Arkivji mensili: Lulju 2017

Dunkirk

 • ****

  Direttur:          Christopher Nolan

  Atturi:              Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Aneurin Barnard, Barry Keoghan, Mark Rylance, Tom Hardy  u Kenneth Branagh

  Ħin tal-Film:    106 min

  Maħruġ minn KRS Releasing Ltd

  KLASSIFIKA TAĊ-ĊENSURA:                 12A

  KLASSIFIKA TAL-KNISJA:                       12

  Il-film huwa mqassam fi tliet partijiet…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:18-23 

  F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’.

  Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-Ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija.

  Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li jisma’ l-Kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ, imma għeruq ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum; imbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min iħabbtu minħabba l-Kelma, u malajr jitfixkel…

 • Kompli aqra »

Il-Kardinal Pell jgħid li mhuwiex ħati ta’ abbuż sesswali

 • Cardinal George Pell made a brief appearance at an Australian court on Wednesday in a preliminary hearing regarding the accusation of “historical sexual offences”.

  His lawyer said he would plead “not guilty” to the charges leveled against him by police in the state of Victoria.

  Escorted by Australian police, Cardinal George Pell made his way through a mass of journalists and protesters to arrive at a filing hearing before the Melbourne Magistrate’s Court…

 • Kompli aqra »

“Illum huwa bidu ġdid tas-sehem tagħkom fil-Knisja” – L-Arċisqof lill-adolexxenti li għamlu l-Griżma fil-parroċċa tal-Madonna ta’ Lourdes, Raħal Ġdid

 • L-Omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna
 • Parroċċa tal-Madonna ta’ Lourdes, Raħal Ġdid

  25 ta’ Ġunju 2017

  Illum se tistqarru l-fidi fil-Missier, fl-Iben u fl-Ispirtu s-Santu minn rajkom, għax tridu. Wara din l-omelija se nistaqsikom biex tiċħdu lix-xitan u biex tistqarru l-fidi tagħkom u intom se tirrisponduni; meta kontu trabi rrispondew għalikom il-ġenituri u l-parrini tagħkom, illum tirrispondu intom…

 • Kompli aqra »

Talba għal min jixtieq ikollu tarbija

 • God of faith,
  Hear the deepest prayer of our hearts,
  for a child to be ours.
  Help us to believe –
  even when we wrestle with doubt,
  even when months pass empty,
  even when darkness threatens our joy –
  that your promise of love for us
  remains faithful, good, and true.

  God of hope,
  Hold our dreams for a child
  within your loving hands…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:10-17 

  F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù d-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-parabboli?”. Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu.

  Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux…

 • Kompli aqra »

Tkompli t-tfittxija għall-oġġetti sagri misruqa mill-Knisja ta’ Bormla

 • Wara s-serqa mill-knisja l-ġimgħa li għaddiet, fl-aħħar sigħat, il-komunità Bormliża qed taħdem qatigħ biex kemm jista’ jkun issib malajr ritratti tal-oġġetti kollha li nsterqu fil-lejl ta’ bejn il-Ġimgħa 21 u s-Sibt 22 ta’ Lulju. Dan sabiex min jara xi wieħed minnhom jew jaf b’xi dettall, ikellem minnufih lill-Pulizija.

  L-oġġetti misruqa huma tmienja u jammontaw għal €30,000. Dawn huma: kalċi tal-Arċipriet Dun Anton Cassar, kalċi ta’ Dun Reuben Vella, kalċi ta’ Dun Jesmond Manicaro, labra bil-brillantini u kalċi, żewġ pissidi u ċiborju li jappartjenu lill-Knisja ta’ Bormla. 

  Għall-kuntrarju ta’ x’ġie rrappurtat fil-mezzi tax-xandir, ma nsterqux flus kontanti…

 • Kompli aqra »

Imfakkar l-ewwel anniversarju mill-qtil ta’ Fr Jacques Hamel

 • One year after the brutal killing of Fr. Jacques Hamel, French bishops recalled the beautiful example of the man who lived out every day in simple faithfulness, rooted in the love of Christ.

  Archbishop Georges Pontier of Marseille wrote in a statement Monday that Fr. Jacques Hamel, who was murdered by Islamist extremists while celebrating Mass, was, in the words of his sister, Roseline: “above all a man among men.”

  “It was this man among men who was killed…

 • Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Lulju

 • San Mattew 13:1-9

  Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt. Hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli.

  U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’. Huwa u jiżra’, xi żerrigħat waqgħu mal-mogħdija; ġew l-għasafar u naqqruhom kollha…

 • Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku jitlob għaċ-ċkejken Charlie Gard u l-ġenituri tiegħu

 • Pope Francis is praying for the parents of Charlie Gard after a U.S. doctor told them nothing could be done to help their son.

  Chris Gard and Connie Yates announced in London’s High Court on 24 July that they had ended their legal struggle to take their baby overseas for treatment after a U.S. neurologist, Dr Michio Hirano, said he was no longer willing to offer Charlie experimental nucleoside therapy after he examined the results of a new MRI scan…

 • Kompli aqra »