Arkivji mensili: Mejju 2016

Grazzi għas-servizz imprezzabbli – L-Arċisqof

L-Arċisqof iżur ir-residenti u l-ħaddiema ta' Dar il-Kaptan

 • Nhar il-31 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar ir-residenti u l-ħaddiema ta’ Dar il-Kaptan, l-Imtarfa. L-Arċisqof kellu ċ-ċans jiltaqa’ ma kull resident u rringrazzja personalment lill-ħaddiema tax-xogħol li jsir kuljum mar-residenti, li jiffaċilita’ l-ħajja tagħhom u tal-ġenituri tagħhom.  
 • Ritratti: Uffiċju Komunikazzjoni, Kurja
 • Kompli aqra »

Impressjonijiet skorretti fuq il-‘Cambridge English Benchmark Report’

 • The recently published report by the Cambridge English Language Assessment shows that learners in Church schools at Form 4 outperform those in State schools in the writing exam and this difference is statistically significant. This is confirmed by the Statistical Report of the MATSEC Board, year after year. The Times of Malta, on May 26, gave the impression that according to the Cambridge report, State schools may be producing better writers than their private and Church run counterparts…
 • Kompli aqra »

“Alla li jagħraf id-dgħufija tagħna…joħdilna jdejna u jmexxina” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta

 • It-Tlieta 31 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa tas-Solennità Titulari taż-Żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta u l-200 Anniversarju mit-twaqqif tal-Knisja bħala Bażilika. Il-Quddiesa kienet iċċelebrata fil-Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna   Knisja Parrokkjali ta’ San Duminku, il-Belt Valletta 31 ta Mejju 2016 L-ewwel nett irid insellem b’mod partikulari lill-Provinċjal tal-preżenza tiegħek, grazzi ħafna u nirringrazzjak ukoll għażiż Fr Michael, Kappillan, tal-istedina li għamiltli llum intom u tiċċelebraw it-titular ta’ din il-knisja: iż-Żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta…
 • Kompli aqra »

L-Arċisqof jiltaqa’ mal-istudenti tal-Iskola Sekondarja ta’ Santa Lucia

 • Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof żar l-istudenti u l-għalliema fl-iskola Sekondarja ta’ Santa Lucia. L-Arċisqof kellu l-opportunità li jiddjaloga maż-żgħażagħ fuq suġġetti li jolqtu lilhom, u kellu ċ-ċans iwieġeb mistoqsijiet mill-istudenti nfushom. Fl-aħħar tad-djalogu l-Arċisqof irċieva rigal li nħadem mill-istudenti, b’tifkira taż-żjara tiegħu. 
 • Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni, Kurja
 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku f’Santa Marta: memorja, profezija u tama

 • Pope Francis celebrated Mass in the chapel of the Casa Santa Marta on Monday morning. In remarks to the faithful following the Readings of the Day, the Holy Father focused on the threefold theme of the dynamic unity in Christian life, the signs of which are living memory, the prophetic spirit, and the sure horizon of hope. The Pope took as the central focus of his reflection the Gospel passage of the day – from the Gospel according to St…
 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Mejju

 • Festa tal-Viżitazzjoni tal-Beata Verġni Marija San Luqa 1:39-56 F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? …
 • Kompli aqra »

“It-talb tiegħek huwa l-qawwa tal-Knisja” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa fid-Dar tal-Anzjani Central Home, l-Imsida

 • It-Tnejn 16 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna żar l-anzjani u l-ħaddiema tad-Dar tal-Anzjani Central Home, l-Imsida u ċċelebra Quddiesa magħhom.  Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Dar tal-Anzjani Central Home, l-Imsida 16 ta’ Mejju 2016 L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ħafna lis-Sur Balzan ta’ din l-istedina biex jien inkun nista’ nżur lilkom, għeżież residenti, u anke niċċelebra magħkom il-Quddiesa, l-Ewkaristija…
 • Kompli aqra »

“Is-Sagramenti taż-Żwieġ u tal-Ordni Sagri huma msejħin biex jibnu l-komunità” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jikkonsagra l-Artal ġdid tal-Oratorju tas-Socjetà Missjunarja ta' San Pawl

 • Nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna kkonsagra l-artal il-ġdid tal-Oratorju tas-Socjetà Missjunarja ta’ San Pawl (l-M.S.S.P.), Birkirkara. Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, Birkirkara 28 ta’ Mejju 2016 “Jiena rċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom” (1Kor 11, 23). Dan il-kliem ta’ San Pawl ifisser il-pedament tal-fidi tagħna, f’dak li qegħdin niċċelebraw…
 • Kompli aqra »

“Is-Sagramenti taż-Żwieġ u tal-Ordni Sagri huma msejħin biex jibnu l-komunità” – L-Arċisqof

L-Arċisqof jikkonsagra altar ġdid fl-Oratorju tal-M.S.S.P.

 • Nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju 2016, l-Arċisqof Charles J. Scicluna kkonsagra l-artal il-ġdid tal-Oratorju tas-Socjetà Missjunarja ta’ San Pawl (l-M.S.S.P.), Birkirkara. Homily by Archbishop Charles J. Scicluna
 • Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl, Birkirkara 28 ta’ Mejju 2016 “Jiena rċevejt mingħand il-Mulej it-tagħlim li għaddejt lilkom” (1Kor 11, 23)…
 • Kompli aqra »

“It’s cool to be a Christian” – The Archbishop

The Archbishop administers the Sacrament of Confirmation to young people at Iklin Parish

 • Il‑Ġimgħa 27 ta’ Mejju, l- Arċisqof Charles J. Scicluna amministra s‑Sagrament tal‑Griżma tal‑Isqof lill‑adoloxxenti fil‑Parroċċa tal‑Iklin. 

  Homily by Archbishop Charles J. Scicluna​

 • Knisja Parrokkjali tal-Iklin 27 ta’ Mejju 2016 Ma nafx x’jismu ż-żgħażugħ li qara l-Ewwel Qari. X’ismek? Shaimian!  Hemm xi qaddis jismu San Shaimian? Se tkun inti, oqgħod attent – m’hemmx għalfejn nikkanonizzawk bir-raġġiera imma trid tkun qaddis, għalhekk qed tirċievi l-Griżma llum…
 • Kompli aqra »