson has renewed the call for radical changes in thinking and attitudes towards environment, ecology and creation.  In a message delivered to the second international gathering for talks on climate change, organised by the Peruvian government in Lima, the President of the Pontifical Council for Justice and Peace Cardinal Turkson, invited participants “[to] assume a new ecological spirituality which favors the bond between man and environment, through an integral, ecological, community conversion.”

  The 5-day event, starting on the 24th of August, is the second appointment of the COP20 forum, a global initiative which gives nations the opportunity to showcase plans to reduce carbon emissions in preparation for the Paris conference on climate change due to take place later in the year…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 t’Awwissu

 • San Mattew 23:27-32

  “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Qiskom oqbra mbajjda: minn barra jidhru sbieħ, u minn ġewwa mimlija għadam tal-mejtin u kull xorta ta’ ħmieġ! Hekk intom; minn barra tidhru tassew ġusti quddiem il-bnedmin, waqt li minn ġewwa kollkom ipokrisija u ħażen! “Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej, uċuħ b’oħra! Intom tibnu l-oqbra lill-profeti, iżżejjnu l-monumenti tal-ġusti, u tgħidu, ‘Kieku konna fi żmien missirijietna ma konniex nissieħbu magħhom u nxerrdu demm il-profeti,’ u b’hekk weħidkom tagħtu xhieda li intom ulied il-qattiela tal-profeti! …

 • Kompli aqra »

Kors Alpha: Nixtieq ingawdi ħajti aħjar

 • X’sens fiha l-ħajja? Veru jeżisti Alla? Wara din id-dinja, jispiċċa kollox? Tixtieq tiddiskuti fuq mistoqsijiet bħal dawn? Jekk ‘iva’, nistednuk tieħu sehem fl-Alpha Course. Għall-ewwel darba f’Malta, dan il-kors ser isir għall-koppji.


  L-Alpha Course huwa okkażjoni ta’ riflessjoni u diskussjoni għal dawk li qegħdin jistaqsu mistoqsijiet dwar is-sens tal-ħajja. Jipprova joffri tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet il-kbar li wieħed jista’ jkollu dwar il-fidi Nisranija…

 • Kompli aqra »

Anti-Social

 • ***

  Direttur: Reg Traviss

  Atturi: Gregg Sulkin, Meghan Markle, Josh Myers, Christian Berkel, Richie Cambell, James Devlin, Andrew Shim, Sophie Colquhoun u Caroline Ford

  Ħin tal-film: 116 min

  Klassifika taċ-Ċensura: 15

  Klassifika tal-Knisja: 15

  Dee, żagħżugħ li għandu passjoni u talent għat-tpinġija tal-graffiti fuq il-ħitan, kien jagħmlu bħala protesta kontra l-Istat…

 • Kompli aqra »

Max

 • **** Direttur: Boaz Yakin Atturi: Josh Wiggins, Dejon LaQuake, Thomas Haden Church, Robbie Amell, Lauren Graham, Luke Kleintank u Jay Hernandez Ħin tal-Film: 111 min. Klassifika taċ-Ċensura: 12A Klassifika tal-Knisja: 12A Max,  kelb Malinois Belġjan, insibuh igħin lill-morini Amerikani ġewwa Afganistan. Kyle Wincott ħu l-morin li kien jieħu ħsiebu. Meta xi armi li kienu nqabdu mill-morini ma nstabux, Kyle jiġi mistoqsi fuq x’seta’ sar minnhom…
 • Kompli aqra »

The Gallows

 • ** Direttur: Chris Lofing, Travis Cluff Atturi: Reese Mishler, Pfeifer Brown, Ryan Shoos, Cassidy Gifford Ħin: 81 minuti Klassifika tal-Gvern: 12 Klassifika tal-Knisja: 15 Fl-1993, waqt li Charlie Grimille kien qed jirreċta fi play jisimha ‘The Gallows’ fl-iskola sekondarja li kien jattendi f’Nebraska, b’aċċident misterjuż huwa jitgħallaq u jmut. Għoxrin sena wara l-iskola tiddeċiedi li terġa’ ttella’ dik l-istess play bħala tifkira ta’ Charlie minkejja li xi ġenituri kienu jibżgħu li l-ispirtu ta’ Charlie kien iħuf fl-auditorium fejn tilef ħajtu…
 • Kompli aqra »